2010–

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2020:6

Författare: Lars Calmfors
År: 2020Antal sidor: 140Förlag: FinansdepartementetFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-38-25089-1

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar Lars Calmfors

Det finns flera grundläggande motiv för att eftersträva hög sysselsättning. Att arbeta innebär högre inkomster och att fler behov kan tillfredsställas. De flesta i arbetsför ålder upplever dessutom arbete som meningsfullt i sig. Hög sysselsättning kan antas bidra till ökad social sammanhållning och är central för att finansiera en generös välfärdsstat. Sysselsättningspolitiska mål kan därför ses som intermediära mål för att uppnå överordnade välfärdsmål.


Referens:

Calmfors, Lars (2020), Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar. ESO rapport 2020:6. Stockholm: Finansdepartementet.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se