Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vässad strategi räddar både liv och ekonomi

2020-06-01 Svenska Dagbladet
Debatt
Referens
Calmfors, Lars, Stefan Engblom, Tove Fall, Stefan Hanson och Hannes Malmberg (2020). ”Vässad strategi räddar både liv och ekonomi”. Svenska Dagbladet, 1 juni.

Författare
Lars Calmfors, Stefan Engblom, Tove Fall, Stefan Hanson, Hannes Malmberg

Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med forskarna Staffan Engblom, Tove Fall, Stefan Hanson ochHannes Malmberg om att Sverige bör ändra sin coronastrategi. Storskalig testning, smittspårning och isolering kan rädda både liv och ekonomi, anser de. "Det har förts en diskussion om hur vi ska väga de hälsomässiga vinsterna av restriktioner i form av social distansering som minskar smittspridningen mot deras ekonomiska kostnader. Men det är delvis fel debatt. Sverige kommer att sitta fast i nuvarande situation så länge vi har en omfattande smittspridning/.../ Testning, spårning och isolering är en strategi som använder detaljerad information  för att slå till med precision."