2010–

EU och de nya säkerhetshoten

Europaperspektiv 2016

Författare: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim
År: 2016Antal sidor: 288Förlag: Santérus FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7359-104-1

EU och de nya säkerhetshoten Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim

I Europaperspektiv 2016 diskuterar ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, cyberattacker och andra oförutsedda händelser. Samtidigt väcker nya verktyg i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet frågor om övervakningssamhällets risker, medan flyktingströmmarna belyser hur EU:s säkerhetsambitioner kan komma i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter.  

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Vilka krav på samarbete ställs för att upprätthålla säkerheten i Europa? Hur långt sträcker sig åtagandet i Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller liknande? Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur utvecklas relationen mellan EU och andra viktiga organisationer som FN och NATO i denna kontext? Och hur ställer sig de europeiska medborgarna till utvecklingen? 

Read the Executive summary.


Referens:

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2016), EU och de nya säkerhetshoten. Europaperspektiv 2016. Stockholm: Santérus Förlag.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se