2010–

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Författare: Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger
År: 2020Antal sidor: 123Förlag: SNS FörlagFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-88637-46-8

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger


Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid tidigare erfarenhet och fullgjord utbildning i svenska för invandrare (sfi) när flyktingar söker enkla jobb. Det visar nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger i en ny SNS-rapport med titeln ”Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration”. De visar också att jobb med låga kvalifikationskrav är en väg in på den svenska arbetsmarknaden som är förknippad med varaktig sysselsättning för personer från Afrika och Mellanöstern.

Den stora gruppen av flyktingar från Afrika och Mellanöstern har haft särskilt svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Många av dem har låg utbildning och bristfälliga färdigheter i svenska.

Forskarna studerar hur det går för invandrare från dessa regioner som anställs i enkla jobb. Analysen bygger på ett omfattande datamaterial från SCB för åren 2000–2017. Personer som fått ett enkelt jobb jämförs dels med personer som var arbetslösa, dels med personer som var anställda på mer kvalificerade tjänster. Det visar sig att en anställning i ett enkelt jobb i högre grad är förknippad med varaktig sysselsättning och högre arbetsinkomster för utrikes födda med svag arbetsmarknadsanknytning. Men de enkla jobben leder inte till mer kvalificerade jobb och högre löner i någon hög utsträckning.

Forskarna har också genomfört ett experiment där de skickat jobbansökningar från fiktiva flyktinginvandrare från Syrien till utannonserade jobb som inte krävde några särskilda kvalifikationer. I ansökningarna signalerades olika nivåer av tidigare erfarenhet från enkla jobb och avklarad sfi. Forskarna finner inget stöd för att erfarenhet eller sfi ökar chansen att kallas till intervju.

»En möjlig förklaring till resultaten i experimentet är att många av de lågkvalificerade jobben kännetecknas av hög konkurrens, med ett stort antal sökande per plats. Då uppfattas inte tidigare erfarenhet och fullgjord sfi som tillräckligt meriterande«, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö och affilierad till IFN.

Experimentet visar också att kvinnliga sökande hade större sannolikhet att få positiv återkoppling än manliga.

»Eftersom sysselsättningen är låg bland kvinnor från länder utanför Europa är den högre återkopplingssannolikhet som vi finner för kvinnliga sökande särskilt intressant. Resultatet tyder på att integrationen i den gruppen skulle kunna förbättras om de sökte jobb i större utsträckning«, säger Per Skedinger, forskare vid IFN och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Forskarna argumenterar för att det behövs ett batteri av olika åtgärder för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och öka rörligheten uppåt från jobb med låga kvalifikationskrav. De föreslår bland annat en mer flexibel lönebildning med lägre löner för enkla jobb för att fler sådana jobb ska skapas. Samtidigt behöver möjligheterna till vidareutbildning vara generösa för att färre ska fastna i låglöneyrken. Författarna menar även att sfi bör utvecklas så att arbetsgivare kan förlita sig på att de som klarat utbildningen har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden.


Läs mer på extern sida


Referens:

Ek, Simon, Mats Hammarstedt och Per Skedinger, Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?. Stockholm: SNS Förlag.

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
Mobil: 070 486 03 89
per.skedinger@ifn.se

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se