2016

Sveriges modell för välfärden är i kris

2016-11-13 Svenska Dagbladet

Författare: Mårten Blix

Sveriges modell för välfärden är i kris Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg i SvD om den svenska modellen att  "det är paradoxalt att en modell vars uttalade syfte är att skydda de svaga i samhället snarare ­direkt förstärker inkomstklyftor och cementerar fattigdom i utsatta områden". Blix förklarar att "det avgörande kommer att vara att tillåta låga löner för att nyanlända ska ­komma in på arbetsmarknaden".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Blix, Mårten (2016), ”Sveriges modell för välfärden är i kris”. Svenska Dagbladet, 13 november.

Aktuell forskare

Fredrik Heyman, docent.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, digitalisering, globalisering, internationell handel, internationella investeringar, teknisk förändring och utveckling.

Några av de frågor Fredrik Heyman försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkas sysselsättning och löner av globalisering?
  • Hur påverkas anställda och företag av uppköp?
  • Vilka effekter har utländska direktinvesteringar och multinationella företag på svensk arbetsmarknad?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se