2010–

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2020:6

Författare: Lars Calmfors
År: 2020Antal sidor: 140Förlag: FinansdepartementetFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-38-25089-1

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar Lars Calmfors

Det finns flera grundläggande motiv för att eftersträva hög sysselsättning. Att arbeta innebär högre inkomster och att fler behov kan tillfredsställas. De flesta i arbetsför ålder upplever dessutom arbete som meningsfullt i sig. Hög sysselsättning kan antas bidra till ökad social sammanhållning och är central för att finansiera en generös välfärdsstat. Sysselsättningspolitiska mål kan därför ses som intermediära mål för att uppnå överordnade välfärdsmål.


Referens:

Calmfors, Lars (2020), Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar. ESO rapport 2020:6. Stockholm: Finansdepartementet.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se