Debattartiklar

Debattartiklar 1939–1959

1959

Gillberg, Jan (1959), ”Finansministerns teser”. Svensk Linje, årg. 18, nr 1, 7–8.

Mutén, Leif (1959), ”Nationalekonomiens nestor” [Erik Lindahl]. Upsala Nya Tidning, 19 november.
 

1958

Gillberg, Jan (1958), ”Ideologers dilemma”. Svensk Linje, årg. 17, nr 2, 21–22.

Gillberg, Jan (1958), ”Skatter och välfärdspolitik”. Svensk Linje, årg. 17, nr 4, 21–22.

Ortmark, Åke (1958), ”Expansion utan export”. Industria, årg. 54, nr 2, 12.

Ortmark, Åke (1958), ”Varför pensionsfond? / Integrationens teori och praktik”. Industria, årg. 54, nr 3, 14 och 16.

Ortmark, Åke (1958), ”Reformera handelssidorna!”. Industria, årg. 54, nr 4, 12 och 14.

Ortmark, Åke (1958), ”Den osynliga annonsen”. Industria, årg. 54, nr 6, 30.

Paues, Wilhelm (1958), ”De nya marknaderna och textilindustrin”. Östergötlands Folkblad, 12 april.

Paues, Wilhelm (1958), ”Svensk livsmedelsindustri kan dra fördel av europamarknaden”. Svenska Dagbladet, 21 maj.

Rundblad, Bengt G (1958), ”Undersökning om arbetskraftens rörlighet”. Arbetsmarknaden, årg. 8, nr 7, 154–156.

Wallander, Jan (1958), ”Värnpliktssystemet hindrar rätt produktionsfördelning”. Svenska Dagbladet, 29 januari.

1957

Albinsson, Göran (1957), ”Är tvång acceptabelt för student”. Svenska Dagbladet [datum saknas].

Höök, Erik (1957), ”Skatt och inflation”. Dagens Nyheter, 17 juli.

Höök, Erik (1957), ”Folkomröstning och politisk mognad”. Sundsvalls Tidning, 12 oktober.

Nabseth, Lars (1957), ”Diskussion om inflationen”. Industria, årg. 53, nr 4, 20–22.

Ortmark, Åke (1957), ”Det puritanska programmet / Det möjligas konst / Mot en bättre värld?”. Industria, årg. 53, nr 1, 12–13.

Ortmark, Åke (1957), ”Tystlåten nationalbudget / Fackmännens recept”. Industria, årg. 53, nr 2, 13.

Ortmark, Åke (1957), ”Förnya inflationsdebatten! / Input–outputanalys”. Industria, årg. 53, nr 3, 62–63.

Ortmark, Åke (1957), ”De underutvecklade / Självprövningens stund”. Industria, årg. 53, nr 4, 14 och 16.

Ortmark, Åke (1957), ”Svar till Lars Nabseth”. Industria, årg. 53, nr 4, 22.

Ortmark, Åke (1957), ”Operation lilla Bilen”. Industria, årg. 53, nr 11, 65.

Ortmark, Åke (1957), ”Svensk skattepolitik / Konsumenternas union”. Industria, årg. 53, nr 5, 16 och 18.

Ortmark, Åke (1957), ”Glidande löner”. Industria, årg. 53, nr 6, 60.

Ortmark, Åke (1957), ”Ekonomen Eisenhower / Hjälp Indien – rädda USA!”. Industria, årg. 53, nr 7–8, 12 och 14.

Ortmark, Åke (1957), ”Fruktan för fred?”. Industria, årg. 53, nr 10, 28.

Ortmark, Åke (1957), ”Den manipulerade människan / Bilismens samhälle”. Industria, årg. 53, nr 11, 18 och 20.

Ortmark, Åke (1957), ”Den optimistiska höstrapporten”. Industria, årg. 53, nr 12, 18.
 

1956

Höök, Erik (1956), ”Vem betalar barnbidragen?”. Dagens Nyheter, 29 juni.

Ortmark, Åke (1956), ”Varför fler tjänstemän? / Konsten att spå”. Industria, årg. 52, nr 1, 54–55.

Ortmark, Åke (1956), ”Valårets budget / Bevaka självbetjäningen! / Sten i glashus / Lyckad karriär?”. Industria, årg. 52, nr 2, 10 och 12.

Ortmark, Åke (1956), ”Full sysselsättning = inflation? / Nordisk marknad”. Industria, årg. 52, nr 3, 12 och 14.

Ortmark, Åke (1956), ”Konsumtion och framstegstakt / Långa seriers himmelrike / De vanskliga prognoserna”. Industria, årg. 52, nr 4, 14 och 16.

Ortmark, Åke (1956), ”Ekonomisk filosofi / Indiens svältande barn / Den okända automationen / Den store samlaren”. Industria, årg. 52, nr 5, 12 och 14.

Ortmark, Åke (1956), ”Tillväxt och produktivitet / Svensk akilleshäl / Den farliga reklamen / Från storfinansen”. Industria, årg. 52, nr 6, 14–15.

Ortmark, Åke (1956), ”Brist på kapital? / Internationellt samarbete / Felinriktad socialpolitik? / Berömvärt initiativ”. Industria, årg. 52, nr 7–8, 16 och 18.

Ortmark, Åke (1956), ”Industriell omvandling / Egyptisk explosion”. Industria, årg. 52, nr 10, 12 och 16

Ortmark, Åke (1956), ”Fritidens pris / Finansiell nationalbokföring”. Industria, årg. 52, nr 11, 16 och 18.

Ortmark, Åke (1956), ”Excentrisk frihetskämpe / KI:s surrealistiska katapult”. Industria, årg. 52, nr 12, 12 och 14.

Samuelsson, Karl-Olof (1956), "Bilägaren och bilen". Datum och tidning okänd.

Wallander, Jan (1956), "Bilekonomiska svar". Metallarbetaren, nr 33.
 

1955

Albinsson, Göran (1955), ”Bruttoprisförbudet och dess verkningar”. Norrländska Socialdemokraten, 27 juli.

Höök, Erik (1955), ”Rättssäkerheten i bostadskön”. Dagens Nyheter, 21 november.

Ortmark, Åke (1955), ”Skobekymmer / Kapitalistisk elefantiasis / Rysk forskaroffensiv / Ur olika synvinklar”. Industria, årg. 51, nr 1, 10 och 13.

Ortmark, Åke (1955), ”Nationalbudgeten som bastard”. Industria, årg. 51, nr 2, 13.

Ortmark, Åke (1955), ”Tillväxt och stagnation / Ekonomisk psykologi”. Industria, årg. 51, nr 3, 13 och 15.

Ortmark, Åke (1955), ”Helhetssyn på distributionen / Vi dumpar hos varandra / Karriärmänniskan”. Industria, årg. 51, nr 4, 15 och 17.

Ortmark, Åke (1955), ”Nigeria och distributionen / Lekmannen och inflationen”. Industria, årg. 51, nr 5, 17 och 19.

Ortmark, Åke (1955), ”Politik och ekonomi / Den teknokratiska kulten”. Industria, årg. 51, nr 6, 13–14.

Ortmark, Åke (1955), ”Ursinnigt om bilism / Klokt om gubbar”. Industria, årg. 51, nr 7–8, 15–16.

Ortmark, Åke (1955), ”Vad är inflation?”. Industria, årg. 51, nr 9, 13 och 15.

Ortmark, Åke (1955), ”Kredit till ny cirkus / Den oåtkomliga produktiviteten / Missuppfattade statsråd”. Industria, årg. 51, nr 10, 15–16.

Ortmark, Åke (1955), ”Möjligheternas land / Bä bä, vita lamm / Fru Fortuna och storfinansen”. Industria, årg. 51, nr 11, 14 och 16.

Ortmark, Åke (1955), ”Framåtskridandets problem / Lön och produktivitet / Storfinansens lottvinster”. Industria, årg. 51, nr 12, 14 och 16.

Wallander, Jan (1955), "IUI:s bilundersökning". [Transkribering]. Dagens Eko, 21 januari.
 

1954

Ortmark, Åke (1954), ”Hr Sköld avvaktar / Kan man lita på nationalbudgeten? / När staten lånar”. Industria, årg. 50, nr 2, 49–50.

Ortmark, Åke (1954), ”Realisationer / Nordiskt samarbete / Usa:s utländska investeringar / Industrins kapitalinvesteringar”. Industria, årg. 50, nr 3, 13–14.

Ortmark, Åke (1954), ”Jordbrukets miljoner / Kan vi bygga billigare? / Organisationer och inkomstfördelning / Vem äger bolagen?”. Industria, årg. 50, nr 4, 13–14.

Ortmark, Åke (1954), ”Medveten produktionsbegränsning? / Räcker råvarorna? / Börsen och konjunkturerna”. Industria, årg. 50, nr 5, 12 och 15.

Ortmark, Åke (1954), ”Nationernas verkliga välstånd / Stort företag – litet land / En onödig reglering? / Ekonomisk dramatik”. Industria, årg. 50, nr 6, 26–27.

Ortmark, Åke (1954), ”Ett tyskt under? / Konjunkturvapen / Nytt folk och gammalt”. Industria, årg. 50, nr 7–8, 10 och 12.

Ortmark, Åke (1954), ”Vad innebär konvertibilitet? / Varför producerar USA så mycket? / Depressionen som försvann / Livstids straffarbete”. Industria, årg. 50, nr 9, 14 och 17.

Ortmark, Åke (1954), ”Ändrad företagsbeskattning / Skattefilosofi / Önskas: mer statistik / Slopa bolagsskatten”. Industria, årg. 50, nr 10, 15–16.

Ortmark, Åke (1954), ”Drömfabriken / Mer bröd i Sovjet / Produktiviteten igen”. Industria, årg. 50, nr 11, 15 och 17.

Ortmark, Åke (1954), ”En svältfödd TV / Konsten att gissa / Ett jobb blir fler”. Industria, årg. 50, nr 12, 15 och 17.

Samuelsson, Karl-Olov (1954), ”Att hålla bil på 5000 om året”. Svenska Dagbladet, 9 oktober.

Samuelsson, Karl-Olov (1954), ”Hur kan Johansson ha bil”. Svenska Dagbladet, 31 oktober.
 

1953

Hardin, Einar (1953), ”De sprider idéer om produktivitet”. Industria, årg. 49, nr 6, 37–39.
 

1952

Carlsson, Torsten (1952), ”Hyra konjunkturorakel eller forska själv?”. Industria, årg. 48, nr 12, 18–19 och 42–45.
 

1951

Nordenson, Jonas och Ragnar Bentzel (1951), ”Licentiat Dalenius om dålig statistik”. Morgon-Tidningen, 30 augusti.
 

1949

Thorelli, Hans B. (1949), ”Staten och monopolismen”. Dagens Nyheter, 9 augusti.

Thorelli, Hans B. (1949), ”Amerikansk monopolkontroll”. Dagens Nyheter, 11 augusti.

Thorelli, Hans B. (1949), ”Monopolkontrollens problem”. Dagens Nyheter, 13 augusti.
 

1948

Svennilson, Ingvar (1948), “La Industria Sueca y el Desarrollo Internacional”. Veritas, 15 december.

Carlsson, Torsten (1948), ”Investeringar i Sverige”. Industria, årg. 44, nr 9, VII–VIII.

Dahmén, Erik (1948), ”Mera arbetskraft till exportindustrin?”. Industria, årg. 44, nr 12, VII.

Wallander, Jan (1948), ”Begåvningarna och flykten från landsbygden”, Dagens Nyheter, 16 juni.

Wallander, Jan (1948), ”De stadsflyttades intelligensnivå”, Dagens Nyheter, 18 juni.

Wallander, Jan (1948), ”Flykten från landsbygden – Hur man flyttar i Klarälvsdalen”. Industria, årg. 44, nr 6, 27–31.
 

1947

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Risken för överproduktion”. Dagens Nyheter, 15 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Fackföreningarnas ökade inflytande”. Dagens Nyheter, 18 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Socialvård och inkomstutjämning”. Dagens Nyheter, 21 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Konjunkturpolitiska förutsättningar”. Dagens Nyheter, 22 oktober.

1945

Svennilson, Ingvar (1945), ”Kvinnorna på arbetsmarknaden efter kriget”. Hertha, årg. 32, nr 2, 29–31.

Svennilson, Ingvar (1945), ”Svensk industri foran freden”. Vårt Land, 28 december.
 

1944

Kristensson, Folke (1944), ”En lidandets väg”. Morgonbris, årg. 40, nr 8, 13 och 20.

Svennilson, Ingvar (1944), ”Industriens fredsberedskap”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 19 februari.
 

1943 

Curman, Jöran (1943), "Industrisamhällen – En översikt och framtidsvision", Vi, 10 april, 17–20.
 

1942

Vegesack, Bitti von (1942), ”Folkbiblioteken och den främmande propagandan”. Biblioteksbladet, årg. 27, nr 3, 105–107.
 

1941

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Hantverkets utbildningsfrågor”. På Fritid, nr 2, 9.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Västerbottniskt näringsliv I”. Västerbottens Folkblad, 1 maj.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), "Västerbottniskt näringsliv II", Västerbottens Folkblad, 5 maj.

Euler, R. von (1941), ”Varumärkenas roll i den tyska krigshushållningen”. Affärsekonomi, nr 16, 998.

Sundén, Ragnar (1941), ”Europeiska rationaliseringsuppgifter”. Svenska Dagbladet, 20 mars.

Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriproduktionen i folkhushållningens tjänst”. Hertha, årg. 28, nr 2, 35–38.
 

1940

Andersson, Ivar (1940), ”Ökad kvinnorepresentation ett samhällsintresse”. Hertha, årg. 27, nr 4, 93.

Carlsson [Iveroth], Axel (1940), ”Vilka importartiklar kunna ersättas av inhemsk tillverkning?”. Svensk Hantverkstidning, nr 13, 236–238.

Sundén, Ragnar (1940), ”Rörlighet och anpassningsförmåga: Vad tidsläget kräver av Sveriges näringsliv”. Hertha, årg. 27, nr 1, 10–11.

Vegesack, Bitti von (1940), ”Ett amerikanskt flickcollege”. Hertha, årg. 27, nr 1, 20–23.

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se