2010–

IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning

Författare: Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner
År: 2014Antal sidor: 250Förlag: Ekerlids förlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-8739-151-4

IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner

Institutet för Näringslivsforskning (IFN), tidigare Industriens Utredningsinstitut (IUI), har alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Rader av tongivande forskningsrapporter och utredningar har skrivits vid IFN. Generationer av forskare och utredare har arbetat vid institutet, som periodvis varit en ledande producent av akademiska avhandlingar i främst ämnet nationalekonomi. Många har sedan gått vidare till framträdande positioner i Sverige och utomlands.

Denna volym består främst av uppsatser om och av forskare som under åren varit verksamma vid institutet. De bidrar med betraktelser över vad tiden vid IFN har betytt för deras personliga och professionella utveckling. Bidragen ger ögonblicksbilder från institutets verksamhet under de gångna åren.

För att en organisation ska överleva och blomstra under skiftande tider och förhållanden måste den både förvalta traditioner och förnya sig. Därför beskrivs också förändringar över tiden, institutets nuvarande verksamhet samt dess förutsättningar inför framtiden.
 

Ladda ner särtryck kapitelvis

Läs även IFN/IUI 1939–2009 – Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.

Recension i Företagsminnen nr 1, 2015.


Referens:

Henrekson, Magnus och Göran Albinsson Bruhner, red. (2014), IFN 1939–2014 – 75 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se