2015

Vårt försprång som it-nation kan tyna bort

2015-12-25 Svenska Dagbladet

Författare: Mårten Blix

Vårt försprång som it-nation kan tyna bort Mårten Blix

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, skriver nationalekonomen Mårten Blix. Mårten är författare till rapporten ”Digitalization and the economy” och är gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning där han arbetar med en bok om digitaliseringen och utmaningar för välfärdsstaten. Här finns rapporten i sin helhet: www.martenblix.com 

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Blix, Mårten (2015), ”Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”. Svenska Dagbladet, 25 december.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se