2010–

EU i en världsordning under omvandling

Europaperspektiv 2018

Författare: Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim
År: 2018Antal sidor: 304Förlag: Santérus FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-7359-126-3

EU i en världsordning under omvandling Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim

I Europaperspektiv 2018 - den 21:e årgången av årsboken - diskuterar tretton ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Bokens centrala frågeställning handlar om hur EU ska förhålla sig till konsekvenserna av en världsordning under omvandling som berör både de stora perspektiven såväl som européernas vardag och faktiska framtidsutsikter. 

Det faktum att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av både interna såväl som externa fenomen utgör en av EU:s hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är en produkt av denna världsordning och en garant för densamma. 

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har 'Brexit' för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter? 


Läs mer på extern sida


Referens:

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2018), EU i en världsordning under omvandling. Europaperspektiv 2018. Stockholm: Santérus Förlag.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se