2010–

Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia

Författare: Benny Carlson och Mats Lundahl
År: 2020Antal sidor: 210Förlag: SamhällsförlagetFörlagsort: Stockholm
ISBN: 978-91-88033-09-3

Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia Benny Carlson och Mats Lundahl

Denna bok innehåller varken sju underverk eller sju dödssynder. Däremot innehåller den sju essäer som alla kretsar kring Industriens Utredningsinstitut (IUI), numera Institutet för Näringslivsforskning (IFN). 

Efter att ha behandlat IUI:s första kvartssekel i två böcker – Ett forskningsinstitut växer fram (2014) och Ett forskningsinstitut expanderar (2019) – om sammanlagt mer än 1 300 sidor fann vi, otroligt nog, att ämnet inte var uttömt. Vi hade framför allt en del outnyttjat arkivmaterial som kretsar kring några nyckelpersoners resor i västerled.


Referens:

Carlson, Benny och Mats Lundahl (2020), Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia. Stockholm: Samhällsförlaget.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se