2010–

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen

Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2014:1

Författare: Mats Bergman och Henrik Jordahl
År: 2014Antal sidor: 136Förlag: FritzesFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-38-24074-8

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen Mats Bergman och Henrik Jordahl

Under de senaste decennierna har det blivit möjligt att driva äldreomsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar.

I rapporten analyserar forskarna förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid marknadsliknande lösningar i äldreomsorgen. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:

  • Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
  • Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
  • Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare? Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?

Referens:

Bergman, Mats och Henrik Jordahl (2014), Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2014:1. Stockholm: Fritzes.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se