Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives

Foreign Exchange Risk Management

Bokkapitel
Referens
Oxelheim, Lars, Alf Alviniussen och Håkan Jankensgård (2021). ”Foreign Exchange Risk Management”. I John Fraser, Robert Quail och Betty J. Simkins (red.), Enterprise Risk Management: Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives (631–653). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Författare
Lars Oxelheim, Alf Alviniussen, Håkan Jankensgård

Redaktör
John Fraser, Robert Quail, Betty J. Simkins

I denna uppsats analyserar vi grunderna för en framgångsrik hantering av ett företags exponering till valutarisk. Vi finner att företagets resultat påverkas av valutarisk på ett antal olika nivåer vilket tillsammans med andra riskfaktorer påkallar ett holistiskt synsätt på exponeringen. Vi lyfter fram Enterprise Risk Management (ERM) som operationaliseringen av detta synsätt.

Lars Oxelheim

+46 (0)8 665 4527
+46 (0)70 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se