2010–

Ett forskningsinstitut växer fram

IUI från grundandet till 1950

Författare: Benny Carlson och Mats Lundahl
År: 2014Antal sidor: 514Förlag: Ekerlids förlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-87391-52-1

Ett forskningsinstitut växer fram Benny Carlson och Mats Lundahl

Industriens Utredningsinstitut (nu Institutet för Näringslivsforskning) började sin verksamhet 1939. Den här boken berättar historien om institutets tillkomst och dess första decennium. Från att inledningsvis ha varit ett rent serviceorgan till näringslivet utvecklades IUI under Ingvar Svennilsons chefskap (1941–1949) till Sveriges ledande fristående ekonomiska forskningsinstitut.

IUIs tillkomsthistoria under 1930-talet dominerades av ASEAs dynamiske styrelseordförande, organisationsmänniskan Sigfrid Edström. Edström blev IUIs förste styrelseordförande.

IUI blev en plantskola för såväl blivande professorer som ledande befattningshavare i näringslivet. Erik Ruist, Folke Kristensson, Erik Dahmén och Hans Thorelli, Erland Waldenström, Axel Iveroth, Tore Browaldh och Jan Wallander fanns alla på plats där under Ingvar Svennilsons överinsyn. 1940-talet var framför allt den stora Norrlandsutredningens årtionde, då också IUIs branschutredningstradition grundlades. Under de sena krigsåren började dessutom arbetet på vad som med tiden skulle bli de svenska långtidsutredningarna.

 

Recension ur Ekonomisk Debatt

Recension ur Ekonomiska Samfundets Tidskrift


Referens:

Carlsson, Benny och Mats Lundahl (2014), Ett forskningsinstitut växer fram. IUI från grundandet till 1950. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Aktuell forskare

Mårten Blix, fil.dr

Ämnesområden: Digitalisering, Fintech, Offentlig ekonomi, Sjukvård, Teknisk förändring och utveckling

 

Några av de frågor Mårten Blix  försöker besvara i sin forskning:

– Vad vet vi om digitaliseringens effekter på sjukvården?

– Hur påverkas den svenska välfärdsmodellen av digitaliseringen?

– Vad är effekterna av att privatisera skattefinansierade välfärdstjänster?

– Hur är Sveriges anpassningsförmåga till digitaliseringen – regionalt och nationellt?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se