2018

Udlicitering af hjemmepleje giver velfærd

2018-07-19 Børsen

Författare: Christian Bjørnskov

Christian Bjørnskov, Aarhus universitet och affilierad till IFN, skriver en krönika i danska Børsen om att privatisreing av hemtjänst ökar välfärden. Han hänvisar till forskning av bl.a. Henrik Jordahl, IFN, som visar att kostnaderna för hemvård inte sjunker när när valfrihet och privata alternativ introduceras.

Christian Bjørnskov skriver att den viktigaste slutsatsen i den svenska studien är att trots den omedelbara bristen på "effektivitetsvinster" ger valfrihet och konkurrens ganska tydliga välfärdsvinster. Dessa vinster kommer emellertid inte kommunen till del, eftersom besparingar uteblir. Bjørnskov skriver att forskarnas viktigaste slutsats är att äldre i kommuner som inför valfrihet blir mer nöjda med hemtjänsten. "Välfärdsnyttan härrör från det faktum att medborgarna bättre kan välja vård/hjälp som passar dem och att de vinner på att kunna välja. Med andra ord så ogillar medborgarna förmynderi."

Christian Bjørnskov avslutar sin kolumn: "Den sorgliga slutsatsen är att medan välfärdsvinsterna är stora så löser valfriheten inte utgiftsproblem [...]. Trots att medborgarna vinner stort så finns det inga vinster för kommunalpolitiker som därför kan fortsätta att se valfriheten som en kommunal förlust."

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Bjørnskov, Christian (2018), ”Udlicitering af hjemmepleje giver velfærd”. Børsen, 19 juli.

Christian Bjørnskov

Kontakt

Tel: +45 87 16 48 19
Mobil: +45 20 12 03 84
chbj@econ.au.dk

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se