2018

Slutreplik: Konstruktivismen är utbredd i skolan

2018-10-29 Svenska Dagbladet

Författare: Isak Skogstad, Magnus Henrekson, Per Kornhall, Martin Ingvar, Åsa Wikforss och Inger Enkvist

Slutreplik: Konstruktivismen är utbredd i skolan Isak Skogstad, Magnus Henrekson, Per Kornhall, Martin Ingvar, Åsa Wikforss och Inger Enkvist

I en slutreplik på SvD Debatt skriver Magnus Henrekson, IFN, m fl att "lärarna uppger att de huvudsakligen ser sin roll som en handledare snarare än som en kunskapsförmedlare". De skriver att "konstruktivistiska undervisningsmetoder används mer i Sverige än det genomsnittliga OECD-landet. De länder är mer framgångsrika som använder sig av dessa undervisningsmetoder i lägre grad som exempelvis Japan, Finland och Sydkorea".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Skogstad, Isak, Magnus Henrekson, Per Kornhall, Martin Ingvar, Åsa Wikforss och Inger Enkvist (2018), Slutreplik: ”Konstruktivismen är utbredd i skolan”. Svenska Dagbladet, 29 oktober.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se