Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader

2017-10-27 Dagens Samhälle
Debatt
Referens
Lundin, Erik (2017). ”Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader”. Dagens Samhälle, 27 oktober.

Författare
Erik Lundin

Erik Lundin, IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle om att kommuner enligt kommunallagen är skyldiga att förse invånarna med dricksvatten, och priset på vattnet ska i första hand styras av självkostnadsprincipen. Så är dock inte fallet, skriver Lundin. "Om grannkommunerna ändrar sina vattenavgifter så kommer avgiften i den egna kommunen att följa efter, även om detta inte återspeglas i kostnaderna."

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se