2010–

Acta monetaria Sueciae

Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164-1318

Författare: Bo Franzén, Gösta Hedegård och Roger Svensson
År: 2020Antal sidor: 366Förlag: Svenska Numismatiska FöreningenFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-519-6079-1

ACTA MONETARIA SUECIAE är en presentation av Sveriges äldsta skriftliga dokument över mynt, priser och ädelmetaller. Totalt 526 brevposter från Riksarkivets databas Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek, SDHK, har översatts från latin till svenska.

Det rör sig om urkunder som beskriver beslut och överens-kommelser såsom donationer, testamenten, jordskiften, kyrkliga och kungliga påbud, köp, pantsättningar, etcetera. I dessa oftast på pergament upprättade dokument finner vi här och där priser och olika värdeenheter, såsom vägt i mark silver eller räknat i mark penningar.


Läs mer på extern sida


Referens:

Franzén, Bo, Gösta Hedegård och Roger Svensson, Acta monetaria Sueciae – Sveriges handlingar om mynt, priser och ädelmetaller 1164-1318. Stockholm: Svenska Numismatiska Föreningen.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se