2017

Replik: Osanningar om forskning

2017-05-26 Svenska Dagbladet

Författare: Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Replik: Osanningar om forskning Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av forskarna som replikerar på en ledare i SvD författad av Maria Ludvigsson: "För en forskare är vetenskaplig hederlighet A och O. Därför är det allvarligt att bli anklagad för intellektuell ohederlighet på SvD:s ledarsida (den 19 maj)."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Folke, Olle, Torsten Persson och Johanna Rickne  (2017), Replik: ”Osanningar om forskning”. Svenska Dagbladet, 26 maj.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se