Debattartiklar

Debattartiklar 1960–1969

1969

Du Rietz, Gunnar (1969), ”Ådalen – rött fiendeland”. Dagbladet Nya Samhället Sundsvall, 20 maj.

Gulbrandsen, Odd (1969), ”En FN-rapport om världens försörjningsproblem: Svälten kan hävas på 15 år!”. Dagens Nyheter, 18 november.

Lidén, Margit och Leif Lindh (1969), ”Att mäta TV-färger”. Dagens Nyheter, 19 oktober.

Rydén, Bengt (1969), ”Industrins fusionsverksamhet visar en snabb ökningstakt”. Svenska Dagbladet, 22 januari.
 

1968

Eliasson, Gunnar (1968), ”Industrins investeringsplaner”. Svenska Dagbladet, 5 februari.

Gulbrandsen, Odd (1968), ”Förbered hjälpen bättre!”. Dagens Nyheter, 20 augusti.

Gulbrandsen, Odd (1968), ”Stimulera högst fyra tätortsområden i Norrland!”. Veckans Affärer, årg. 4, nr 12.

Jacobsson, Lars och Assar Lindbeck (1968), ”Inkomstpolitik mot inflation”. Dagens Nyheter, 3 januari.

Klevmarken, Anders (1968), ”Civilingenjörernas lönebildning”. CF-tidskriften, nr 9.

Rydén, Bengt (1968), ”Mycket kraftig koncentration i en lång rad industribranscher”. Svenska Dagbladet, 20 januari.
 

1967

Bröms, Jan (1967), ”Fel medel i rättan tid”. Svenska Dagbladet, 28 januari.

Bröms, Jan (1967), ”En nervös bank”. Svenska Dagbladet, 26 februari.

Gulbrandsen, Odd (1967), ”Världsekonomi till döds”. Dagens Nyheter, 6 april.

Gulbrandsen, Odd (1967), ”Kapitalisthat och hjälpetik”. Dagens Nyheter, 3 juni.

Gulbrandsen, Odd (1967), ”Modernisera statens planering!”. Veckans Affärer, årg. 3, nr 25, 46.

Håkanson, Staffan (1967), ”Idé och förnyelse inom företaget”. Dagens Nyheter, 5 juni.

Jungenfelt, Karl G. och Asssar Lindbeck (1967), ”Forskarkarriären”. Dagens Nyheter, 27 januari.

Sundström, Åke (1967), ”Fartgränsen i tätorterna”. Sydsvenska Dagbladet, 11 november.

Wohlin, Lars (1967), ”Kortare arbetsvecka tveksam medicin mot arbetslöshet”. Idun/Vecko-Journalen, nr 10.

Wohlin, Lars (1967), ”Progressiv eller regressiv TV-finansiering”. Den Svenska Marknaden, årg. 23, nr 5, 40.
 

1966

Bentzel, Ragnar (1966), ”Mål och medel i fördelningspolitiken”. Upsala Nya Tidning, 5 december.

Lindbeck, Assar (1966), ”Vårt jordbruk och omvärlden”. Jordbrukarnas Föreningsblad, 8 oktober.

Lindbeck, Assar (1966), ”Världssvälten och svenskt jordbruk”. Dagens Nyheter, 10 december.

Lindbeck, Assar (1966), ”Ny jordbruksgiv lönar sig”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 7, 90.

Lindbeck, Assar (1966), ”Försörjningsberedskapen”. Dagens Nyheter, 22 september.

Mutén, Leif (1966), ”Aktievinstskatten, en hybrid”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 9, 90.

Mutén, Leif (1966), ”Aktievinstpropositionen”. Svenska Dagbladet, 9 april.

Rydén, Bengt (1966), ”Fusionsvallen sprängdes 1965”. Svenska Dagbladet, 19 januari.

Rydén, Bengt (1966), ”Är vi beredda för omvandlingen?”. Veckans Affärer, årg. 2, nr 11, 82.
 

1965

Albinsson, Göran (1965), ”Mediokratins minoriteter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 3, nr 7, 414–415.

Bergström, Villy (1965), ”Geniet J[ohn] M[aynard] Keynes, välfärdspolitikens teoretiker”. Dala-Demokraten, 12 januari.

Bergström, Villy (1965), ”Ideologisk omprövning eller bara dubbelspel?”. Dala-Demokraten, 24 april.

Endrédi, Gustav (1965), ”Vår konsumtionsutveckling och hemmets arbetsuppgifter”. Eskilstuna-Kuriren, 18 november.

Mutén, Leif och Lars Lönnroth (1965), ”Missuppfattningar om ett stipendium”. Stockholms-Tidningen, 2 maj.

Mutén, Leif (1965), ”Hur det tänktes i Uppsala”. Svenska Dagbladet, 29 april.

Mutén, Leif (1965), ”Aktievinstutredningen”. Svenska Dagbladet, 19 december.
 

1964

Albinsson, Göran (1964), ”Kulturlivets affärsaspekter och affärslivets kulturaspekter”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 4, 202.

Albinsson, Göran (1964), ”Höj välfärden – legalisera hyreshajarna”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 5, 303.

Albinsson, Göran (1964), ”Det progressiva framåtskridandet”. Industriförbundets Tidskrift, årg. 2, nr 10, 654.

Mutén, Leif (1964), ”Randanmärkningar till skattereformen”. Liberal Debatt, årg. 17, nr 6, 23.
 

1963

Johansson, Östen (1963), ”Kaos i sommarland”. Stockholms-Tidningen, 11 november.

Mutén, Leif (1963), ”Idrottsmän och rättskultur”. Upsala Nya Tidning, 28 februari.

Mutén, Leif (1963), ”Skatt på naturainkomst”. Dagens Nyheter, 18 mars.

Åberg, Carl Johan (1963), ”Skogsindustrins framtid”. Arbetet, 9 januari.

Åberg, Carl Johan (1963), ”Mot monopolprisbildning?”. Dagens Nyheter, 27 augusti.
 

1962

Gillberg, Jan (1962), ”Förstummad LO-kritik”. Stockholms-Tidningen, 21 mars.

Mutén, Leif (1962), ”Omsen på investeringarna”. Dagens Nyheter, 21 januari.

Sundström, Åke (1962), ” Vattenkraften i Jämtland”. Svenska Dagbladet, 7 juli.

1961

Albinsson, Göran (1961), ”Bygga nytt eller bygga om?”. Arbetsgivaren, årg. 9, nr 19, 4.

Kritz, Lars (1961), ”Telefoner, svarvar och fartyg”. Arbetsgivaren, årg. 9, nr 10, 11–12.

Mutén, Leif (1961), ”Rädda barnens arvsskatt”. Dagens Nyheter, 25 mars.

Mutén, Leif (1961), ”Sambeskattningen”. Upsala Nya Tidning, 16 oktober.

Wallander, Jan (1961), ”Skrotmakarna”. Svenska Dagbladet, 17 januari.

Wallander, Jan (1961), ”Bilismens underland”. Dagens Nyheter, 2 september.

Wallander, Jan (1961), ”Det nya utbildningssamhället”. Dagens Nyheter, 20 december.
 

1960

Albinsson, Göran (1960), ”Utbud och efterfrågan på kultur”. Dagens Nyheter, 4 oktober.

Lidén, Lars (1960), ”Funktionsrabatt efter affärstyp farlig lösning”. Arbetsgivaren, årg. 8, nr 10, 8.

Mutén, Leif (1960), ”Vinstskatt på egnahem”. Dagens Nyheter, 8 januari.

Mutén, Leif (1960), ”Bot mot skattefusk”. Dagens Nyheter, 12 februari.

Mutén, Leif (1960), ”Vad är bruttoskatt?”. Dagens Nyheter, 8 mars.

Ruist, Erik (1960), ”Slopa produktiviteten!”. Arbetsgivaren, årg. 8, nr 13, 5.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se