2015

Vårt försprång som it-nation kan tyna bort

2015-12-25 Svenska Dagbladet

Författare: Mårten Blix

Vårt försprång som it-nation kan tyna bort Mårten Blix

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, skriver nationalekonomen Mårten Blix. Mårten är författare till rapporten ”Digitalization and the economy” och är gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning där han arbetar med en bok om digitaliseringen och utmaningar för välfärdsstaten. Här finns rapporten i sin helhet: www.martenblix.com 

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Blix, Mårten (2015), ”Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”. Svenska Dagbladet, 25 december.

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se