2010–

EU och de nya säkerhetshoten

Europaperspektiv 2016

Författare: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim
År: 2016Antal sidor: 288Förlag: Santérus FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7359-104-1

EU och de nya säkerhetshoten Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim

I Europaperspektiv 2016 diskuterar ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser. Samtidigt väcker nya verktyg i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet frågor om övervakningssamhällets risker, medan flyktingströmmarna belyser hur EU:s säkerhetsambitioner kan komma i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter.  

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Vilka krav på samarbete ställs för att upprätthålla säkerheten i Europa? Hur långt sträcker sig åtagandet i Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller liknande? Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur utvecklas relationen mellan EU och andra viktiga organisationer som FN och NATO i denna kontext? Och hur ställer sig de europeiska medborgarna till utvecklingen? 

Read the Executive summary.


Referens:

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2016), EU och de nya säkerhetshoten. Europaperspektiv 2016. Stockholm: Santérus Förlag.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se