Debattartiklar

Debattartiklar 2012

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


Debattartiklar 2012 - referensformat


2012-12-10 Svenska Dagbladet

Socialministern bör lyssna på Roth

Niclas Berggren

IFN-forskaren Niclas Berggren skriver på Brännpunkt om Professor Alvin Roths forskning. Roth är en av 2012 års mottagare av Nobelpriset i ekonomi. Han har bland annat utvecklat effektiva system med byteskedjor för njurtransplantationer. Niclas Berggren lyfter även fram ett svenskt förslag som skulle ge en viss ersättning när en donation genomförs efter ett dödsfall.


2012-11-28 Svenska Dagbladet

Avdrag för läxhjälp blir dyrt och ojämlikt

Jonas Vlachos

På Brännpunkt skriver IFN-forskaren Jonas Vlachos om regeringens förslag att utvidga rut-avdraget till läxhjälp. Han menar att förslaget är problematiskt från både effektivitets- och likvärdighetssynpunkt.


2012-11-21 Dagens Nyheter

Flytträtt för pensioner bidrar till en hållbar värld

Andreas Bergh och Stina Billinger

Konsumenter gynnar gärna företag som tar socialt ansvar. Men marknaden för hållbart pensionssparande är gravt underutvecklad, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh och SPP:s hållbarhetschef Stina Billinger på DN-debatt.


2012-11-15 Dalarnas Tidningar

Tänk om vi hade cykelbrist!

Andreas Bergh

I en krönika jämför IFN-forskaren Andreas Bergh regleringen av bostads- och cykelmarknaden. Han skriver: "Nu invänder säkert någon att det är skillnad på cyklar och lägenheter. Det går att klara sig utan cykel, men någonstans att bo behöver ju alla. Det är helt riktigt. Om våra beslutsfattare av någon anledning måste reglera någon av dessa marknader, vore det faktiskt bättre om de valde cykelmarknaden. En cykel kan man som sagt klara sig utan."


2012-11-02 Balans

Höginkomsttagare tjänar mest på 3:12-reglerna

Karin Edmark

Skattepremien av att bilda fåmansbolag är störst för företag med höga inkomster. Det är även höginkomsttagarna som tjänar på förenklingsregeln för kapitalutdelning, skriver IFN-forskaren Karin Edmark i revisorernas branschtidning.


2012-10-30 Expressen

Visst kan migration bli en lönsam affär

Andreas Bergh

Migration är en samhällsekonomisk vinst, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh på Expressen debatt. ”Däremot kan migration vara problem för den offentliga sektorns ekonomi, genom ökade utgifter för nyanlända som blir försörjda av välfärdsstaten.” Vad är då problemet? frågar Andreas Bergh och förklarar att "... utlandsfödda sedan länge haft betydligt högre arbetslöshet än infödda”. Andreas Bergh avslutar: "Migrationsminister Tobias Billström har med andra ord tunga skäl att fundera kring hur den svenska välfärdsstaten är konstruerad, men förhoppningsvis är han liksom jag i grunden glad att människor från andra länder söker sig till Sverige."


2012-10-05 Dagens Samhälle

Blir vi sjuka av stora löneskillnader?

Andreas Bergh, Daniel Waldenström och Therese Nilsson

IFN-forskarna Andreas Bergh, Daniel Waldenström, och Therese Nilsson är författare till boken ”Blir vi sjuka av inkomstskillnader?”. De skriver i ett debattinlägg: ”Att minska inkomstojämlikheten i syfte att förbättra folkhälsan förefaller inte vara någon särskilt effektiv politik. Men alla som gillar jämlikhet behöver fördenskull inte misströsta. Det finns nämligen konkreta åtgärder, exempelvis höjda flerbarnstillägg, som ökar marginalerna för utsatta hushåll och som därigenom samtidigt förbättrar folkhälsan och minskar inkomstspridningen.”


2012-09-26 Dagens Nyheter

Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Föråldrade teorier, så förklarar de två IFN-forskarna professor Magnus Henrekson och Tino Sanandaji den svenska skattepolitiken gentemot entreprenörer. ”Sverige har för få entreprenörer. Att mot den bakgrunden sänka bolagsskatten samtidigt som ägarskatterna ligger kvar på hög nivå är att gå fel väg. Sänkt bolagsskatt gynnar multinationella företag som vill etablera sig i Sverige, men stimulerar inte framväxten av nya svenska företag” menar de.


2012-09-16 Dagens Nyheter

Personkrysset väger tungt i det politiska maktspelet

Johanna Rickne och Olle Folke

IFN-forskarna Johanna Rickne och Olle Folke har författat en rapport om personalvalens betydelse i svensk politik, och då framför allt kommunalpolitik. ”Personvalet är viktigare i politiken än vad man tidigare har trott – men det handlar ofta om en indirekt effekt på lite sikt. Partier vill vinna val och personrösterna ger en signal om vilka politiker de ska nominera för att åstadkomma just detta” skriver de båda på DN Debatt.


2012-09-08 Dagens Nyheter

Friskolorna sätter högre betyg på nationella proven

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Under rubriken ”Friskolorna sätter högre betyg på nationella proven” på DN-debatt skriver IFN-forskaren Jonas Vlachos samt Björn Tyrefors Hinnerich, båda nationalekonomer, Stockholms universitet: ”I genomsnitt får elever på friskolor högre betyg på de nationella proven än elever på kommunala skolor, trots att externa bedömare anser proven likvärdiga. En lösning kan vara extern rättning av proven, till exempel att lärare byter prov med varandra.”


2012-09-03 Sundsvalls tidning

Alla personalfester är inte slöseri

Andreas Bergh

Den senaste tiden har det avslöjats att det på många verk och myndigheter ordnas personalfester för i vissa fall flera tusen kronor per person, där notan skickas till skattebetalarna. ”Dyra personalfester kan vara tecken på en slösaktig kultur – men de kan också vara ett relativt billigt sätt att uppmuntra de offentligt anställda som i snitt alltså tjänar 10 procent mindre jämfört med privat sektor”, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh i en debattartikel i Sundsvalls Tidning.


2012-08-21 Svenska Dagbladet

Så blir Sverige mer innovativt

Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson

Det är svårt att förstå regeringens passivitet i innovationspolitiken. Kreativitet och nytänkande måste prioriteras högre. I en ny bok, som presenteras i dag, föreslår vi en bred innovationsstrategi för Sverige. Det skriver professorerna Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson på Svenska Dagbladets debattsida.


2012-08-13 Dagens Samhälle

Nystartszoner är en dålig idé

Andreas Bergh

Det finns en tro på att nystartszoner ska skapa fler jobb i utsatta områden runt om i Sverige. Vår utredning visar att tanken är god , men att den inte fungerar i verkligheten, skriver IFN-forskaren Andreas Bergh i en debattartikel.


2012-07-26 Norran

Vad beror eurokrisen på?

Andreas Bergh

"Den ekonomiska krisen i Europa har dominerat ekonomisidorna ett bra tag nu, men den är långt ifrån över. Spekulationer kring huruvida Grekland kommer att lämna euron har på sistone kompletterats av spekulationer kring möjligheten att Tyskland eller Finland tröttnar och bryter sig ur. Osäkerheten är stor. Men hur började problemen?", skriver Andreas Bergh i krönika.


2012-07-17 Dagens Nyheter

Jag tvivlar på överstatlig finanspolitik i Europa

Assar Lindbeck

Sverige bör vänta med euron. När jag röstade ja till EMU 2003 kunde jag inte föreställa mig att Maastrichtfördragets förbud mot att lösa ut länder med svaga statsfinanser skulle överges. Om förbudet inte återinförs återstår bara centralisering av finans­politiken – eller en kaotisk upplösning av valutaunionen, skriver Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid IIES och forskare på Institutet för Näringslivsforskning.


2012-07-13 Svenska Dagbladet

Mer måste göras nu för framtida tillväxt

Josh Lerner och Joacim Tåg

Sverige har hanterat den internationella finanskrisen väl, men krisen i euroområdet kan hota framtida tillväxt. Därför är det dags att agera nu för att stödja entreprenörskap och stödja de mindre bolagen. Det skriver Harvard-professorn Josh Lerner och IFN-forskaren Joacim Tåg på Brännpunkt.


2012-06-04 Gotlands Tidningar

Sedelpressen - ett farligt verktyg

Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver i en krönika, "Vem orsakar mest skada, den som plötsligt förstör pengar, eller den som plötsligt skapar nya pengar? Svaret är inte självklart. I maj rapporterades att Sydafrikas centralbank varit tvungen att förstöra över 3,6 miljoner felaktiga 100-randssedlar, värda nästan 320 miljoner kronor. Orsaken uppgavs vara misstag vid Tumba pappersbruk som gett sedlarna fel färg, form och serienummer."


2012-05-04 Gotlands Tidningar

Nya sedlar avgör eurodebatten

Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver om hur de nya svenska sedlarna påverkar diskussionen och möjligheterna för ett svenskt Euromedlemskap. Beslutet att införa nya sedlar innebär emellertid också att frågan om svenskt euromedlemskap torde vara avgjord för mycket lång tid framöver. Vem tror att svenska folket skulle rösta ja till att ersätta porträtt av folkkära svenskar med eurosedlarnas pelare, broar och fönsterkarmar?


2012-05-04 Svenska Dagbladet

Det behövs verklig mångfald i välfärden

Anna Ardin, Andreas Linderyd och Johanna Rickne

I 20 år har Sveriges politiker talat flitigt om valfrihet och mångfald i skola, vård och omsorg. Samtidigt som dessa marknader växer har mindre och nischade aktörer hamnat i kommunernas och koncernernas skugga. Menar politikerna allvar med att det behövs fler utförare, tjänster och inriktningar är det tid att lämna retoriksalongerna och skapa förutsättningarna som gör mångfalden möjlig, skriver IFN-forskaren Johanna Rickne, tillsammans med Andreas Linderyd, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Anna Ardin, Sektor 3.


2012-05-02 Radikalt Forum

Därför går det bra för Sverige

Magnus Henrekson

"Sverige växte snabbast i världen från 1870 till mitten av 1960-talet. Under denna tid gick Sverige från att vara ett fattigt bondesamhälle med usel levnadsstandard för de allra flesta - nästan en fjärdedel av befolkningen utvandrade till Amerika i hopp om ett bättre liv.Efter första världskriget började välståndet sprida sig till allt fler grupper och under 1950- och 60-talen exploderade tillväxt och välstånd och VC, PV (Volvos första storsäljare) och TV blev allmängods.", skriver Magnus Henrekson i en debattartikel i Radikalt Forum.


2012-04-20 Dagens Industri

Konsumenter vinner på fler elområden

Pär Holmberg

Svenska Kraftnäts uppdelning av Sverige i fyra elområden fick hård kritik i medierna, särskilt av elkonsumenterna. Men enligt en ny rapport är elkonsumenterna och skattebetalarna de grupper som tjänar mest på reformen, skriver IFN-forskaren Pär Holmberg i en debattartikel i DI.


2012-04-10 Gotlands Tidningar

Hur fungerar jobbpolitiken?

Andreas Bergh

"Har regeringens jobbpolitik levererat vad den lovade? Har de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar minskat ungdomsarbetslösheten? Den politiska debatten är resultatinriktad. Regeringen vill kunna visa på effekter av den förda politiken. Oppositionen vill istället framställa politiken som effektlös. Det leder till en del snåriga debatter." Detta skriver Andreas Bergh i en krönika som bland andra publicerats i Gotlands Tidningar.


2012-03-09 Allehanda

Är det bra att inkomstklyftorna ökar?

Andreas Bergh

Den ökade inkomstspridningen de senaste decennierna i Sverige förklaras till stor del av att två sätt att tjäna pengar har blivit betydligt vanligare: Aktievinster och vältajmade bostadsaffärer. Den som köper sin första bostadsrätt vid rätt tillfälle gör enorm nytta för sin privatekonomi. En lyckad så kallad bostadskarriär är för många betydligt viktigare för privatekonomin än beslutet att arbeta extra på helgerna eller att läsa ännu ett år vid högskola eller universitet.I stället för att diskutera om det är bra eller dåligt att inkomstskillnaderna ökat borde vi kanske fråga om det är rätt skillnader som har ökat skriver Andreas Bergh.


2012-03-08 Expressen

Varannan damernas med herrar som för

Johanna Rickne och Olle Folke

Under de senaste tjugo åren har andelen män i kommunalpolitiken minskat från 76 procent till 55 procent. Men på toppositionerna fortsätter männen att dominera. Enligt den senast tillgängliga statistiken utgjorde män 65 procent av förstanamnen på partiernas kommunala vallistor - och 73 procent av ordförandeposterna i landets kommunstyrelser. Johanna Rickne och Olle Folke visar i sin forskning att män, under de senaste 20 åren, haft större sannolikhet att stiga i den politiska hierarkin, både genom att bli omvalda och genom att tilldelas specifika politiska uppdrag.


2012-03-07 Dagens Nyheter

Elområden viktiga för en effektivare elmarknad

Pär Holmberg och Thomas Tangerås

Kraftnätet var inte mera effektivt före elområdesreformen, men reformen har tydliggjort potentiella brister i kraftnätet. Behovet av differentierade stamnätavgifter torde minska efter införandet av elområden. Vi föreslår därför att kompensera förbrukarna i söder genom att utjämna de geografiska skillnaderna i effektavgiften, skriver IFN-forskarna Pär Holmberg och Thomas Tangerås i en replik på DN Debatt.


2012-02-19 Göteborgs-Posten

Dags plocka fram en liberal klassanalys

Tino Sanandaji och Adam Cwejman

Att klasstrukturer bestått i ett Sverige med 67 procentiga marginalskatter och fullt utbyggd välfärdsstat tyder på vänsterpolitikens begränsningar. Vi borde därför våga ge den liberala klasskampen en chans, skriver nationalekonomerna Tino Sanandaji och Adam Cwejman, LUF.


2012-02-12 Hufvudstadsbladet

Kortsiktighet hotar EU:s sammanhållning

Lars Oxelheim m.fl.

EU:s stats- och regeringschefer samlades i måndags till toppmöte kring det ekonomiska läget och finanspaktens utformning. Man missade då tillfället att vidga fokus på krispolitiken trots en massarbetslöshet i flera EU-länder. Arbetslösheten är nu hela 23 procent i Spanien och 19 procent i Grekland. Fjorton av EU:s tjugosju medlemsländer har dock kunnat skönja en ökad sysselsättning. Det föreligger därmed en polarisering som på kort sikt hotar slita isär Europa, skriver IFN-forskaren professor Lars Oxelheim m.fl. i en debattartikel.


2012-01-30 Dagens Nyheter

Sveriges goda ekonomi är inte bara alliansens förtjänst

Andreas Bergh och Magnus Henrekson

Varför går det bra för Sverige? Vi menar att Sveriges goda ekonomiska utveckling startade långt innan alliansregeringen kom till makten. I snart 20 år har inflationen varit låg och stabil samtidigt som Sverige förvandlats till ett öppet och exportdrivet land med en skattekvot mycket lägre än förr. Det är de troliga förklaringarna till Sveriges ökade tillväxttakt. Det vore därför olyckligt om reformarbetet nu stannar av. Det är med reformer i dag som vi lägger grunden för att det ska gå bra för Sverige även i framtiden, skriver Andreas Bergh och Magnus Henrekson i en debattartikel.


2012-01 30 Svenska Dagbladet

EU kan fastna i negativ spiral

Lars Oxelheim m.fl.

Inte bara skulder hotar den europeiska tillväxten och framtiden utan också krympande befolkningar och stängda gränser. Att lösa problemen enbart med krishantering och europakt är alltför snävt, skriver IFN-forskaren Lars Oxelheim och flera andra ledande Europaforskare inför dagens toppmöte.


2012-01-13 Sundsvalls Tidning

Anders Borg behöver opposition

Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver i en krönika "Sverige fortfarande något så sällsynt som en populär finansminister, och bristen på opposition mot Borg är slående. Det gäller även i media: Den senaste tiden har det publicerats artiklar som mer påminner om idolporträtt än om kritisk ekonomijournalistik."

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se