2015

Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag

2015-07-29 Dagens Nyheter

Författare: Gabriel Heller Sahlgren

Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag Gabriel Heller Sahlgren

Om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012, skriver Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN. På DN Debatt förklarar han att flyktinginvandringen dock inte är hela förklaringen till det svenska raset i skolresultat, men den enda säkra faktorn. "Detta kräver att skolpolitiken läggs om tydligt" skriver Heller Sahlgren.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Heller Sahlgren, Gabriel (2015), ”Invandringens effekt på skolresultat kräver krafttag”. Dagens Nyheter, 29 juli.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se