2010–

Lärare utan frihet

När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen

Författare: Johan Wennström
År: 2014Antal sidor: 80Förlag: SamhällsförlagetFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-980600-6-5

Lärare utan frihet Johan Wennström

Den svenska skolan har stora problem med fallande kunskapsresultat – och många hoppas att lärarna ska vända trenden. Det är dock svårt när lärarkåren så länge har misshandlats och nedvärderats. Såväl vänstern som högern har i decennier underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet.

När lärare inte tillåts vara fria styrs skolan efter kontroversiella näringslivsprinciper, som i utbildningssystemet resulterat i mäthysteri och överdrivna dokumentationskrav. 

Författaren Johan Wennström tar med läsaren på en fängslande resa från 1960-talet, över 70-tal och 80-tal och fram till dagens skola. Han visar på detaljnivå hur olika politiska och idémässiga tankeriktningar fått avgörande inflytande över lärarna och i hög utsträckning bär skulden för skolans haveri. I Lärare utan frihet visar han på ett övertygande sätt hur dessa tankeriktningar format dagens skola – och ansvarar för resultaten.


Referens:

Wennström, Johan (2014), Lärare utan frihet – När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen. Stockholm: Samhällsförlaget.

Johan Wennström

Kontakt

Tel: 08 665 4581
johan.wennstrom@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se