2010–

Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia

Författare: Benny Carlson och Mats Lundahl
År: 2020Antal sidor: 210Förlag: SamhällsförlagetFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-88033-09-3

Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia Benny Carlson och Mats Lundahl

Denna bok innehåller varken sju underverk eller sju dödssynder. Däremot innehåller den sju essäer som alla kretsar kring Industriens Utredningsinstitut (IUI), numera Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Efter att ha behandlat IUI:s första kvartssekel i två böcker – Ett forskningsinstitut växer fram (2014) och Ett forskningsinstitut expanderar (2019) – om sammanlagt mer än 1 300 sidor fann vi, otroligt nog, att ämnet inte var uttömt. Vi hade framför allt en del outnyttjat arkivmaterial som kretsar kring några nyckelpersoners resor i västerled.


Referens:

Carlson, Benny och Mats Lundahl (2020), Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia. Stockholm: Samhällsförlaget.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se