2010–

Att bygga rätt infrastruktur

Författare: Sara Davidsson och Åsa Hansson
År: 2019Antal sidor: 80Förlag: ForesFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-87379-54-3

Att bygga rätt infrastruktur Sara Davidsson och Åsa Hansson

Transportinfrastruktur gör stor nytta för ekonomin. Men investeringarna är ofta dyra och riskfyllda. Med ändliga resurser behöver staten prioritera mellan olika projekt. Vad är det i slutändan som avgör vilken infrastruktur som byggs?

Forskningen visar att beslutsfattarna tar begränsad hänsyn till vilka investeringar som är mest lönsamma. Dessutom är det vanligt med glädjekalkyler, där nyttan överskattas och kostnader underskattas.

Den här boken diskuterar brister i den nuvarande beslutsprocessen kring infrastrukturinvesteringar. Alternativa finansieringslösningar och förändringar i den så kallade diskonteringsräntan föreslås. Genom att kostnader i större utsträckning bärs av dem som förväntas dra nytta av investeringen skulle incitamenten att genomföra lönsamma projekt stärkas. Det kan även finnas anledning att överväga en större andel privat finansiering.


Läs mer på extern sida


Referens:

Davidsson, Sara och Åsa Hansson, Att bygga rätt infrastruktur. Stockholm: Fores.

Åsa Hansson

Kontakt

Tel: 046 222 8674
Mobil: 070 958 4889
asa.hansson@nek.lu.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se