2010–

Att styra och leda en vårdcentral

Hur går det till och vad kan förbättras?

Författare: Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl
År: 2016Antal sidor: 108Förlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-869494-76-1

Att styra och leda en vårdcentral Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Hur mycket vet man om det arbete som utförs och vad som kan förbättras? Sätter man utmanande mål och följer upp om de nås? Arbetar man aktivt med att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare?

I rapporten undersöks den operativa driften i primärvården, genom intervjuer med verksamhetschefer på 119 vårdcentraler runt om i Sverige.

Studien finner att svensk primärvård generellt sett har god styrning och ledning. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng enligt det index som används för att mäta detta. Vårdcentralerna är bäst på att leda genom funktioner och processer, till exempel systematiskt förbättringsarbete. De har mest att utveckla när det gäller incitament och personalutveckling.

Analysen ger en grund för att hitta förbättringsmöjligheter – vilket framstår som centralt med tanke på att primärvården utgör basen i den svenska hälso- och sjukvården och står för ungefär en femtedel av vårdens utgifter.


Läs mer på extern sida


Referens:

Angelis, Jannis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl (2016), Att styra och leda en vårdcentral. Hur går det till och vad kan förbättras?. Stockholm: SNS Förlag.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Jannis Angelis

Kontakt

Tel: 08-665 4555
Mobil: 070 679 7030
jannis.angelis@ifn.se

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se