2010–

Information – ett verktyg för bättre skolsystem

Författare: Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl
År: 2016Antal sidor: 152Förlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-86949-71-6

Information – ett verktyg för bättre skolsystem Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Centraliserat betygssystem, diagnostiska prov med relativ rättning från första klass och oannonserade skolinspektioner av underpresterande skolor. Det receptet presenterar nationalekonomerna Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl i en ny forskningsrapport från SNS.


I rapporten Information – ett verktyg för bättre skolsystem görs en kartläggning av ett hundratal internationella studier om informationens roll för skolsystemet. Resultaten tyder på att föräldrar reagerar på information om kunskapsresultat genom att välja mer högpresterande skolor till sina barn. Detta gäller även familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Studier visar också att offentliggörande av resultat stimulerar sämre skolor att förbättra sig.
I Sverige är informationen om skolornas utbildningskvalitet knapphändig och varken betyg eller provresultat är jämförbara mellan skolor, enligt forskarna.
– Att sprida information om hur skolor presterar skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra utbildningskvaliteten. Trots detta har svenska regeringar – oavsett partifärg – inte ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt informationens roll, säger Henrik Jordahl.
Forskarna föreslår följande åtgärder:
Centralisera betygssystemet för att göra betygen jämförbara. Det kan göras antingen genom att skolors betygssättning följer resultaten på centralt genomförda och rättade nationella prov eller genom examensskrivningar med utomstående examinatorer.
 
Inför diagnostiska prov med relativ rättning från första klass. Utformningen kan variera från år till år. Med dessa prov kan man följa och informera om hur elever i olika skolor förändrar sina prestationer under hela skolgången.
 
Inför oannonserade skolinspektioner. Det görs endast i undantagsfall i dag. Det är framför allt viktigt att skolor som underpresterar granskas. Skolinspektionen skulle kunna fokusera på kunskapsmässig kvalitet och tillgängliggöra information som hjälper föräldrar och elever med skolvalet.


Läs mer på extern sida


Referens:

Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (2016), Information – ett verktyg för bättre skolsystem. Stockholm: SNS Förlag.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Aktuell forskare

Gabriel Heller Sahlgren Ph.D.

Ämnesområden: Hälsa, privatiseringar, skattefinansierade tjänster, utbildning

Några av de frågor Gabriel Heller Sahlgren försöker besvara i sin forskning:

  • Vad krävs för att skolmarknader ska fungera?
  • Hur reagerar aktörer inom skolväsendet på ekonomiska incitament?
  • Skillnader mellan vinstdrivande och icke-vinstdrivande skolor.

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se