2013

Beskrivningen av Sverige stämmer inte

2013-03-13 Svenska Dagbladet

Författare: Andreas Bergh och Daniel Rubenson

Beskrivningen av Sverige stämmer inte Andreas Bergh och Daniel Rubenson

Andreas Bergh, IFN, och Daniel Rubenson, affilierad till IFN, skriver på Brännpunkt med anledning av ett inlägg 9 mars av Mikael Rostila. Den senare driver tesen att den socialdemokratiska välfärdsstaten leder till ökad tillit och bättre sociala relationer vilket i sin tur främjar folkhälsan. Han skriver också att trenden bröts på 1990-talet när den ekonomiska krisen ledde till kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn. Bergh och Rubensom förklarar att den allmänna tilliten i Sverige inte alls har minskat. De menar dessutom att "även om statistiken hade utvecklats i linje med Rostilas tes, kvarstår en rad frågor om vilka mekanismer och orsakssamband som förklarar utvecklingen. Rostilas tolkning är möjlig, men det finns en hel del forskning som talar för alternativa tolkningar."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Bergh, Andreas och Daniel Rubenson (2013), ”Beskrivningen av Sverige stämmer inte”. Svenska Dagbladet, 13 mars.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se