Filarkiv

1990-

Öppna katalogen och visa dess innehåll Innehållsförteckningar Öppna katalogen och visa dess innehåll
Öppna
Visa, ändra eller radera dokumentet Corporate Performance

Corporate Performance and the Exposure to Macroeconomic Fluctuations. 2005.

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Europaperspektiv 2006

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Brobyggare & ifrågasättare

Brobyggare & ifrågasättare. 2007.

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet National Tax Policy in Europe

National Tax Policy in Europe. 2007

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Network Effects and Money

Network Effects and Money. Mikael Stenkula. 2008

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Effekter av anställningsskydd - vad säger forskningen

Effekter av anställningsskydd - vad säger forskningen? Per Skedinger. Stockholm, SNS Förlag. 2008.
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Europaperspektiv 2008

Europaperspektiv 2008

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1990 P Braunerhjelm Svenska industriföretag inför EG 1992

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1990 R Henriksson Som Edström ville hur IUI blev till

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1991 Lindström B Den reglerade marknadsekonomin

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1991 Eliasson G Produktivitet vinster och ekonomisk välfärd

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1992 G Eliasson Arbetet dess betydelse dess innehåll dess kvalitet och dess ersättning

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1993 T Andersson m fl Den långa vägen

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1994 S Fölster Konsten att -av-reglera i samhällets tjänst

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1994 G Eliasson E Kazamaki Ottersten Om förlängd skolgång

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1990 A Klevmarken Tid och Råd

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1993 S Fölster Sveriges systemskifte i fara

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1994 E Meyerson Kompensationskontrakt i börsnoterade företag

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1996 R Svensson Svenska företags projektverksamhet i utlandet

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1996 M Henrekson Företagandets villkor

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1998 U Jakobsson Företagaren i välfärdssamhället

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1999 S Fölster R Svensson P Thulin Hur bra är världens bästa pensionssystem

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1999 U Jakobsson Vägen till välstånd

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2000 J Weibull Darwin och marknaden

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2002 M Sandström En riktig skolpeng

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2002 M Sandström Rätt att välja

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2002 U Jakobsson Beskattning för tillväxt i en globaliserad värld

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2002 M Ganslandt S Nyberg Konkurrens på nya villkor

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2006 O Åslund R Erikson O Nordström Skans A Sjögren Fritt inträde - ungdomars och invandrares väg till det första arbetet

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1998 Det svenska experimentet

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1999 U Bernitz S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 1999

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2000 Politisk makt med oklart ansvar - Ekonomirådets rapport 2000

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2000 U Bernitz S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 2000

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2001 U Bernitz S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 2001

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2002 U Bernitz S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 2002

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2003 S Gustavsson L Oxelheim N Wahl Europaperspektiv 2003

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2003 U Jakobsson Därför Euron

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2004 S Gustavsson L Oxelheim N Wahl Europaperspektiv 2004

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2005 S Gustavsson L Oxelheim N Wahl Europaperspektiv 2005

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2006 S Gustavsson L Oxelheim N Wahl Europaperspektiv 2006

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2007 P Cramer S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 2007

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2008 P Cramer S Gustavsson L Oxelheim Europaperspektiv 2008

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2009 Europaperspektiv 2009 - Hur gemensam är den europeiska gemenskapen

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 1998 Oxelheim Europaperspektiv 1998

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet 2010 Europaperspektiv 2010 - EU och den globala krisen

Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet Från utsatt till utmärkt område - bortom ekonomiska frizoner

Från utsatt till utmärkt område - bortom ekonomiska frizoner. Andreas Bergh, red, 2012. FORES.
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet IUI/IFN Publikationer 1939—2011

IUI/IFN Publikationer 1939—2011
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)
Visa, ändra eller radera dokumentet IUI/IFN Publikationer 1939-2011

IUI/IFN Publikationer 1939—2011
Hämta hem dokumentet
Hämta
( kb)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se