2010–

Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966

Författare: Benny Carlson och Mats Lundahl
År: 2019Antal sidor: 824Förlag: Ekerlids FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-88849-44-1

Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966 Benny Carlson och Mats Lundahl

2014 publicerades Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet till 1950. I den här boken fortsätter historien om Industriens Utredningsinstitut (numera Institutet för Näringslivsforskning). Den period som behandlas är 1950–66, en period då institutet leddes av dynamiska chefer, Jan Wallander (1953–61) och Ragnar Bentzel (1961–66), och dess ställning som Sveriges ledande fristående forskningsinstitut befästes.

Det som främst karakteriserade IUI:s verksamhet under dessa år var förmågan att hitta relevanta forskningsämnen, ämnen som berörde en bred allmänhet, och behandla dem på ett vetenskapligt högkvalitativt sätt. Inte sällan ställdes etablerade ”sanningar” på huvudet. På IUI gjordes de första studierna av svensk inkomstfördelning och av det svenska konsumtionsmönstret, den första input-outputanalysen för Sverige, de första ekonomiska undersökningarna av svensk populärpress och reklam samt kontroversiella studier av två sönderreglerade sektorer: bostads- och jordbruksmarknaderna.

Precis som under institutets första period rekryterades medarbetare som med tiden fick framträdande positioner i universitetsvärlden, näringslivet och media. Bengt Höglund, Odd Gulbrandsen, Assar Lindbeck, Karl Jungenfelt, Gunnar Törnqvist, Bengt Rundblad, Leif Mutén, Lars Nabseth, Göran Albinsson och Åke Ortmark kom alla till IUI mellan 1950 och 1966.


Referens:

Carlson, Benny och Mats Lundahl, Ett forskningsinstitut expanderar – IUI från 1950 till 1966. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se