2010–

Den komplexa tjänstepensionen

Författare: Johannes Hagen och Mikael Elinder
År: 2018Antal sidor: 111Förlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7685-216-3

Den komplexa tjänstepensionen Johannes Hagen och Mikael Elinder

Varannan pensionssparare tycker att det är svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar, och uppemot var fjärde vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal. Det viktigaste skälet som anges till okunskapen är att pensionssystemet är för komplicerat. 

I rapporten ”Den komplexa tjänstepensionen” presenterar nationalekonomerna Johannes Hagen och Mikael Elinder resultaten från en omfattande enkätstudie om vad svenskar vet om sin tjänstepension. Studien visar att det finns en utbredd okunskap om tjänstepensioner. Hälften av de svarande säger att de tycker att det är svårt eller mycket svårt att förstå hur tjänstepensionen fungerar.

– Om man inte har koll på sin framtida ekonomi så blir man nog överraskad. De flesta kommer antagligen att få lägre pension än vad de hade förväntat sig eller hoppats på, säger Mikael Elinder, docent i nationalekonomi.

Var fjärde svarande vet inte om de omfattas av något tjänstepensionsavtal eller inte. Många anser att de inte är tillräckligt insatta för att förstå hur deras egna val påverkar den framtida pensionen, och oavsett ålder skjuter man på att sätta sig in i sitt pensionssparande.

– Ålder spelar inte så stor roll för hur mycket man kan eller tycker sig kunna om pensionssystemet, och ”jag-gör-det-sen”-mentaliteten är i princip lika vanlig bland äldre som yngre pensionssparare. Det här är ett problem främst eftersom det försämrar möjligheten att fatta bra beslut, säger Johannes Hagen, fil.dr i nationalekonomi.

Forskarna ger även konkreta förslag på hur tjänstepensionssystemet skulle kunna förenklas. De föreslår bland annat en utökad flytträtt, en vidareutveckling av den webbaserade plattformen Minpension.se, en gemensam organisation på tjänstepensionsområdet samt stärkt undervisning om pensioner på gymnasium och universitet.


Läs mer på extern sida


Referens:

Hagen, Johannes och Mikael Elinder (2018), Den komplexa tjänstepensionen. Stockholm: SNS Förlag.

Mikael Elinder

Kontakt

Tel: 018 471 1565
Mobil: 0707 690976
mikael.elinder@ifn.se

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se