Debattartiklar

Debattartiklar 2005–2010

2010

Bergh, Andreas (2010), ”Så känner du igen lycksökarna i valet”. Expressen, 11 augusti.

Bergh, Andreas (2010), ”Tuffast för välfärden när fyrtiotalisterna har fyllt 80”. Dagens Nyheter, 9 oktober.

Bergh, Andreas (2010), ”Skyll inte på euron”. Sundsvalls Tidning m.fl., 10 december.

Bergh, Andreas och Magnus Henrekson (2010), ”Lessons from the Swedish Welfare State”. Wall Street Journal, 12 juli.

Bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2010), ”Rödgrön budget under lupp”. Svensk Tidskrift, årg. 100, 27 augusti.

Bergh, Andreas, Henrik Jordahl, Sofia Nerbrand och Anders Rönmark (2010), ”Staten ska inte äga Vattenfall, Telia Sonera och Svenska Spel”. Dagens Industri, 14 april.

Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2010), ”Skapa efterfrågan är viktigast”. Dagens Industri, 6 maj.

Folke, Olle och Johanna Rickne (2010), ”Lobbyister bör redovisas öppet”. Svenska Dagbladet, 16 augusti.

Folke, Olle (2010), ”Problem med det svenska valsystemet”. Svenska Dagbladet, 23 september.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2010), ”Släpp fram fler ägare till svenska kärnkraftverk”. Svenska Dagbladet, 17 juni.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2010), ”Norge låg bakom vinterns rekordhöga svenska elpriser”. Dagens Nyheter, 1 oktober.

Henrekson, Magnus (2010), ”A-kasseregler hindrar jobben”. Dagens Industri, 25 februari.

Henrekson, Magnus, Cecilia Boldemann, Stig-Olof Holm och John Tempel (2010), ”Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder”. Dagens Nyheter, 14 mars.

Holmberg, Pär (2010), ”Elmarknaden fungerar bra men kan övervakas bättre”. Dagens Industri, 17 april.

Holmberg, Pär (2010), ”Elproducenternas vinster gynnas av regelverket”. DN.se, 24 juni.

Holmberg, Pär (2010), ”Politiskt förslag kan ge högre elpriser”. Newsmill, 15 november.

Oxelheim, Lars (2010), ”Ökad global kamp om jobben”. Svenska Dagbladet, 23 januari.

Oxelheim, Lars (2010), ”Hur skall Finland agera? ”. Hufvudstadsbladet, 25 januari.

Oxelheim, Lars (2010), ”Danmark skal synliggøre sig”. Berlingske Tidene, 27 februari.

Oxelheim, Lars (2010), ”Bonus ska inte styras av tur”. Sydsvenskan, 17 november.

Sjöholm, Fredrik (2010), ”Låt inte världens länder hindra utländska direktinvesteringar”. Dagens Industri, 27 februari.

Skedinger, Per (2010), ”Facket vilseleder om Las”. Svenska Dagbladet, 26 februari.

Skedinger, Per (2010), ”Hög tid luckra upp skyddet för fasta anställningar”. Svenska Dagbladet, 4 mars.

Svaleryd, Helena och Daniel Waldenström (2010), ”Pensionärer beskattas inte hårdare än löntagare”. Dagens Nyheter, 18 augusti.

Vlachos, Jonas (2010), ”Stockholms nya skolval måste rivas”. Dagens Nyheter, 19 mars.

Vlachos, Jonas (2010), ”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status”. Dagens Nyheter, 18 november.

Vlachos, Jonas (2010), ”Legitimation straffar ut duktiga lärare”. Dagens Nyheter, 20 november.

 

2009

Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd, (2009), ”Inkompetens ska kunna leda till uppsägning”. Dagens Nyheter, 16 maj.

Edquist, Harald och Henrik Jordahl (2009), ”SCB underskattar tjänstesektorn”. Svenska Dagbladet, 23 september.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2009), ”Piska bättre än morot när hushållen ska spara energi”. Dagens Nyheter, 14 juli.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2009), ”Priserna på elmarknaden måste tåla en granskning”. Dagens Nyheter, 29 december.

Henrekson, Magnus (2009), ”Las måste avvecklas för trygghetens skull”. Dagens Nyheter, 11 januari.

Henrekson, Magnus, Pontus Braunerhjelm och Staffan Larsson (2009), ”Entreprenörskap gagnar alla”. Dagens Industri, 29 januari.

Henrekson, Magnus och Pontus Braunerhjelm (2009), ”Avknoppningar ger fler jobb än många nystartade företag”. Dagens Industri, 14 maj.

Henrekson, Magnus och Jonas Vlachos (2009), ”Konkurrens om elever ger orättvisa gymnasiebetyg”. Dagens Nyheter, 17 augusti.

Henrekson, Magnus (2009), ”Robin Douhan”. [Minnesord.] Upsala Nya Tidning, 27 augusti, Dagens Nyheter, 30 augusti, Svenska Dagbladet, 13 september.

Holmberg, Pär (2009), ”Inget att vinna på alternativ elprissättning”. Dagens Industri, 19 november.

Jordahl, Henrik och Martin Ådahl (2009), ”Låt bli att rädda Volvo och Saab”. Dagens Nyheter, 4 januari.

Jordahl, Henrik och Erik Lindqvist (2009), ”Svårt val mellan offentligt och privat”. Göteborgs-Posten, 15 januari.

Jordahl, Henrik och Roger Svensson (2009), ”Sänkt skatt ger fler jobb”. Dagens Industri, 11 september.

Lindbeck, Assar (2009), ”Regeringen måste bejaka tillfälliga budgetunderskott”. Dagens Nyheter, 18 januari.

Lindbeck, Assar (2009), ”Så här kan regeringen bromsa arbetslösheten”. Dagens Nyheter, 4 december.

Rickne, Johanna (2009), “Japanese Fertility must be a Social, not a Female Issue”. Financial Times, 6 augusti.

Rickne, Johanna och Fredrik Sjöholm (2009), ”Kris i Kina ett verkligt miljöhot”. Västerbottens-Kuriren, 27 augusti.

Rickne, Johanna och Fredrik Sjöholm (2009), ”Ökad risk för politisk oro i Kina”. Svenska Dagbladet, 1 oktober.

Sjöholm, Fredrik (2009), ”Kronfallet är protektionism”. Dagens Industri, 18 mars.

Sjöholm, Fredrik (2009), ”Indonesien ett demokratiskt föredöme”. Sydsvenskan, 9 april.

Skedinger, Per (2009), ”Sänkta minimilöner ger invandrare jobb”. Expressen, 1 januari.

Skedinger, Per (2009), "LAS skapar ett klassamhälle på arbetsmarknaden", Newsmill, 23 februari.

Svaleryd, Helena (2009), ”Bonustak hjälper inte”. Dagens Industri, 22 september.

Svaleryd, Helena och Jonas Vlachos (2009), ”Reform bör flytta banknotan från skattebetalarna”. Dagens Industri, 1 december.

Svensson, Roger (2009), ”Riksbankens farliga experiment”. Svenska Dagbladet, 16 maj.

Waldenström, Daniel (2009), ”Så kan bonussystemen förbättras”. Göteborgs-Posten, 25 mars.

Åkerman, Anders (2009), ”Kinesiskt Saab en vinstlott”. Dagens Industri, 13 maj.


2008

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), ”Globalisering tränger undan den svenska ägarmodellen”. Dagens Industri, 8 september.

Lindbeck, Assar (2008), ”Slopa överskottsmålet och använd pengarna nu”. Dagens Nyheter, 20 januari.

Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), ”Multinationell ekonomi kräver nya trygghetssystem”. Göteborgs-Posten, 4 juli.

Sjöholm, Fredrik m.fl. (2008), “Towards a Co-ordinated Macroeconomic Expansion Among Asian Countries”. Financial Times, 13 november.

Skedinger, Per och Magnus Henrekson (2008), ”Anställningsskydd håller en miljon i utanförskap”. Dagens Industri, 6 mars.

Vlachos, Jonas (2008), ”Släpp antagningen fri”. Sydsvenskan, 5 mars.

Waldenström, Daniel och Eva Mörk (2008), ”Låt staten ta över”. Fokus, 19 september.

Waldenström, Daniel och Jesper Roine (2008), ”Skev fördelning hotar globaliseringen”. Östgöta Correspondenten, 22 september.

Waldenström, Daniel (2008), ”Pengar ingen bra VD-bonus”. SVT Opinion, 19 november.

Waldenström, Daniel och Tino Sanandaji (2008), ”Felkalkyl i kamp mot svartjobb”. Dagens Industri, 19 november.


2007

Ekholm, Karolina, Torben M. Andersen, Arne Bigsten och Jonas Vlachos (2007), ”Satsning på svaga grupper ett hot mot välfärdsstaten”. Dagens Nyheter, 19 november.

Henrekson, Magnus (2007), ”Ekonomkåren missar ekonomins viktigaste motor”. Dagens Nyheter, 26 september.

Jordahl, Henrik och Daniel Waldenström (2007), ”Grundlöst om jämställda styrelser”. Dagens Industri, 2 april.

Jordahl, Henrik (2007), ”Små felsteg i lovande budget”. Sydsvenskan, 17 april.

Lindbeck, Assar (2007), “China’s Evolving Economic System”. Sunday’s Zaman, 1 maj.

Lindbeck, Assar (2007), “The Three Swedish Models”. Jurnalul National, 30 maj, Japan Times, 4 juni, Financial Times Deutschland, 7 september, m.fl. tidningar.

Lundin, Nannan och Fredrik Sjöholm (2007), ”Småföretagen behöver hjälp i globaliseringen”. Dagens Industri, 8 maj.

Oxelheim, Lars (2007), ”Otydliga beslut kostar”. Sydsvenskan, 15 januari.

Oxelheim, Lars (2007), ”Forma nordiskt elituniversitet”. Svenska Dagbladet, 11 juni.

Oxelheim, Lars (2007), ”Ökad transparens ger skäliga bonusar”. Dagens Industri, 15 december.

Poutvaara, Panu (2007), ”Ompröva den allmänna värnplikten”. Svenska Dagbladet, 2 november.

Sjöholm, Fredrik (2007), ”Nu gäller det att vara på hugget”. Företagaren, årg. 10, nr 2, 27.

Sjöholm, Fredrik (2007), ”TCO-rapport vilseleder medelklassen”. Dagens Industri, 4 april.

Sjöholm, Fredrik (2007), ”Skrämskott om Kina”. Sydsvenskan, 11 april.

Sjöholm, Fredrik (2007), ”Kina vid känsligt vägskäl”. Svenska Dagbladet, 8 juni.

Sjöholm, Fredrik (2007), ”Så utformas inte ett fungerande bistånd”. Expressen, 27 juli.

Waldenström, Daniel (2007), ”Bättre forskning utan förmögenhetsregister”. Dagens Industri, 19 september.

Zenou, Yves (2007), ”Integrationens blinda fläck”. Svenska Dagbladet, 4 juli.

Zenou, Yves (2007), ”Uppmuntra företag i segregerade områden”. Dagens Industri, 17 augusti.


2006

Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2006), ”Konkurrensen från Kina sänker inte svenska löner”. Dagens Industri, 29 maj.

Henrekson, Magnus (2006), ”Utveckla tjänstesektorn är en överlevnadsfråga”. Dagens Industri, 24 januari.

Henrekson, Magnus och Aleksander Perski (2006), ”Lågavlönade kvinnor betalar Perssons saneringsprogram”. Dagens Nyheter, 16 augusti.

Henrekson, Magnus och Pontus Braunerhjelm (2006), ”Sverige behöver filantroper som Bill Gates”. Expressen, 25 augusti.

Henrekson, Magnus och Berthel Nordström (2006), ”Varför har vi inte råd med det viktigaste?”. Entreprenör, årg. 13, nr 7, 6–7.

Jordahl, Henrik, Niclas Berggren och Andreas Bergh (2006), ”Forskning: Sänkt skatt ger fler jobb”. Sydsvenskan, 2 september.

Lindbeck, Assar (2006), ”Maktväxling ligger också i socialdemokraternas intresse”. Dagens Nyheter, 1 september.

Nordström Skans, Oskar, Anna Sjögren, Robert Erikson och Olof Åslund (2006), ”Unga och invandrare väntar allt längre med att söka arbete”. Dagens Nyheter, 23 november.

Sjögren, Anna och Erik Mellander (2006), ”Omöjligt jämföra förskolealternativ”. Upsala Nya Tidning, 16 augusti.

Skedinger, Per (2006), ”Högre minimilöner kan slå ut de nya jobben”. Dagens Industri, 16 november.

Svensson, Roger (2006), ”Statligt såddkapital ger för dåligt resultat”. Dagens Industri, 25 mars.

Svensson, Roger (2006), ”Räntechock väntar efter valet”. Svenska Dagbladet, 15 september.


2005

Ganslandt, Mattias (2005), ”Böter biter inte när statens bolag bryter mot konkurrensreglerna”. Dagens Industri, 30 december.

Lindbeck, Assar (2005), ”Kvalitet eller rättvisa blir vårt val i vården”. Dagens Nyheter, 27 februari.

Sjögren, Anna (2005), ”Sanningen om dagis”. Expressen, 26 december.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se