2017

Replik: Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare

2017-08-28 Svenska Dagbladet

Författare: Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren

Replik: Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren

Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver i en slutreplik på SvD Debatt att "vi utgår från dagens situation och föreslår konkreta åtgärder grundade på erfarenheter av vad som visat sig fungera väl och insikter från modern neuro- och kognitionsvetenskap. Detta är i linje med skollagens krav på att ”skolans verksamhet ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. De beklagar att deras kritik viftas bort av personer i ansvarsställning.

Läs den ursprungliga debattartikeln

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren (2017), ”Replik: Att se problemen är inte att vara bakåtsträvare”. Svenska Dagbladet, 28 augusti.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se