Debattartiklar

Debattartiklar 1939–1959

1959

Gillberg, Jan (1959), ”Finansministerns teser”. Svensk Linje, årg. 18, nr 1, 7–8.

Mutén, Leif (1959), ”Nationalekonomiens nestor” [Erik Lindahl]. Upsala Nya Tidning, 19 november.
 

1958

Gillberg, Jan (1958), ”Ideologers dilemma”. Svensk Linje, årg. 17, nr 2, 21–22.

Gillberg, Jan (1958), ”Skatter och välfärdspolitik”. Svensk Linje, årg. 17, nr 4, 21–22.

Ortmark, Åke (1958), ”Den osynliga annonsen”. Industria, årg. 54, nr 6, 30.

Paues, Wilhelm (1958), ”De nya marknaderna och textilindustrin”. Östergötlands Folkblad, 12 april.

Rundblad, Bengt G (1958), ”Undersökning om arbetskraftens rörlighet”. Arbetsmarknaden, årg. 8, nr 7, 154–156.
 

1957

Albinsson, Göran (1957), ”Är tvång acceptabelt för student”. Svenska Dagbladet [datum saknas].

Höök, Erik (1957), ”Skatt och inflation”. Dagens Nyheter, 17 juli.

Höök, Erik (1957), ”Folkomröstning och politisk mognad”. Sundsvalls Tidning, 12 oktober.

Iveroth, Axel (1957), ”Jordbruket och utvecklingen inom det övriga näringslivet”. Svenska Dagbladet, 23 mars.

Nabseth, Lars (1957), ”Diskussion om inflationen”. Industria, årg. 53, nr 4, 20–22.

Ortmark, Åke (1957), ”Förnya inflationsdebatten”. Industria, årg. 53, nr 3, 62–63.

Ortmark, Åke (1957), ”Svar till Lars Nabseth”. Industria, årg. 53, nr 4, 22.

Ortmark, Åke (1957), ”Operation lilla Bilen”. Industria, årg. 53, nr 11, 65.
 

1956

Höök, Erik (1956), ”Vem betalar barnbidragen?”. Dagens Nyheter, 29 juni.

Samuelsson, Karl-Olof (1956), "Bilägaren och bilen". Datum och tidning okänd.

Wallander, Jan (1956), "Bilekonomiska svar". Metallarbetaren, nr 33.
 

1955

Albinsson, Göran (1955), ”Bruttoprisförbudet och dess verkningar”. Norrländska Socialdemokraten, 27 juli.

Höök, Erik (1955), ”Rättssäkerheten i bostadskön”. Dagens Nyheter, 21 november.
 

1953

Hardin, Einar (1953), ”De sprider idéer om produktivitet”. Industria, årg. 49, nr 6, 37–39.
 

1952

Carlsson, Torsten (1952), ”Hyra konjunkturorakel eller forska själv?”. Industria, årg. 48, nr 12, 18–19 och 42–45.
 

1951

Nordenson, Jonas och Ragnar Bentzel (1951), ”Licentiat Dalenius om dålig statistik”. Morgon-Tidningen, 30 augusti.
 

1948

Svennilson, Ingvar (1948), “La Industria Sueca y el Desarrollo Internacional”. Veritas, 15 december.

Carlsson, Torsten (1948), ”Investeringar i Sverige”. Industria, årg. 44, nr 9, VII–VIII.

Dahmén, Erik (1948), ”Mera arbetskraft till exportindustrin?”. Industria, årg. 44, nr 12, VII.

Wallander, Jan (1948), ”Begåvningarna och flykten från landsbygden”, Dagens Nyheter, 16 juni.

Wallander, Jan (1948), ”De stadsflyttades intelligensnivå”, Dagens Nyheter, 18 juni.

Wallander, Jan (1948), ”Flykten från landsbygden – Hur man flyttar i Klarälvsdalen”. Industria, årg. 44, nr 6, 27–31.
 

1947

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Risken för överproduktion”. Dagens Nyheter, 15 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Fackföreningarnas ökade inflytande”. Dagens Nyheter, 18 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Socialvård och inkomstutjämning”. Dagens Nyheter, 21 oktober.

Svennilson, Ingvar (1947), ”Nya drag i Förenta staternas ekonomiska struktur: Konjunkturpolitiska förutsättningar”. Dagens Nyheter, 22 oktober.

1945

Svennilson, Ingvar (1945), ”Kvinnorna på arbetsmarknaden efter kriget”. Hertha, årg. 32, nr 2, 29–31.

Svennilson, Ingvar (1945), ”Svensk industri foran freden”. Vårt Land, 28 december.
 

1944

Kristensson, Folke (1944), ”En lidandets väg”. Morgonbris, årg. 40, nr 8, 13 och 20.

Svennilson, Ingvar (1944), ”Industriens fredsberedskap”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 19 februari.
 

1943 

Curman, Jöran (1943), "Industrisamhällen – En översikt och framtidsvision", Vi, 10 april, 17–20.
 

1942

Vegesack, Bitti von (1942), ”Folkbiblioteken och den främmande propagandan”. Biblioteksbladet, årg. 27, nr 3, 105–107.
 

1941

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Hantverkets utbildningsfrågor”. På Fritid, nr 2, 9.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), ”Västerbottniskt näringsliv I”. Västerbottens Folkblad, 1 maj.

Carlsson [Iveroth], Axel (1941), "Västerbottniskt näringsliv II", Västerbottens Folkblad, 5 maj.

Euler, R. von (1941), ”Varumärkenas roll i den tyska krigshushållningen”. Affärsekonomi, nr 16, 998.

Sundén, Ragnar (1941), ”Europeiska rationaliseringsuppgifter”. Svenska Dagbladet, 20 mars.

Svennilson, Ingvar (1941), ”Industriproduktionen i folkhushållningens tjänst”. Hertha, årg. 28, nr 2, 35–38.
 

1940

Andersson, Ivar (1940), ”Ökad kvinnorepresentation ett samhällsintresse”. Hertha, årg. 27, nr 4, 93.

Carlsson [Iveroth], Axel (1940), ”Vilka importartiklar kunna ersättas av inhemsk tillverkning?”. Svensk Hantverkstidning, nr 13, 236–238.

Sundén, Ragnar (1940), ”Rörlighet och anpassningsförmåga: Vad tidsläget kräver av Sveriges näringsliv”. Hertha, årg. 27, nr 1, 10–11.

Vegesack, Bitti von (1940), ”Ett amerikanskt flickcollege”. Hertha, årg. 27, nr 1, 20–23.

Aktuell forskare

Roger Svensson

Ämnesområde: Entreprenörskap,FoU-politik, immateriella rättigheter, penningpolitik och subventioner i näringslivet.
 

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

  • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
  • Hur bör immateriella rättigheter utformas så att de blir samhällseffektiva?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se