2010–

Framtidens arbetsförmedling

Författare: Andreas Bergström och Lars CalmforsMedförfattare: Susanne Ackum, Pernilla Andersson Joona, Bruno Crépon, Anders Forslund, Laura Hartman, Martin Lundin och Helene Norberg
År: 2018Antal sidor: 342Förlag: ForesFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-87379-46-8

Framtidens arbetsförmedling Andreas Bergström och Lars Calmfors

Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt är vi mitt i en högkonjunktur där många företag har svårt att hitta rätt personal.

Arbetsförmedlingen är därmed viktigare än någonsin, eftersom myndigheten har en central roll i att matcha så att arbetsgivare som behöver rekrytera och arbetssökande finner varandra. Men Arbetsförmedlingen har rekordlåga förtroendesiffror. Regeringen har tillsatt en utredning med mycket breda direktiv som ska se över olika alternativ för dess framtid. Allianspartierna har lovat att lägga ner Arbetsförmedlingen och privatisera arbetsmarknadstjänsterna om de får makten.

Den här antologin täcker några av de frågor som är mest centrala för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik: subventionerade anställningar, arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kommunala insatser, etablering av nyanlända, tillitsbaserad styrning och användningen av externa aktörer. Ett genomgående tema är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.


Läs mer på extern sida


Referens:

Bergström, Andreas och Lars Calmfors, red. (2018), Framtidens arbetsförmedling. Stockholm: Fores.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se