2013

Att spara är billigt

2013-02-19 Dagens Industri

Författare: Magnus Henrekson

Att spara är billigt Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver i ett debattinlägg att Stefan Fölster (DI 13/2) har fel i en av sina förklaringar till underinvesteringar i bostäder, nämligen att det inte skulle vara förmånligt att spara i Sverige. "Skattesystemet har gjort det exceptionellt förmånligt att spara och hushållssparandet är numera högt" skriver Magnus Henrekson och fortsätter: "Men den förmånliga skatten gäller endast i placeringar i bankernas fondprodukter och noterade värdepapper."

Debattinlägget avslutas:

"Således är sparandet numera både omfattande och skattegynnat, men bostadsbyggandet är ändå exceptionellt lågt givet demografin och inkomstutvecklingen. Ur detta följer två viktiga slutsatser:

 • regleringarna av byggande, hyressättning och planprocesser bör komma än mer i fokus för diskussionen;
 • dagens skatteregler visserligen är generellt förmånliga för sparande, men kanaliserar sparandet bort från finansiering av bostäder och icke-noterade företag."

 


Referens:

Henrekson, Magnus (2013), ”Att spara är billigt”. Dagens Industri, 19 februari.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se