2017

Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader

2017-10-27 Dagens Samhälle

Författare: Erik Lundin

Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader Erik Lundin

Erik Lundin, IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Samhälle om att kommuner enligt kommunallagen är skyldiga att förse invånarna med dricksvatten, och priset på vattnet ska i första hand styras av självkostnadsprincipen. Så är dock inte fallet, skriver Lundin. "Om grannkommunerna ändrar sina vattenavgifter så kommer avgiften i den egna kommunen att följa efter, även om detta inte återspeglas i kostnaderna."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Lundin, Erik (2017), ”Bötfäll kommuner som inte redovisar vattenkostnader”. Dagens Samhälle, 27 oktober.

Erik Lundin

Kontakt

Mobil: 070 752 5847
erik.lundin@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se