2010-

Knowledge Intensive Entrepreneurship

The Birth, Growth and Demise of Entrepreneurial Firms

Författare: Frédéric Delmar and Karl Wennberg
År: 2010Antal sidor: 208Förlag: Edward ElgarFörlagsort: Cheltenham, UK, and Northampton, MA, USA
ISBN: 978-1-84844-990-9

How and why are firms created, expanded and terminated by entrepreneurs in the knowledge intensive economy? The authors show these entrepreneurship processes are firmly embedded in a given social and economic context, that shapes the process by which some individuals discover entrepreneurial opportunities, creating new firms that sometimes grow to remarkable size, but more often stay mundane or eventually exit.

he authors expertly provide a theoretical and empirical examination of new knowledge intensive firms over their whole life cycle using a unique set of matched employee–employer data containing over three million individuals and over 200,000 firms. With theoretical pillars anchored in industrial organization economics, evolutionary organization theory, and entrepreneurship research, this book presents a detailed investigation of the entrepreneurial processes of firm entry, growth, and their eventual demise.

This insightful book will prove to be invaluable for business policymakers as well as postgraduate students and researchers in management, economics, and entrepreneurship.


Läs mer på extern sida


Referens:

Delmar, Frédéric och Karl Wennberg (2010), Knowledge Intensive Entrepreneurship. The Birth, Growth and Demise of Entrepreneurial Firms. Cheltenham, UK, och Northampton, MA: Edward Elgar.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se