Debattartiklar

Debattartiklar 2014

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


Debattartiklar 2014 - referensformat


2014-12-30 Realtid.se

Uppluckrad LAS löser inte integrationen

Tino Sanandaji

I en krönika på Realtid.se skriver Tino Sanandaji att det är "en fantasi att tro att avskaffade turordningsregler på något signifikant sätt skulle reducera utanförskapet ...". Han förklarar att "I den mån LAS påverkar sysselsättning gäller det yngre. Studierna visar samtidigt att uppluckrad arbetsrätt ökar invandrares sysselsättningsgrad marginellt eller inte alls. Det är till exempel slutsatsen i en uppmärksammad forskningsöversikt av min kollega Per Skedinger på Institutet för Näringslivsforskning (IFN)."


2014-12-22 Svenska Dagbladet

När robotarna gör våra jobb

Andreas Bergh

Rädslan för att maskiner ska ta våra jobb har blossat upp igen. Redan i dag kan datorprogram skriva nyhetsartiklar och robotar kan leverera handdukar till hotellgäster. Enligt de mest uppmärksammade studierna kan 50 procent av dagens jobb ersättas av automatiserad teknik inom 20 år. Automatiseringen gäller inte bara industrin utan även kunskaps- och tjänstesektorn.


2014-12-17 Dagens Nyheter

Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder

Magnus Henrekson

Magnus Henrekson, IFN, skriver på DN Debatt om att tvångsamortering är fel väg att gå för att minska hushållens skuldsättning. Han förklarar att hushållens stigande skulder kan vara Sveriges största makroekonomiska risk. "Detta talar för riktade åtgärder nu. En parlamentariskt sammansatt skuldsättningskommission borde omgående tillsättas".


2014-12-16 Realtid.se

Bara forskningen kan bota Moderaterna

Tino Sanandaji

I en krönika  på Realtid.se skriver Tino Sanandaji, IFN, att Moderaterna "vägrar envist att medge att integrationen av invandrare i Sverige inte har förbättrats sedan Alliansens valseger 2006". Han förklarar att "det är en förnekelse som kan bli en dyrköpt läxa". Sanandaji frågar sig vad som egentligen är orsaken till utanförskapet för invandrare till Sverige: "Jag menar att den fundamentala förklaringen är låg utbildningsnivå bland flyktingar i kombination med att ekonomin blivit alltmer kunskapsintensiv." Sanandaji föreslår att Anna Kinberg Batra (M) ska tillsätta en kommission om dessa frågor "ledd av riktiga forskare". Några av de forskare som Sanandaji föreslår ska ingå i en sådan kommission är verksamma på IFN:  Assar Lindbeck, Per Skedinger och Yves Zenou (affilierad).


2014-11-27 Dagens Samhälle

Vässa styrningen av kommunala bolag

Anna Thomasson, Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall, m.fl.

Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, är en av fem forskare som i ett debattinlägg skriver om pilotstudien Hur styrs och granskas kommunala bolag?. De har identifierat fem områden som "förtjänar en fördjupad diskussion". De pekar bland annat på ”personunionerna” som ett dilemma. Det vill säga att kommunstyrelseledamöter även har tunga uppdrag i kommunens bolagssfär.


2014-11-02 Svenska Dagbladet

Underlig kamp för högre inflation

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på SvD:s ledarsida om riksbankens beslut att sänka styrräntan till noll procent i syfte att få fart på inflationen och stimulera den svenska ekonomin. Bergh förklarar att  det är "tveksamt om riksbanken med sin styrränta kan göra något åt inflationen". Han skriver vidare: "Den så kallade växelkurskanal som många nu hoppas på innebär nämligen att lägre ränta ska försvaga den svenska kronan."


2014-10-29 Dagens Samhälle

Kontrollera privata ungdomshem hårdare

Erik Lindqvist

4 500 barn och ungdomar placeras varje år i HVB-hem. Ofta saknas det information som kan utvärdera och bedömda vårdens kvalitet och resultat, visar en ny ESO-rapport författad av Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN. Han skriver att det behövs ett nationellt kvalitetsregister. "Avsaknaden av ett sådant register har negativa konsekvenser för socialtjänsternas möjligheter att utvärdera olika HVB:s kvalitet, för Socialstyrelsens möjlighet att följa utvecklingen över tid, och för möjligheterna att vetenskapligt utvärdera vården" anser Erik Lindqvist.


2014-10-17 Dagens Nyheter

”Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg”

Magnus Henrekson och Johan Wennström

I en artikel på DN Debatt skriver Magnus Henrekson och Johan Wennström, båda IFN, att Gustav Fridolin lovat att rädda skolan på 100 dagar, "vilket vittnar om en skrämmande omedvetenhet om problemens magnitud". De förklarar att "Alliansen svek kunskapslinjen och nu föreslås mer av kravlös skolpolitik. Men kloka åtgärder kan vidtas nu utan att det kostar något. Att hindra skolors betygskonkurrens och avskaffa IG som betyg är viktigare än mindre klasser och fler lärare."


2014-10-16 Svenska Dagbladet

Problemet var inte jobben, utan kommunikationen

Magnus Henrekson

I en OpEd på ledarsidan i SvD skriver Magnus Henrekson, IFN, om hur Alliansen lyckades med sysselsättningspolitiken men misslyckades att kommunicera framgångarna till väljarna. "Sverige har högst sysselsättning, som andel av befolkningen, av samtliga 28 EU-länder. Vi är med andra ord redan bäst i hela EU" skriver Henrekson.


2014-10-14 Svenska Dagbladet

Skatteförslaget värt att rädda

Hans Peter Larsson, Arvid Malm, Erik Norrman och Mikael Stenkula

Regeringen har fått ett förslag från Företagsskattekommittén ändrad bolagsbeskattning. Förslaget "är radikalt och förknippat med möjliga problem men också originellt och i grunden sunt" skriver fyra ekonomer på SvD Brännpunkt. En av dessa är Mikael Stenkula, IFN. De menar bland annat att man bör "bredda perspektivet till hela den svenska ägarbeskattningen". De anser vidare att regeringen måste ändra finansieringen av förslaget.


2014-09-28 Svenska Dagbladet

Svenskarna tror att de är fattigare än vad de är

Johanna Möllerström

Johanna Möllerström, affilierad IFN, skriver i en OpEd i Svd om ny forskning publicerad i IFN:s wp-serie. Av denna drar hon slutsatsen att "det verkar som om gemene svensks vänsteråsikter delvis är baserade på felaktig information. Så kanske hade det gått bättre för M i valet om de ... hade satsat på en informationskampanj om hur inkomstfördelningen för oss svenskar faktiskt ser ut".


2014-09-22 Svenska Dagbladet

Goda skillnader

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver en kolumn på SvD ledarsida om Markus Persson som sålt Minecraft till Microsoft. Bergh skriver: "Framför allt fungerar historien om Minecraft som ett modernt Wilt Chamberlain-exempel. Det är uddlöst att fördöma inkomstskillnader utan att beakta hur de uppstått. Nozicks poäng var att en inkomstfördelning är rättvis om den är resultatet av en rättvis procedur. Det perspektivet borde anläggas oftare i den svenska debatten."


2014-09-16 Realtid.se

Elefanten i rummet

Tino Sanandaji

Med utgångpunkt i den överenskommelse om invandring som Alliansregeringen gjorde med MP, skriver Tino Sanandaji i Realtid.se, att "moderaternas väljare delade aldrig den moderata partiledningens syn på invandring. Detta har dock aldrig rapporterats i klartext av media eller av borgerliga tankesmedjor." Han hänvisar till opinionsundersökningar och avslutar: "Om borgerligheten vill stoppa Sveridemokraternas framfart är ett första steg att sluta ljuga för sig själva och andra om opinionsläget i dessa frågor".


2014-09-13 Svenska Dagbladet

En röst är aldrig bortkastad

Olle Folke, Jenny Madestam och Johanna Rickne

Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, är två av medförfattarna till ett debattinlägg som hävdar att "röster är viktiga kanaler för att skicka information till det politiska systemet. Att betrakta röster som bortkastade är en gammaldags syn".  De skriver att det bara är vart fjärde år som väljarna ges möjlighet att berätta för det politiska systemet vilken politisk riktning de vill att Sverige ska ta. "Det enda sättet att slösa bort sin röst vid detta tillfälle är att inte rösta alls."


2014-09-12 Svenska Dagbladet

Allmän värnplikt ger sociala fördelar

Magnus Henrekson, Anders Wall, Mårten Torson Lindberg och Peder Johnson

Den regering som tillträder efter valet i höst bör, oavsett om den leds av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven, återinföra en allmän värnplikt för både män och kvinnor, föreslås i en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladet som bland annat är undertecknad av Magnus Henrekson, IFN. "Värnplikten behövs för vår försvarsförmåga men den fyller också andra viktiga funktioner i samhället. Värnplikten var en av våra sista nationellt samlande institutioner."


2014-09-08 Svenska Dagbladet

Vinstdebatten är inte faktabaserad

Mats Bergman och Henrik Jordahl

SvD Brännpunkt skriver Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola: "Det är svårt att se några spår av att de vinstsyftande privata utförarna skulle ha försämrat äldreomsorgen. När vi pusslar ihop studierna finns det snarare tecken på att de privata utförarna är lite effektivare." Forskarna skriver att deras studier inom äldreomsorgen klart visar att "svepande utsagor om vinsternas skadlighet inte stämmer för alla välfärdstjänster".


2014-08-28 City A.M.

Forget Piketty: How Sweden combined wealth and equality through capitalism

Andreas Bergh

En OpEd av Andreas Bergh publiceras i den brittiska finanstidningen CityAM. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten. Han förvånas över Pikettys framgångar i Sverige och frågar sig om svenskarna själva vet vad de gjort rätt i den ekonomiska politiken.


2014-08-19 Dagens Nyheter

”Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras”

Johan Wennström

Det brukade vara ett privilegium att vara lärare. Bara de skickligaste kunde komma i fråga. I dag råder ett radikalt annorlunda synsätt, förklarar Johan Wennström, IFN, på DN Debatt. Han skriver "att det inte längre anses vara fint eller ädelt att vara lärare har givetvis haft en kraftigt negativ inverkan på läraryrkets status och dess möjlighet att rekrytera rätt personer. Skulden för detta faller både till vänster och till höger."


2014-07-21 National Review Online

Sweden Has an Education Crisis, But It Wasn’t Caused by School Choice

Tino Sanandaji

Tino Sanandaji, IFN, skriver om skola och utbildning i den amerikanska tidskriften National Review Online. "Privata svenska skolor tillåts inte fullt ut att med sina pedagogiska metoder förnya där det behövs. Läroplanen och regler i klassrummet bestäms av staten, som också utbildar lärare i  kallade "moderna" pedagogiska teorier", förklarar Sanandaji.


2014-07-18 Svenska Dagbladet

Nya grepp krävs för att främja företagande

Lars Oxelheim och Pontus Engström

"Statens utlåningsränta till nyföretagare borde vara lägre än hos en traditionell bank. Räntan bör sättas med hänsyn tagen till den samhällsnytta som en finansiering innebär", skriver professor Lars Oxelheim, IFN, och doktorand Pontus Engström.


2014-07-15 Expressen

Vi kan stänga två kärnkraftsreaktorer

Thomas Tangerås och Erik Lundin

"Att stänga de två äldsta kärnkraftsreaktorerna skulle inte kosta mer än 320 kronor per år för en eluppvärmd villa", skriver docent Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN.


2014-07-15 Neo

Piketty, kapitalismen och en växande ojämlikhet

Tino Sanandaji och Nima Sanandaji

Den franske nationalekonom Thomas Piketty har blivit vänsterns hopp. Hur ska liberaler förhålla sig till Pikettys teorier om en växande ojämlikhet, undrar Tino Sanandaji, IFN, och Nima Sanandaji i tidskriften Neo. De förklarar att "det hade varit avsevärt svårare att kritisera Piketty om han hade skrivit boken 'Ojämlikhet i det 21:a århundradet'. I stället valde han att fokusera på kapital, där argumenten är betydligt mer skakiga."


2014-06-12 Dagens Nyheter

”Bolagsvinster ska inte kunna flyttas ut till skatteparadis”

HG Wessberg, Rune Andersson, Ingemar Hansson, Åsa Hansson, Peter Melz, och Anita Saldén Enérus

Företagsskattekommittén, där bl.a. Åsa Hansson, IFN, ingår skriver på DN Debatt att det  i dag "är skattemässigt lönsammare för företag att investera med lån än med eget kapital. Det är samhällsekonomiskt osunt. Vi föreslår en begränsad avdragsrätt för räntekostnader och att finansiering med lånat och eget kapital behandlas lika, skriver Företagsskattekommittén." de hoppas sätta stopp för "skattemässigt gynnande av lånefinansiering"  och att företag istället i större utsträckning "finansierar sig med eget kapital".


2014-06-12 Dagens Nyheter

”Företagsskattekommittén glömmer entreprenörerna”

Hans Peter Larsson, Arvid Malm, Erik Norrman och Mikael Stenkula

Företagsskattekommitténs förslag är elegant men också radikalt. Därför bör reformen inte införas fullt ut den 1 januari 2016. Företagen bör i stället få välja mellan att gå in i det nya systemet direkt och att trappa av ränteavdragen stegvis, skriver bland andra Mikael Stenkula, IFN, i en replik på DN Debatt till Företagsskattekommitténs förslag. De menar att kommittén tagit fram ett förslag som kan lösa flera problem men att detta inte räcker, "införandet måste vara politiskt och praktiskt möjligt".


2014-06-03 Dagens Industri

AP-fondens kritik leder ingenstans

Magnus Henrekson, Ulf Jakobsson och Daniel Wiberg

Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson riktade i en tidigare debattartikel skarp kritik mot rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?". "Tyvärr är det svårt att se det svavelosande inlägget som en del av en konstruktiv debatt", svarar Magnus Henrekson (IFN), Ulf Jakobsson (tidigare vd IFN) och Daniel Wiberg. De skriver bland annat: "Mats Andersson avfärdar förslaget genom att peka på Enron-skandalen. Vi kan upplysa om att skandaler inträffar i alla system och att ledningsstyre är den dominerande styrformen för företag i USA och Storbritannien och att det trots allt även där vuxit fram en hel del framgångsrika företag. Kanske har några till och med letat sig in i Fjärde AP-fondens portfölj?"


2014-06-02 Svenska Dagbladet

Överspelat överskottsmål

Andreas Bergh

Det är ett problem när den underliggande premissen är att den som är bäst på att skapa överskott i de offentliga finanserna är också bäst lämpad som finansminister, skriver Andreas Bergh, IFN, i en kolumn på SvD.s ledarsida. "Rädslan att uppfattas som ekonomiskt oansvarig tycks vara finansministerkandidaternas främsta drivkraft. I själva verket var det länge sedan en svensk finansministers största utmaning var att få de offentliga finanserna under kontroll" skriver Bergh och avslutar: "Det mest oansvariga som både Borg och Andersson gör sig skyldiga till, är att de låtsas som om så fortfarande är fallet."


2014-05-25 Svenska Dagbladet

Dagens företagskatter gynnar de rika och passiva

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Den stora skattereformen 1990/91 var överlag en framgång men misslyckades med beskattningen av företag. I stället för att främja nyföretagande gynnar dagens svenska skattesystem den redan rike, den passive och den försiktige, skriver Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, både IFN, på SvD Brännpunkt. De menar, med utgångpunkt i en nya ESO-rapport, att för att flerväxande företag ska skapas behöver "skatter vara låga för dem som försöker skapa nytt kapital genom företagande".


2014-05-08 Dagens Nyheter

”Bara få av skolans mål är möjliga att mäta”

Jonas Vlachos

I en replik på DN Debatt skriver Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, att problemen är många med att fokusera på resultatstyrning i skolan. Vlachos skriver: "Visst vore det bra om det gick att fokusera på skolornas resultat och kvalitet snarare än att detaljreglera vad skolorna gör. Att säga detta är emellertid betydligt lättare än att skapa ett system som faktiskt så gör."


2014-03-20 Dagens Nyheter

”Volkswagens bud kan inte klassas som fientligt”

Daniel Wiberg

Fientliga bud som verktyg för strukturomvandling fungerar inte, skriver Sophie Nachemson-Ekwall på DN Debatt den 18/3. Daniel Wiberg, gästforskare på IFN, replikerar och skriver: "Förutom att Volkswagens bud på Scania troligen inte kan klassas som fientligt tycks en viss förvirring råda kring både de svenska och de utländska ägarnas ansvar och intresse i Scania."


2014-03-17 Svenska Dagbladet

Vad det orangea kuvertet inte berättar

Andreas Bergh

I en krönika på ledarsidan skriver Andreas Bergh, IFN, om att svenska skattebetalare borde få bättre information om tillväxten i ekonomin för att bättre förstå förutsättningarna för deras pension. "Sverige har ett pensionssystem där ekonomisk tillväxt spelar en avgörande roll ... Ska inte Pensionsmyndigheten informera om detta?" undrar Andreas Bergh och skriver:  "Politik som främjar arbete, utbildning, innovationer och investeringar, kan genom ökad tillväxt ge högre pensioner. Om kommunikatörerna på Pensionsmyndigheten inte tror sig kunna förklara detta på ett begripligt sätt, har de tyvärr inkompetensförklarat sig själva."


2014-03-10 Dagens Nyheter

Slutsats om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund

Karl Wennberg, Johanna Rickne och Tomas Hjelström

I en replik på DN-debatt skriver Johanna Rickne, IFN, Karl Wennberg, HHS och Ratio, samt Tomas Hjelström, HHS, att det pm som Elisabeth Thand Ringqvist, vd för organisationen Företagarna bygger sitt debattinlägg på är "behäftad med så många felaktigheter att ett sådant uttalande inte har någon grund". Rickne, Wennberg och Hjelström påpekar bland annat "svårigheten att slå fast ett orsakssamband med den metod som används". De menar att det är "viktigt att statistiska analyser är väl genomarbetade så att vi inte felaktigt tillskriver skillnader i olika företags prestanda till ledningens könstillhörighet".


2014-02-20 Svenska Dagbladet

Så kan äldreomsorgen utvecklas

Mats Bergman och Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN, skriver på Brännpunkt i SvD tillsammans med Mats Bergman, Södertörns högskola, om privatisering inom äldreomsorg: "Anekdotiska skräckexempel har använts som argument för att omsorgen borde bedrivas enbart i offentlig regi – eller i vart fall inte av vinstsyftande företag. Vår bedömning är dock att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar."


2014-02-20 Hufvudstadsbladet

Valet avgörande för EU:s roll som global aktör

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Moa Mårtensson, Lars Oxelheim och Thomas Persson

"Mycket står på spel när europeerna håller val till Europaparlamentet den 22-25 maj 2014" skriver Lars Oxelheim, IFN, tillsammans med tre andra akademiskt verksamma. Med utvecklingen i Ukraina som ett exempel pekar de på vikten av en gemensam utrikespolitik för EU:s medlemsländer.


2014-02-18 Financial Times

Let schools compete and students will be winners

Gabriel Heller Sahlgren och Julian Le Grand

Gabriel Heller Sahlgren, IFN and Center for Market Reform of Education, and Julian Le Grand, London School of Economics, argue that competition between schools can force laggards to improve: "In fact, there is evidence that competions actually decreases the impact of pupils' background in interantional testst", they write adding that copying countries with the highest grades is not the right way to improve.


2014-02-07 Svenska Dagbladet

Kommunal popsång ger ingen välfärd

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en kolumn i Svenska Dagbladet om risken med att kommuner gör "reklam" för sig själva: "Åtgärder för effektiv och opartisk kommunal byråkrati ger sannolikt inte samma omedelbara mediegenomslag som när exempelvis Katrineholm tog fram en kommunal popsång. Institutionell kvalitet känns onekligen en smula abstrakt i jämförelse med exempelvis Storsjöodjurscenter i Svenstavik där kameror riggats upp för att visa Storsjöns vattenliv live. Men på lite sikt gör det betydligt större nytta för kommuninvånarnas välfärd."


2014-01-24 Kvällsposten

S-förslaget riskerar att höja elpriset i Malmö

Pär Holmberg

I Kvällsposten har förts en debatt om elområden och elpriser. Pär Holmberg, IFN, skriver i ett inlägg att (S) valt en "mer populistisk linje" som innebär att elområden Malmö och Stockholm bör slås ihop. Holmberg menar att en "bättre och mindre äventyrlig lösning är i stället att kompensera elkonsumenter i södra Sverige genom att justera stamnätstarifferna".


2014-01-22 Dagens Nyheter

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform behövs”

Rune Andersson, Hans Bergström, Lars Calmfors, Kjell-Olof Feldt, Åsa Hansson, Magnus Henrekson, Sven-Olof Lodin, Peter Melz, Erik Åsbrink och Ann Öberg

23 år efter ”århundradets skattereform” har över 500 ändringar gjorts i skattesystemet. Höga marginalskatter är tillbaka, liksom osunda skatteskillnader mellan arbete och kapital. Därför behövs en rejäl skattereform, skriver Magnus Henrekson och Åsa Hansson, IFN, tillsammans med nio andra experter som författat kapitel i en nyutkommen bok.


2014-01-13 Dagens Nyheter

"Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl"

Philip Booth, Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren

"Pisastudien [om utbildning] är ett fyrverkeri av korrelationer som i slutändan inte säger någonting om de bakomliggande orsakssambanden" anser Henrik Jordahl, IFN, Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN samt Philip Booth, professor, Cass Business School i London i ett inlägg på DN Debatt. De menar "att basera politik på rapporten är ... ett steg ut i det okända och kan faktiskt vara direkt skadligt för resultaten".

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se