2010–

När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster

Författare: Nikolay Angelov och Karin Edmark
År: 2016Antal sidor: 135Förlag: Wolters KluwerFörlagsort: Stockholm
ISBN: 9789138244586

När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster Nikolay Angelov och Karin Edmark

Rapporten konstaterar att friskolor oftare etableras i områden med många högutbildade – men också i invandrartäta områden. I kommuner som styrs av en vänstermajoritet etableras färre friskolor jämfört med i andra kommuner. Rapporten visar också att förväntan om höga intäkter och låga lokalkostnader tycks spela roll när icke-vinstsyftande friskolor väljer var de ska etablera sig. För de vinstsyftande skolorna verkar däremot de ekonomiska förutsättningarna inte påverka etableringen.

För att med större säkerhet kunna säga något om hur kommunernas ersättning till friskolorna påverkar var nya friskolor etableras behövs bättre data. Det är en brist att denna information saknas i Sverige, ett land med världens kanske mest långtgående skolpengssystem.


Läs mer på extern sida


Referens:

Angelov, Nikolay och Karin Edmark (2016), När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster. Rapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi 2016:3. Stockholm: Wolters Kluwer.

Karin Edmark

Kontakt

Mobil: 073 399 0592
karin.edmark@sofi.su.se

Aktuell forskare

Lars Persson

Ämnesområden: digitalisering, entreprenörskap, industriell ekonomi, internationella investeringar, konkurrenspolitik, riskkapital etc

Några frågor som Lars Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har en mer protektionistisk syn på utländskt företagsägande effektiviteten på den inhemska strukturomvandlingen?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se