2010–

Piska eller morot?

Change management för hållbara beteendeförändringar

Författare: Anna Russberg och Jannis Angelis
År: 2018Antal sidor: 204Förlag: StudentlitteraturFörlagsort: Lund
ISBN: 9789144121178

Lyckade förändringsarbeten kräver motiverad och delaktig personal, men framför allt konkreta beteendeförändringar hos chefer och personal för att få förändringarna att hålla över tid.Många organisationer misslyckas – denna bok hjälper dig att lyckas.

Följande problemområden och frågeställningar tas upp:

- Hur leder man ett förändringsarbete?

- Vad krävs av organisationen? Vad krävs av chefen?

- Hur skapas och drivs en arbetsmiljö där personalen är motiverad?

- Vad kan vi lära av ansatserna Lean och Gamification?

- Hur fungerar och hur hanterar vi framtidens arbetsplats: millenniumgenerationen?

- Hur hanterar vi den stora utmaningen med miljömässig hållbarhet?


Läs mer på extern sida


Referens:

Russberg, Anna och Jannis Angelis (2018), Piska eller morot? Change management för hållbara beteendeförändringar. Lund: Studentlitteratur.

Jannis Angelis

Kontakt

Tel: 08-665 4555
Mobil: 070 679 7030
jannis.angelis@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se