Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet

2013-04-09 Dagens Nyheter
Debatt
Referens
Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall (2013). ”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet”. Dagens Nyheter, 9 april.

Författare
Andreas Bergh, Gissur Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

Svenskar tror i högre utsträckning än andra nordiska medborgare att den offentliga sektorn är korrumperad, skriver fyra forskare i ett inlägg på DN Debatt. Två av dessa är IFN-forskare: Andreas Bergh och Richard Öhrvall. Inlägget bygger rapporten "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska ". Forskarna som visar att korruptionsmisstankarna framför allt finns på kommunal nivå menar att människors misstro gentemot tjänstemän och politiker måste tas på allvar. "Ett av våra förslag är att ett antal slumpvis utvalda kommuner granskas av personer utan koppling till kommunen".