Debattartiklar

Debattartiklar 1990–1999

1999

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Politiken styr etableringarna”. Sydsvenska Dagbladet, 30 januari.

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Ekot och TT satte vulgärvinkeln”. Svenska Dagbladet, 27 november.

Braunerhjelm, Pontus (1999), ”Kritiken mot Ekot kvarstår!”. Svenska Dagbladet, 11 december.

Henrekson, Magnus (1999), ”Hushållstjänster ökar jämställdheten”. Sydsvenska Dagbladet, 2 februari.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Arbetslösheten är ingen stor politisk fråga längre”. TCO-Tidningen, årg. 45, nr 8.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Vi kan behålla våra storföretag”. Dagens Nyheter, 15 februari.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Att lära av sina misslyckanden”. Dagens Nyheter, 22 mars.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Globaliseringens många sidor”. Dagens Nyheter, 26 maj.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Industriproduktionen mäter inte välståndet”. Dagens Nyheter, 28 maj.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Statliga topptjänster som förläningar”. Dagens Nyheter, 5 juli.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Vad är ett gott företagsklimat?”. Dagens Nyheter, 18 juli.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Politikernas växande kompetens”. Dagens Nyheter, 6 augusti.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Förväntningar med Riksbanken i fokus”. Dagens Nyheter, 28 augusti.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Självständig riksbank löser inte problemen”. Dagens Nyheter, 3 september.

Jakobsson, Ulf (1999), ”Marx ställd på huvudet”. Dagens Nyheter, 9 oktober.

Norbäck, Pehr-Johan och Karl-Markus Modén (1999), ”Barockt metodfel i HUIs undersökning”. TT Nyhetsbanken, 20 maj.


1998

Fölster, Stefan (1998), ”Poängen är sänkta marginalskatteeffekter”. Svenska Dagbladet, 16 januari.

Fölster, Stefan (1998), ”Därför är vi sämst på företagande: Anställningstryggheten gör att Sverige har färre egenföretagare än något annat OECD-land”. Dagens Nyheter, 2 mars.

Fölster, Stefan (1998), ”Äldreomsorgsförsäkring ger tryggare ålderdom”. Svenska Dagbladet, 17 mars.

Fölster, Stefan (1998), ”Kortare arbetstid slår ut svaga”. Dagens Nyheter, 17 oktober.

Henrekson, Magnus (1998), ”Sänk skatten på allt arbete!”. Dagens Nyheter, 16 februari.

Henrekson, Magnus (1998), ”Dubbel avgift för äldrevård”. Sydsvenska Dagbladet, 26 maj.

Henrekson, Magnus (1998) , ”Sänkt skatt på arbete ger fler arbetstillfällen”. Forskning om entreprenörskap & småföretag, nr 2, 2.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Vem reformerar välfärdsstaten?”. Dagens Nyheter, 1 mars.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Kraka och kungen, Sverige och EMU”. Dagens Nyheter, 21 april.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Skattetrycket och sysselsättningen”. Dagens Nyheter, 22 maj.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Nationalism i lagom form”. Dagens Nyheter, 7 juni.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Konturen av en nedgång”. Dagens Nyheter, 15 augusti.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Välfärdsstaten tål inte löftespolitik”. Dagens Nyheter, 2 september.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Är Sverige en lycksalighetens ö?”. Dagens Nyheter, 17 oktober.

Jakobsson, Ulf (1998), ”Många nackdelar med depreciering”. Dagens Nyheter, 28 december.

Lindbeck, Assar och Dan Lindbeck (1998), ”Domedagsprofetiorna kommer för tidigt: västländernas skuld får inte glömmas bort”. Dagens Nyheter, 8 oktober.

Lindbeck, Assar och Dan Lindbeck (1998), ”Skapa en global finansinspektion. Övervakningen av finansmarknaderna måste skötas på internationell nivå”. Dagens Nyheter, 10 oktober.


1997

Braunerhjelm, Pontus och Ulf Jakobsson (1997), ”Teknologiskt nytänkande måste stimuleras i Sverige: Riskabelt knyta vår långsiktiga utveckling till de stora företagen”. Svenska Dagbladet, 1 juni.

Fölster, Stefan (1997), ”Välfärdskonto fördubblar pensionen: Presenterar nya siffror om utfall för olika inkomstskikt”. Dagens Nyheter, 16 februari.

Fölster, Stefan (1997), ”Kan vi lita på välfärdsstaten?”. Kristdemokratisk Debatt, nr 2, 7–12.

Ganslandt, Mattias (1997), ”Ingen har råd att inte vara med”. Datavärlden, nr 5, 42.

Henrekson, Magnus (1997), ”Riktiga jobb enda lösningen”. Sydsvenska Dagbladet, 11 april.

Henrekson, Magnus (1997), ”Stor spännvidd bland ekonomer”. Svenska Dagbladet, 26 april.

Jakobsson, Ulf (1997), ”De magra och de feta åren”. Dagens Nyheter, 3 februari.

Jakobsson, Ulf och Lars Bergman (1997), ”Improviserad energipolitik fördyrar hela omställningen”. Svenska Dagbladet, 28 februari.

Jakobsson, Ulf (1997), ”Mållös väntan”. Kristianstadsbladet, 23 april.

Jakobsson, Ulf (1997), ”EMU-start utan Sverige?”. Upsala Nya Tidning, 22 maj.

Jakobsson, Ulf (1997), ”Högskattestatens oordnade reträtt”. Dagens Nyheter, 9 juni.

Lindbeck, Assar (1997), ”Så kan arbetslösheten sänkas. Ett stort paket av åtgärder kan få ner arbetslösheten betydligt”. Dagens Nyheter, 18 januari.

Lindbeck, Assar (1997), ”Korpi vilseleder”. Svenska Dagbladet, 1 juni.

Lindbeck, Assar, Torsten Persson och Lars E. O. Svensson (1997), ”Farligt försvaga Riksbanken”. Dagens Nyheter, 21 februari.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1997), ”Myt att kvinnor diskrimineras: färsk rapport till Kvinnomaktutredningen ger ny bild av varför kvinnor inte når toppjobben i näringslivet”. Dagens Nyheter, 30 november.


1996

Ahlstrand, Ingemar, Magnus Henrekson, Jan Henriksson, Jan Owen Jansson, Richard Murray och Mats Persson (1996), ”Sätt stopp för Dennispaketet”. Dagens Nyheter, 25 november.

Braunerhjelm, Pontus (1996), ”Sveriges vägval: Medlem i EMU eller högre räntor”. Expressen, 16 maj.

Fölster, Stefan (1996), ”Subventionerad otrygghet: Vi har en socialpolitik som försätter människor i ekonomiskt trångmål”. Dagens Nyheter, 20 juni.

Fölster, Stefan (1996), ”Välfärdskonton gynnar de svaga: Kontosystemet förbättrar trygghet, sysselsättning och investeringar samtidigt”. Dagens Nyheter, 24 november.

Fölster, Stefan (1996), ”Läs på först, Bo Könberg”. Dagens Nyheter, 16 december.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Dialog: För tidigt EMU-inträde bäddar för utslagning och politisk kris”. Dagens Industri, 29 mars.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Rollbyten på arbetsmarknaden”. Dagens Nyheter, 22 februari.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Den tredje vägen än en gång”. Dagens Nyheter, 22 mars.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Arbetsdelning och arbetslöshet”. Dagens Nyheter, 29 mars.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Bevisbördan vilar tung på professor Persson”. Dagens Nyheter, 9 april.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Vad skulle Keynes ha sagt?”. Dagens Nyheter, 19 april.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Knappast hjälp åt arbetslösa: Arbetsgivarsidan för ofta de arbetslösas talan”. Dagens Nyheter, 31 maj.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Modernt Labour kan ge positiv chock”. Dagens Nyheter, 16 juli.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Sjukvård och offentlig sektor”. Dagens Nyheter, 29 augusti.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Finansministerns svaga spågubbar”. Dagens Nyheter, 20 september.

Jakobsson, Ulf (1996), ”Ett stort eller litet EMU”. Dagens Nyheter, 12 december.

Lindbeck, Assar (1996), ”Oseriöst bidrag av Bo Rothstein. Mina åtgärdspaket skulle inte leda till lika stor lönespridning som i USA”. Dagens Nyheter, 19 oktober.

Lindbeck, Assar (1996), ”Lugna ner dig, Bo Rothstein”. Dagens Nyheter, 20 oktober.

Lindbeck, Assar och John Hassler (1996), ”Fel argument mot EMU. Calmforsutredningen överdriver betydelsen av chocker i ekonomin”. Dagens Nyheter, 27 november.

Lindbeck, Assar och John Hassler (1996), ”Bättre lönebildning fördel med EMU. Löneökningarna begränsas om vi går med i valutaunionen”. Dagens Nyheter, 12 december.

Meyerson, Eva M. och Trond Petersen (1996), ”Lönediskrimineringen en myt: Ny undersökning visar att kvinnor och män med samma jobb på samma arbetsplats har lika hög lön”. Dagens Nyheter, 28 oktober.

Oxelheim, Lars (1996), ”Politisk klåfingrighet dyr för Sverige”. Dagens Industri, 19 juli.


1995

Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Satsa på att höja kompetensen i små företag”. Mitt i Botkyrka, 14 mars.

Braunerhjelm, Pontus (1995), ”Monetär union kräver löne- och prisstabilitet”. Svenska Dagbladet, 24 oktober.

Fölster, Stefan och Karl-Markus Modén (1995), ”Varför denna skräck för utländska ägare?”. Finanstidningen, 1 mars.

Fölster, Stefan (1995), ”Avreglering främjar sysselsättning: omtänkande krävs för att skapa nödvändiga dynamiska effekter”. Svenska Dagbladet, 10 maj.

Fölster, Stefan och Per Skedinger (1995), ”Självcensur hos Ams: Ams-chefen Göte Bernhardsson styr de egna utredarnas forskningsresultat”. Dagens Nyheter, 17 november.

Fölster, Stefan (1995), ”Försvar av företagsstöd fyllt av vilseledande lögner”. Svenska Dagbladet, 22 november.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Perssons kraftprov räcker knappast”. Dagens Nyheter, 3 januari.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Svårt att reformera välfärdsstaten”. Dagens Nyheter, 14 februari.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Dags för en riktig återställare”. Dagens Nyheter, 13 mars.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Höjda styrräntor hjälper föga”. Dagens Nyheter, 20 april.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Avtalsrörelsen och inflationsmålet”. Dagens Nyheter, 23 maj.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Penningpolitiken måste få bredare uppbackning”. Finanstidningen, 3 juni.

Jakobsson, Ulf (1995), ”En framtid för kronan?”. Dagens Nyheter, 1 juli.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Med kroppkakan som egen valuta”. Dagens Nyheter, 25 juli.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Sverige, ERM och EMU”. Dagens Nyheter, 30 augusti.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Önskas: expansiv åtstramning”. Dagens Nyheter, 14 oktober.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Utan Tyskland ingen valutaunion: Om EMU spricker får Tyskland europeisk hegemoni”. Dagens Nyheter, 31 oktober.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Att följa folkomröstningen”. Dagens Nyheter, 14 december.

Jakobsson, Ulf (1995), ”Slutet för den svenska modellen”. Expressen, 21 november.

Meyerson, Eva M. (1995), ”Offentliga ägare ger fel lön: Direktörers stora lönelyft beror på att ägarna inte tar ansvar”. Dagens Nyheter, 11 mars.

Meyerson, Per-Martin (1995), ”Ny förmögenhetspolitik ger fler jobb”. Göteborgs-Posten, 2 november.


1994

Ahlenius, Inga-Britt, Ulf Jakobsson, Gunnar Wetterberg och Carl Johan Åberg (1994), ”Planera för EU-nej!”. Dagens Nyheter, 13 juni.

Andersson, Thomas och Pontus Braunerhjelm (1994), ”Är det så här EU-debatten ska föras?”. Svenska Dagbladet, 18 april.

Andersson, Thomas (1994), ”Stora skillnader mellan EES och EU för företag”. Svenska Dagbladet, 5 april.

Andersson, Thomas (1994), ”EES-avtalet drar färre investerare”. Sydsvenska Dagbladet, 12 april.

Andersson, Thomas (1994), ”Ge inte s förtroendet att regera Sverige”. Göteborgs-Posten, 14 september.

Andersson, Thomas (1994), ”Utan medlemskap blir det svårare att bevara välfärden”. Miljömagasinet, årg. 3, nr 26, 4–5.

Braunerhjelm, Pontus (1994), ”Låt inte räntan strypa den inhemska industrin”. Dagens Industri, 7 september.

Fölster, Stefan (1994), ”ORD mot ORD: EU inget hot mot välfärden”. Svenska Dagbladet Näringsliv, 4 januari.

Fölster, Stefan (1994), ”Vi måste spara ännu mer”. Dagens Nyheter, 11 juni.

Fölster, Stefan och Johannes Bäckman (1994), ”Nytt system för utbildning”. Dagens Nyheter, 2 november.

Fölster, Stefan och Georgi Trofimov (1994), ”För långsam omställning: Undersökning visar behov av ett radikalare systemskifte i Ryssland”. Dagens Nyheter, 14 november.

Jakobsson, Ulf (1994), ”Statsskulden det allvarligaste hotet. (Efter valet)”. Dagens Nyheter, 10 augusti.

Jakobsson, Ulf (1994), ”Återtåget är omöjligt: S bör ersätta värnskatten med annan åtgärd mot höginkomsttagarna”. Dagens Nyheter, 26 september.

Jakobsson, Ulf, Michael Sohlman och Gunnar Wetterberg (1994), ”EES-avtalet är inte långsiktigt hållbart”. Svenska Dagbladet, 18 oktober.

Meyerson, Per-Martin (1994), ”Socialdemokrater förstår inte ägarrollens betydelse: Deras politik hotar grundförutsättningen för industriell förnyelse”. Svenska Dagbladet, 12 juli.

Oxelheim, Lars och Lars Olbert (1994), ”Bättre vinstprognoser efterlyses”. Finanstidningen, 19 januari.


1993

Andersson, Thomas (1993), ”Nortullsprojektet lämnar dålig eftersmak. Fördomar och underliga argument hotar att skrämma bort de japanska investerarna”. Dagens Nyheter, 24 februari.

Andersson, Thomas (1993), ”Man kan inte ta tillbaka löften”. Dagens Nyheter, 26 mars.

Andersson, Thomas (1993), ”Välfärd kräver en förnyad produktion”. Svenska Dagbladet, 12 juni.

Braunerhjelm, Pontus (1993), ”Småföretag mylla för jättar”. Svenska Dagbladet, 31 mars.

Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Eliasson (1993), ”Kompetent arbetskraft är nyckeln till framgång”. Svenska Dagbladet, 3 augusti.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Ersätt Las med ett försäkringssystem”. Svenska Dagbladet, 10 november.

Eliasson, Gunnar (1993), ”Tillväxt utan sysselsättning”. Sydsvenska Dagbladet, 3 oktober.

Fölster, Stefan (1993), ”Medborgarkonto bättre än bidrag”. Sydvenska Dagbladet, 12 september.

Fölster, Stefan (1993), ”Misslyckanden hade kunnat undvikas”. Kommunaktuellt, nr 28.

Meyerson, Per-Martin (1993), ”Arbetarrörelsen bär ett tungt ansvar: Det gäller själva grunden för välfärd”. Svenska Dagbladet, 7 maj.

Meyerson, Per-Martin (1993), ”Kritisera ägarna – inte fallskärmsavtalen”. Göteborgs-Posten, 19 juni.


1992

Andersson, Thomas (1992),”EG är inte hela världen”. Sydsvenskan, 1 mars.

Braunerhjelm, Pontus (1992), ”Hot och möjligheter för de mindre företagen i det nya Europa”. Redovisningkonsulten, årg. 14, nr 8, 14–15.

Braunerhjelm, Pontus (1992), ”EES ett sämre alternativ än EU”. Svenska Dagbladet, 8 september.

Braunerhjelm, Pontus och Gunnar Eliasson (1992), ”Riksbanken bör ges friare tyglar”. Svenska Dagbladet, 15 december.

Eliasson, Gunnar (1992), ”Därför blir kompetens 90-talets bristvara? Många sitter bara av första viktiga skolåren”. Utbildningstidningen, nr 5, 40–42.

Eliasson, Gunnar och Ingemar Ståhl (1992), ”Han vitaliserade universitetsvärlden”. [Till minne av Bengt-Christer Ysander.] Dagens Nyheter, 2 april.

Lundborg, Per (1992), ”Låt balter och polacker arbeta i Sverige!”. Dagens Nyheter, 9 maj.

Lundborg, Per (1992), ”Mer rörlig arbetskraft!”. Oskarshamns-Tidningen, 29 maj.


1991

Fölster, Stefan (1991), ”Jas ger en samhällsekonomisk vinst: Studier visar att projektets spridningseffekter har ett värde av 10–20 miljarder kronor”. Svenska Dagbladet, 19 december.

Lundberg, Lars (1991), ”Då var Bildt statsminister…” Upsala Nya Tidning, 3 oktober.


1990

Lundborg, Per (1990), ”Släpp arbetskraftsinvandringen fri”. Svenska Dagbladet, 9 september.

Pelikan, Pavel (1990), ”Kan svenska modellen rekommenderas med gott samvete?”. Svenska Dagbladet, 3 mars.

Pelikan, Pavel och Stefan Fölster (1990), ”Staten stoppar privat riskkapital?”. Dagens Industri, 3 december.

Swedenborg, Birgitta (1990), ”För höga matpriser ingen myt”. Land, nr 48.

Swedenborg, Birgitta (1990), ”Matpriserna kan halveras”. Dagens Nyheter, 10 maj.

Swedenborg, Birgitta (1990), ”Höga priser inte böndernas fel”. Dagens Nyheter, 20 maj.

Swedenborg, Birgitta (1990), ”Ett allvarligt svek”. Dagens Nyheter, 20 juli.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se