Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Framtidens arbetsförmedling

Bok
Referens
Bergström, Andreas och Lars Calmfors (red.) (2018). Framtidens arbetsförmedling. Stockholm: Fores.

Redaktör
Andreas Bergström, Lars Calmfors

Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt är vi mitt i en högkonjunktur där många företag har svårt att hitta rätt personal.

Arbetsförmedlingen är därmed viktigare än någonsin, eftersom myndigheten har en central roll i att matcha så att arbetsgivare som behöver rekrytera och arbetssökande finner varandra. Men Arbetsförmedlingen har rekordlåga förtroendesiffror. Regeringen har tillsatt en utredning med mycket breda direktiv som ska se över olika alternativ för dess framtid. Allianspartierna har lovat att lägga ner Arbetsförmedlingen och privatisera arbetsmarknadstjänsterna om de får makten.

Den här antologin täcker några av de frågor som är mest centrala för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik: subventionerade anställningar, arbetsmarknads- och vuxenutbildning, kommunala insatser, etablering av nyanlända, tillitsbaserad styrning och användningen av externa aktörer. Ett genomgående tema är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Redaktör