Debattartiklar

Debattartiklar 1970–1979

1979

Jansson, Leif (1979), ”Gammal kunskap och nya rön ger framtidens bilbränslen”. Östgöta Correspondenten, 3 augusti.

Normann, Göran (1979), ”En mer rättvis skatt”. Svenska Dagbladet, 16 januari.

Normann, Göran (1979), ”Alternativ till ’promsen’”. Svenska Dagbladet, 11 februari.
 

1978

Rundfelt, Rolf (1978), ”Ny inflationsredovisningsmodell i England. Mönster för svenskt förslag”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 15, 54.

Rundfelt, Rolf (1978), ”Point-and-figure. Befinner vi oss i en nedgångsperiod?”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 27–29, 31 och 34.

Rundfelt, Rolf (1978), ”Aktievinstbeskattningen. Inflationen är boven”. Affärsvärlden, årg. 5, nr 44, 64.
 

1977

Bröms, Jan (1977), ”Sveriges ekonomi. Bromsar vi för tidigt?”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 20, 74–75.

Carlsson, Bo (1977), ”Handlingsfrihet viktigt”. Svenska Dagbladet, 26 mars.

Eliasson, Gunnar (1977), ”Konjunkturförväntningarna. En spegling av dagsläget”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 3, 16–17.

Rundfelt, Rolf (1977), ”Konvertibla skuldebrev. Mest spännande på aktiemarknaden”. Affärsvärlden, årg. 4, nr 40, 37 och 39.

Swedenborg, Birgitta och Bo Axell (1977), ”Massmedia förleddes av Chilekommittén!”. Svenska Dagbladet, 3 juli.

Swedenborg, Birgitta och Bo Axell (1977), ”Friedmandebatten och pressetiken”. Dagens Nyheter, 8 juli.
 

1976

Carlsson, Bo (1976), ”Anpassa produktionen till högre energipris”. Vår Industri, årg. 5, nr 6, 57.

Dahlberg, Lars, Ulf Jakobsson och Göran Normann (1976), ”Skattetrycket 1980”. Dagens Nyheter, 13 maj.

Du Rietz, Gunnar (1976), ”Verkstäderna internationaliseras”. Arbetsgivaren, årg. 24, nr 38, 4.

Gustafsson, Siv (1976), ”Daghem för vem?”. Dagens Nyheter, 9 augusti.

Gustafsson, Siv (1976), ”Kvinnorna väljer fel från början, får sämre utbildning – kortare erfarenhet”. Sparbankerna, årg. 4, nr 11, 6.

Lindström, Bertil (1976), ”Låsta priser – ett gift”. Svenska Dagbladet, 24 maj.

Rundfelt, Rolf (1976), ”LO:s oro för lägre vinster drev fram Meidnerfonderna”. Svenska Dagbladet, 1 augusti.

Rundfelt, Rolf (1976), ”Med aktier finns inga genvägar till rikedomar”. Svenska Dagbladet, 21 november.

Wohlin, Lars (1976), ”Priset på elkraft avgör”. Svenska Dagbladet, 18 maj.
 

1975

Bröms, Jan (1975), ”Likviditetskris eller utlandslån”. Vår Industri, årg. 4, nr 2, 1.

Du Rietz, Gunnar och Bengt Rydén (1975), ”Orättvis reform”. Svenska Dagbladet, 9 juni.

Renck, Olle (1975), ”Vad ska vi göra med Göta Kanal?”. Svenska Dagbladet, 5 december.

Rundfelt, Rolf (1975), ”Apropå LO:s semesterpengar. Semesterlånefonden blir bara småpengar”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 31/32, 1178.

Rundfelt, Rolf (1975), ”Apropå löntagarfonder. Ingen guldgruva med aktier”. Affärsvärlden, årg. 2, nr 35, 1270.

Rundfelt, Rolf (1975), ”Efter tio år har aktierna inte gett någon utdelning”. Svenska Dagbladet, 16 november.
 

1974

Jakobsson, Ulf och Göran Normann (1974), ”Den perfekta skatten finns inte”. Svenska Dagbladet, 6 november.

Lindström, Bertil (1974), ”Varför gynna smågrupper?”. Svenska Dagbladet, 5 april.

Wohlin, Lars (1974), ”Snart kan vi inte avverka mer skog”. Svenska Dagbladet, 11 februari.
 

1973

Lindström, Bertil (1973), ”100 000 nya jobb”. Dagens Nyheter, 21 april.
 

1972

Klevmarken, Anders (1972), ”Vad säger CF:s lönestatistik”. CF-tidskriften, nr 7.

Kritz, Lars (1972), ”Norling och trafikpolitiken”. Dagens Nyheter, 28 juli.

Lindström, Bertil (1972), ”Prisstoppets effekter”. Dagens Nyheter, 16 juli.

Lindström, Bertil (1972), ”Vad är en devalvering”. Dagens Nyheter, 30 juli.

Nabseth, Lars (1972), ”Räkna med fel!”. Dagens Nyheter, 8 februari.

Nabseth, Lars (1972), ”Industrin och sysselsättningen”. Svenska Dagbladet, 12 oktober.
 

1971

Lignell Du Rietz, Anita (1971), ”Utan jobb i Sverige – och i USA”. Dagens Nyheter, 11 oktober.

Swedenborg, Birgitta och Eva Thiel (1971), ”Fria växelkurser”, Dagens Nyheter, 10 oktober.

Swedenborg, Birgitta (1971), ”Arbetslöshet eller devalvering?”. Dagens Nyheter, 24 oktober.

Thiel, Eva (1971), ”Mot ett förbättrat betalningssystem?”. Svenska Dagbladet, 7 oktober.
 

1970

Kritz, Lars (1970), ”Vem är det som styr?”. Svenska Dagbladet, 11 april.

Lignell, Anita (1970), ”Arbetslöshet 71?”. Dagens Nyheter, 5 november.

Nabseth, Lars (1970), ”Stopp-gå-politik”. Dagens Nyheter, 11 april.

Nabseth, Lars (1970), ”Bra för exportörerna, sämre för exporten”. Företagaren, årg. 24, nr 7, 12 och 18.

Rydén, Bengt (1970), ”Företagsbeståndet i Sverige sjönk med 8 procent. Nära fyra gånger fler fusioner än under 50–talet”. Svenska Dagbladet, 15 januari.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se