Debattartiklar

Debattartiklar 2013

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


Debattartiklar 2013 - referensformat


2013-12-31 Dagens Nyheter

Sveriges framtid behöver kompromissviljan

Steve Kelman

Steve Kelman, Harvard, tillbringade en månad på IFN under hösten 2013. Hans iakttagelser om hur Sverige förändrats under de senaste 50 åren publiceras på DN Kultur. Han skriver om minskad kompromissvilja och haltande konsensusbyggande men menar att ” den svenska snällheten lever”: ” Snällheten är en del av den medmänsklighet som ger upphov till ”samma båt”-fenomenet som främjar konsensusuppbyggande.”


2013-12-30 Svenska Dagbladet

KD-bidraget blev inte bra

Andreas Bergh

I en kolumn på SvD:s ledarsida är Andreas Bergh, IFN, kritisk till det kommunalt vårdnadsbidrag som införsta av den sittande regeringen. Bidraget finns i dag i fler än 100 kommuner – däribland Stockholm. "Användandet av det kommunala vårdnadsbidraget är vanligast bland låginkomsttagare, bland personer med utländsk bakgrund och i förortskommuner." Andreas Bergh menar att vårdnadsbidraget går stick i stäv med den arbetslinje som regeringen i övrigt verkar för.


2013-12-15 Svenska Dagbladet

Politik utan romantik

Niclas Berggren

Niclas Berggren, IFN, är redaktör för antologin ”Konstitutioner, politik och frihet – James Buchanan i urval” (Timbro) som presenteras under den kommande veckan. Buchanan var 1986 års Nobelpristagare i ekonomi. "Han var något så ovanligt som en nationalekonom som inte intresserade sig särskilt mycket för ekonomi. Det som fascinerade Buchanan var politikens värld", förklarar Niclas Berggren som menar att "hade han många insikter av relevans för svensk politik i dag".


2013-12-13 Dagens Industri

Invandrare stängs ute av kollektivavtal

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i DI att de flesta OECD länderna har 10 till 20 procent lägre sysselsättning för invandrare än infödda. Han har studerat orsakerna och redovisar två statistiskt signifikanta faktorer: "Länder där kollektivavtal täcker en större del av arbetsmarknaden har högre segregation. Länder med generösa socialbidrag har större problem att få invandrare i sysselsättning." Han menar att politikerna bör fråga sig hur rimligt det är att fackföreningarna kan använda kollektivavtalen som konkurrensbegränsning och skicka kostnaderna för den ökade arbetslösheten till skattebetalarna.


2013-12-12 Dagens Nyheter

"Öka jämställdhet i bolagen genom utlandsrekrytering"

Lars Oxelheim

I ett inlägg på DN Debatt skriver Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, att "forskning inte ger belägg för att fler kvinnor i bolagsstyrelser skapar mervärde. Men det gör en internationalisering av styrelserna. Genom att rekrytera amerikanska kvinnliga styrelsemedlemmar kan man nå ökad jämställdhet utan politisk inblandning".


2013-12-10 The Spectator

The psychosis of the PISA report and best practices

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN, tar sig an Finlands Pasi Sahlberg i ett debattinlägg. Sahlberg hävdar att "val, konkurrens och ansvarstagande har spridit sig som ett virus runt om i världen och infekterat utbildningssystemet." Gabriel Sahlgren skriver att "fler friskolor minskar effekterna av föräldrarnas bakgrund ... Om Pasi Sahlberg vill ha mer jämlikhet, bör han uppmana länder att privatisera utbildningsystemet ..."


2013-12-07 Hela Gotland, m.fl.

De goda intentionernas baksida

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika om att minimilön är på väg att införas i Tyskland. Han menar att "minimilönen är ett klassiskt exempel på förslag sprungna ur välvilliga politiska avsikter som får kontraproduktiva resultat". Andreas Bergh anser att arbetssökande bör ges fler rimliga alternativ till låglönejobben. En väg att gå, skriver han kan vara "att förbättra resurssvaga hushålls ekonomi genom exempelvis höjda barnbidrag eller sänkt skatt". 


2013-12-03 Neo

Upplyftande

Tino Sanandaji

I tidskriften Neo nr 6, 2013, skriver Tino Sanandaji, IFN, om bland annat Niall Fergusons påstående att arbetsmoralen är låg i Sverige och Tyskland jämfört med Sydkorea. Tino Sanandaji menar att arbetsmoral inte bara handlar om antalet arbetade timmar utan även om noggrannhet, interna normer, etc. Han skriver: "Stark arbetsmoral är en bidragande förklaring till att Tyskland trots färre arbetade timmar har bibehållit hög kvalitet i sin industriproduktion."


2013-11-27 Dagens Nyheter

Beskatta oförtjänta vinster – ge till låginkomsttagare

Assar Lindbeck

Assar Lindbeck, IFN, skriver i en andra artikel på DN Debatt (den första publicerades 2013-11-24) att marknadshyror behöver införas för att lösa bostadsbristen, vilket på kort sikt skapar problem. "Men det finns en rad metoder för att undvika bland annat skenande hyror och oförtjänta vinster. För att skiftet ska lyckas krävs en blocköverskridande uppgörelse" skriver Assar Lindbeck.


2013-11-27 Göteborgs-Posten

Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

Entreprenörskaps- och innovationspolitiken måste utgå från ett helhetsperspektiv, ett långsiktigt ramverk som borgar för stabilitet. Det skriver Magnus Henrekson, IFN, och  Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, i en debattartikel i GP. De menar bland annat att en väl fungerande riskkapitalmarknad krävs för att bättre stödja tillväxtföretag. "En rätt utformad optionsbeskattning samt en flexiblare arbetsmarknad skulle underlätta både kapital- och kompetensförsörjning."


2013-11-24 Dagens Nyheter

Hyreskontrollen måste bort för att få fart på byggandet

Assar Lindbeck

Bostadsmarknaden är förstörd. För att åter få i gång produktion av nya hyresbostäder och utnyttja de befintliga bostäderna bättre krävs en ordnad och gradvis avveckling av hyreskontrollen, skriver Assar Lindbeck, IFN, på DN Debatt. Han menar att "en avveckling av hyreskontrollen – gradvis och i ordnade former – är avgörande både för att utnyttja det existerande bostadsbeståndet mer effektivt och för att få i gång nyproduktionen av hyreslägenheter".

Detta är den första av två artiklar i ämnet på DN Debatt.


2013-11-23 Svenska Dagbladet

”Äta Sova Dö” bör ses utan ideologiska glasögon

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om filmen "Äta Sova Dö". Han menar att det knappast är självklart att filmen sparkar från vänster mot höger. "De orättvisa turordningsregler som gör Raša så förvånad över att förlora jobbet, är snarast motsatsen till arbetslinjen." Bergh avslutar: "Pichlers film är en utmärkt introduktion till problemen på den svenska arbetsmarknaden. De riktigt modiga vågar se den utan ideologiska glasögon."


2013-11-19 Dagens Nyheter

"Löfvéns kritik mot styrning i skola och vård är felriktad"

Klas Eklund och Steven Kelman

I ett debattinlägg på DN Debatt skriver Steven Kelman, gästforskare på IFN under oktober, tillsammans med Klas Eklund att de inte håller med Stefan Löfven i hans kritik av modellen med beställare och utförare i offentlig sektor. Löfvén menar att välfärdsarbetet ”kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering”. Kelman-Eklund frågar sig hur det gått efter att valfrihet infördes i välfärden: "Valfriheten har ökat, medborgarna känner sig mindre maktlösa gentemot skola och sjukvård. Produktiviteten har ökat. Vårdköer har kortats." Finns några nackdelar? Självklart, svarar artikelförfattarna, "inga reformer går helt enligt plan. De måste ständigt utvärderas och förbättras".


2013-11-17 National Review Online

Guest Post by Tino Sanandaji: On Swedish Billionaires

Tino Sanandaji

Matthew Yglesias skriver i Slate (som ägs av The Washington Post Company) att det "per capita stora antalet svenska miljardärer visar att en generös välfärdsstat inte utesluter entreprenörskap". Tino Sanandaji, IFN, är skeptisk till resonemanget: "Ett problem är att inte alla miljardärer Forbes lista är företagare. Här finns även individer som ärvt sin förmögenhet". Räknar man bort ärvd förmögenhet och miljardärer som skapat sin förmögenhet i andra länder, skriver Sanandaji, så har USA dubbelt så många miljardären/entreprenörer jämfört med Sverige.


2013-10-22 The Telegraph

The teachers unions’ guild system must be abolished, not strengthened, Mr Clegg

Gabriel Heller Sahlgren

I ett debattinlägg i The telegraph skriver Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN, att de inte finns bevis för att obehöriga lärare är sämre än behöriga. Han menar att eftersom vi inte har kunskap om vad som i grunden gör pedagoger effektiva, bör regeringen avstå från att reglera på området. Sahlgren menar att friskolor men även offentligt finansierade skolor fritt bör få anställa lärare utan statlig lärarlegitimation.Något som bland andra biträdande premiärminister Nick Clegg motsätter sig.


2013-10-14 Svenska Dagbladet

Tala klarspråk om arbetslösheten

Andreas Bergh

I en krönika på SVD:s ledarsida förklarar Andreas Bergh, IFN, varför jobben inte skapas. "Ett svar är att vi alla – i form av stat, kommun, fack och arbetsgivare – har bestämt att vissa jobb som efterfrågas inte ska få skapas." Bergh  skriver att exempelvis arbetskraft på helger och kvällar är dyrare och att det gör att många verksamheter har stängt trots att efterfrågan är hög.


2013-10-07 Dagens Nyheter

All forskning om skolbibliotek är inte bra forskning

Gabriel Heller Sahlgren

"De studier som finner ett positivt samband mellan skolbibliotek och högre studieprestationer är inte tillräckligt pålitliga för att basera politik på", skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en replik på DN Debatt. Ett tidigare inlägg av honom publicerades 2013-10-01. "På grund av osäkerheten i forskningen rekommenderar jag i stället småskaliga experiment" skriver Sahlgren som vill se bättre forskning på området innan några beslut fattas.


2013-10-04 Svenska Dagbladet

Skolvalet försämrar inte likvärdigheten

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, IFN och Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London, skriver på Brännpunkt SvD om en opinionsundersökning som visar att det svenska folket ser ökade skillnader mellan skolor som ett problem. "Säkerligen stödjer ingen skillnader mellan elever eller sjunkande resultat heller. Men det är irrelevant för huruvida skolvalet är boven i dramat. Och här haltar debattörernas argumentation rejält."


2013-10-03 Svenska Dagbladet

Bryt loss sjukförsäkringen

Martin Ljunge

Martin Ljunge, IFN, skriver på Brännpunkt att yngre generationer använder sjukförsäkring oftare än äldre. Detta visar hans forskning av hur flera generationer är sjukskrivna. "För att värna vård, skola och omsorg bör sjukförsäkringen rystas ut ur statsbudgeten på samma sätt som pensionerna" menar Martin Ljunge. Han anser vidare att  det behövs en "en sund sjukförsäkringskultur". En sådan innebär att det exempelvis inte är ok att använda sjukförsäkringen "vid tandläkarbesök, bakfylla, flytt, missnöje med chefen, eller som protestaktion".


2013-10-01 Dagens Nyheter

Stryk kravet på skolbibliotek helt

Gabriel Heller Sahlgren

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att det riskerar att bli en dyr och meningslös historia ifall alla skolor i Sverige måste ha ett skolbibliotek. Han menar att detta är "ytterligare ett exempel på politikers vilja att öka detaljregleringen av skolresurser, trots att forskningen är väldigt spretig när det gäller vad som producerar högre kvalitet". Ett ytterligare inlägg av honom publicerades 2013-10-07.


2013-09-19 SVT Debatt

När bidrag blir självklara ökar sjukskrivningarna

Martin Ljunge

Bakom försäkringskassans ökade budget för sjukpenning finns en tydlig trend: Trots den stadigt förbättrade folkhälsan efterfrågar yngre generationer mer bidrag, Det skriver Martin Ljunge, IFN, i ett debattlinlägg på SVT debatt. Han menar att välfärdsstaten står inför ett vägskäl. "Vi måste bestämma oss för om ännu mer skattemedel ska tillföras – eller om socialförsäkringarna ska göras mindre attraktiva."


2013-09-07 Svenska Dagbladet

Våga lita på andra

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, är ny kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. I sin första kolumn skriver han om tillit. "Anser du att det går att lita på människor i allmänhet? Då är du i gott sällskap: Två av tre i Sverige svarar ja på frågan – fler än i de flesta länder." Kulumnen avslutas: "Det kan tyckas naivt på gränsen till dumdristigt att lita på andra människor som man inte ens känner. Men det är också modigt och berömvärt. Vad spelar det för roll att människor är pålitliga om ingen vågar ta risken att lita på någon annan?"


2013-08-29 Svenska Dagbladet

Flera fördelar med att dela upp Vattenfall

Thomas Tangerås

Offentligt ägande är värdefullt på marknader med svag konkurrens eller andra marknadsmisslyckanden, men inte annars. En naturlig tanke är att (del-) privatisera konkurrensutsatt verksamhet. Ett exempel är en eventuell delning av Vattenfall, skriver Thomas Tangerås, på Brännpunkt i SvD. Han är en av författarna till en ny SNS-rapport: "Energimarknaden. ägandet och klimatet". Thomas Tangerås menar att i privata bolag kan invånarna själva bestämma ifall de vill vara med på tåget eller ej genom aktieinnehav. Det samma gäller inte för kommunala bolag.


2013-07-06 Dagens Nyheter

Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, båda IFN, skriver på DN Debatt om behovet av icke-kognitiva kunskaper såsom självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet för att unga ska få jobb. De menar att exempelvis en utbyggd förskola, fler sommarjobb och ökade krav på eleverna i skolan kan ge denna kunskap.


2013-07-05 Svenska Dagbladet

Meningslöst förbjuda vinstuttag i vårdföretag

Pär Holmberg

Pär Holmberg, IFN, svarar Jonas Sjöstedt, Västerpartiet, (Brännpunkt 4/7) som menar att vinstuttag bör förbjudas för privata företag inom vård, skola och omsorg. Pär Holmberg menar att det i praktiken är ett slag i luften: "En sådan lag får knappast någon större effekt på vinstuttagen, eftersom det är lätt för en koncern att flytta vinsten från ett bolag där vinstuttag är förbjudna till ett annat bolag inom samma koncern där vinstuttag är tillåtna."


2013-06-21 Sundsvalls Tidning, m fl

Visst ökar klyftorna i Sverige

Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver i en krönika som publiceras i Sundsvalls Tidning, HelaGotland, Gefle Dagblad, Eskilstuna Kuriren samt i Dalarnas Tidningar: "I Sverige, liksom i de flesta rika länder, var klyftorna som lägst runt 1980. Sedan dess har de ökat, oavsett vilken regering som suttit vid makten." Han förklarar att Sverige har mindre klyftor än de flesta andra länder. Men, menar Andreas Bergh, det är "oroväckande att stora grupper idag står utanför arbetsmarknaden och inte får del av den annars ganska goda ekonomiska utvecklingen".


2013-06-04 Svenska Dagbladet

Stöd till småföretag skapar inte fler jobb

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Mångfald i näringslivet – olika typer och storlekar av företag – är centralt för jobbskapandet, förklarar IFN-forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson i en ESO-rapport som presenteras på Brännpunkt i SvD. "Det finns inte skäl att rikta stöd och åtgärder till vissa typer, exempelvis småföretag. Avgörande är i stället att undvika regelverk och institutioner som missgynnar produktivt företagande och jobbskapande".


2013-06-03 Balans

Granskaren måste komma utifrån

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall

Den kommunala revisionen i Sverige är ifrågasatt och kritiken bör tas på allvar. Det skriver Andreas Bergh (IFN), Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall (IFN), i ett debattinlägg i revisionsbranschens tidning Balans. De fyra författarna har under våren publicerat Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska. I Balans skriver de att det centrala är att granskningen kommer utifrån.


2013-05-24 Västerbottens-Kuriren, m.fl.

Efterfrågan är inte problemet

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika i Västerbottens-Kuriren, på tal om deabtten att "arbetslösheten kan sänkas genom att stimulera efterfrågan": "De senaste 15 åren har varit goda, och svenska hushåll är rikare än någonsin. Alla som arbetar har fått både högre löner och lägre skatter. De som saknar jobb har däremot halkat efter." Andreas Bergh menar att problemet är bland annat "brist på personal med rätt kompetens, monopolavtal, omsorg om stadsmiljön, arbetsmiljöregler, höga arbetskraftskostnader, övertidsregler och mycket annat gör att många jobb aldrig uppstår".


2013-05-19 Dagens Nyheter

”Sverige bör gå i bräschen för nordisk mikrofinans”

Pontus Engström och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN, skriver på DN Debatt tillsammans med Pontus Engström, universitetet i Agder, om behovet av mikrofinansiering i Norden. "Mikrofinans förknippas med länder som Bangladesh men går också att anpassa till nordiska förhållanden. Om 25 procent av Nordiska Investerings­bankens kapital riktas mot mikroföretagande kan gradvis 250 000 nya företag finansieras." Författarna menar att Sverige som största ägare i Nordiska Investeringsbanken (NIB) bör Sverige bör gå i bräschen för att ”samhällsekonomisk hänsyn” ges en ny tolkning i ägardirektivet för NIB.


2013-05-12 Dagens Nyheter

Fortsatt kapitalexport slår ut investeringar

Assar Lindbeck

Kapitalexporten beror främst på statliga ­snedvridningar av incitamenten att investera. Bostadsinvesteringarna har minskat ­dramatiskt. En viktig förklaring till det är att hyresregleringen sedan länge har jagat bort privat kapital från marknaden för hyresfastigheter, skriver Assar Lindbeck.


2013-04-29 Västerbottens-Kuriren, HelaGotland

Överdrivet fokus på den svenska räntan

Andreas Bergh

Vice riksbankschefen Lars E O Svensson har avgått eftersom han inte fått gehör för sin linje att Riksbanken borde sätta en något lägre styrränta. Det skulle enligt Svensson ha inneburit lägre arbetslöshet och bättre prisstabilitet. Har Svensson rätt? frågar sig IFN-forskaren Andreas Bergh och svarar att "det är svårt att veta. Men mycket talar för att konfliktens betydelse överdrivits".


2013-04-13 Dagens Nyheter

De sju viktigaste åtgärderna för att lösa skolans kris

Magnus Henrekson

Svensk skola dras med fallande resultat jämfört med andra länder, betygsinflation och flykt från läraryrket, förklarar Magnus Henrekson på DN Debatt. Han skriver att det inte finns någon snabb lösning på problemen och att detaljregleringar är fel väg. I stället gäller det att justera regel­verket så att alla drar åt rätt håll.


2013-04-09 Dagens Nyheter

Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet

Andreas Bergh, Gissur Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall

Svenskar tror i högre utsträckning än andra nordiska medborgare att den offentliga sektorn är korrumperad, skriver fyra forskare i ett inlägg på DN Debatt. Två av dessa är IFN-forskare: Andreas Bergh och Richard Öhrvall. Inlägget bygger rapporten "Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska ". Forskarna som visar att korruptionsmisstankarna framför allt finns på kommunal nivå menar att människors misstro gentemot tjänstemän och politiker måste tas på allvar. "Ett av våra förslag är att ett antal slumpvis utvalda kommuner granskas av personer utan koppling till kommunen".


2013-03-25 Svenska Dagbladet

Elprisskillnader i Sverige är motiverade

Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås

I en slutreplik på SvD Brännpunkt menar de tre IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås (som inledde debatten på Brännpunkt den 14/3) att det låter betryggande när It- och energiminister Anna-Karin Hatt (Brännpunkt den 21/3) förtydligar regeringens ambition att se till så att Sverige har en integrerad och välfungerande elmarknad. "Men vi undrar vad som menas med att åtgärder ska kunna vidtas för att minska omotiverade elprisskillnader mellan elområden.


2013-03-15 Svenska Dagbladet

Backa inte från reformen med elområden

Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås

IFN-forskarna Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om den elområdesreform som sjösattes för drygt ett år sedan. De menar att med den "har elmarknaden effektiviserats". Samtidigt har dock reformen mött stort motstånd från konsumenter i södra Sverige. "Näringsdepartementet har nu snabbutrett olika åtgärder för att minska elpriserna i Sydsverige och risken är stor att reformen backas. Detta vore olyckligt. Antalet elområden borde istället öka."


2013-03-13 Svenska Dagbladet

Beskrivningen av Sverige stämmer inte

Andreas Bergh och Daniel Rubenson

Andreas Bergh, IFN, och Daniel Rubenson, affilierad till IFN, skriver på Brännpunkt med anledning av ett inlägg 9 mars av Mikael Rostila. Den senare driver tesen att den socialdemokratiska välfärdsstaten leder till ökad tillit och bättre sociala relationer vilket i sin tur främjar folkhälsan. Han skriver också att trenden bröts på 1990-talet när den ekonomiska krisen ledde till kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn. Bergh och Rubensom förklarar att den allmänna tilliten i Sverige inte alls har minskat. De menar dessutom att "även om statistiken hade utvecklats i linje med Rostilas tes, kvarstår en rad frågor om vilka mekanismer och orsakssamband som förklarar utvecklingen. Rostilas tolkning är möjlig, men det finns en hel del forskning som talar för alternativa tolkningar."


2013-03-01 Sundsvalls Tidning

Vad ska en debattartikel kosta?

Andreas Bergh

IFN-forskaren Andreas Bergh tar upp frågan om att svenska myndigheter anlitar PR-konsulter. "Mest omtalad blev kanske en debattartikel för vilken Arbetsförmedlingen betalade 150 000 kronor, trots att konsulterna misslyckades med att få den publicerad i Dagens Nyheter" skriver Andreas Bergh. Han förklarar att "alla erfarna konsumenter vet ... [att] när det är misstänkt svårt att göra prisjämförelser gäller det att vara vaksam mot risken att betala överpris. Det borde alla som köper konsulttjänster för skattemedel också veta."
Inlägget har förutom i Sundsvalls Tidning varit publicerad i Hela Gotland.


2013-02-19 Dagens Industri

Att spara är billigt

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver i ett debattinlägg att Stefan Fölster (DI 13/2) har fel i en av sina förklaringar till underinvesteringar i bostäder, nämligen att det inte skulle vara förmånligt att spara i Sverige. "Skattesystemet har gjort det exceptionellt förmånligt att spara och hushållssparandet är numera högt" skriver Magnus Henrekson och fortsätter: "Men den förmånliga skatten gäller endast i placeringar i bankernas fondprodukter och noterade värdepapper."


2013-01-25 Dagens Nyheter

”Låt oss vara ärliga om invandringens konsekvenser”

Tino Sanandaji

Den debatt om invandringens ekonomiska konsekvenser och faktafel i boken Migrationens kraft, som inleddes av IFN-forskaren Tino sanadaji på DN-debatt avslutas också av honom i samma forum. Han skriver: "Författarna ifrågasätter mina ”värderingar” eftersom jag påpekat deras faktafel i boken. En av mina värderingar är ärlighet. De som av principiella skäl stödjer fri invandring bör vara ärliga om vad konsekvenser är för välfärdsamhället."


2013-01-24 Dagens Nyheter

”Oseriös debattbok bakom förslaget om fri invandring”

Tino Sanandaji

IFN-forskaren Tino Sanandaji skriver på DN-debatt om Centerpartiets idéprogram, som bl.a. har inspirerats av debattören Johan Norberg. "Med tanke på att idén om fri invandring har gjort resan från ungdomsförbund och tankesmedjor till partipolitiken är det intressant att granska det intellektuella underlaget för Centerpartiets förslag." Han reder  ut vad som är faktafel i Johan Norbergs bok Migrationens kraft. Tino Sanandaji anser att Centerpartiet är i en självförvållad kris genom att "lansera en radikal libertarianism, inspirerad av bland andra Johan Norberg".


2013-01-18 Dagens Industri

Nyföretagandet missgynnas

Magnus Henrekson

Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, skriver i en debattartikel i DI att det är positivt att skatten på sparande sänkts "men de skevheter som missgynnar finansiering av nya företag måste rättas till om de kommande decennierna ska bli lika lyckosamma för Sverige som utvecklingen var efter 1990-talskrisen".


2013-01-17 Dagens Nyheter

Avskaffa ränteavdragen och sänk inkomstskatten

Lennart Flood, Katarina Nordblom och Daniel Waldenström

Det finns stor potential för ett enklare skattesystem i Sverige. I vårt förslag utgår vi från en enhetlig inkomstskatt på 25 procent i kombination med en bredare skattebas, till exempel i form av slopade ränteavdrag, skriver tre ekonomer i Dagens Nyheter. En av dessa är Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och affilierad till IFN.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se