2017

Riksbanken bör fokusera mer på stabilitet

2017-10-01 Svenska Dagbladet

Författare: Mårten Blix

Riksbanken bör fokusera mer på stabilitet Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver på SvD Näringsliv Debatt om att "det är varken önskvärt eller möjligt för Riksbanken att med hjälp av räntan parera digitaliseringens effekter". Han förklarar att den tekniska utvecklingen förändrar i djupet ekonomin och förutsättningarna för penningpolitiken.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Blix, Mårten (2017), ”Riksbanken bör fokusera mer på stabilitet”. Svenska Dagbladet, 1 oktober.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se