Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Samlad Glädje

Förfalskningar av medeltida brakteater

Bokkapitel
Referens
Svensson, Roger (2019). ”Förfalskningar av medeltida brakteater”. I Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg och Magnus Wijk (red.), Samlad Glädje (301–307). Uppsala: Numismatiska klubben i Uppsala.

Författare
Roger Svensson

Redaktör
Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg, Magnus Wijk

Myntförfalskningar har troligen funnits nästan lika länge som de första mynten. Förfalskningar har varit ett gissel såväl för forntida/medeltida handelsmän och myntutgivare som för myntsamlare under de senaste århundradena.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se