2018

Använd experiment för att följa upp näringspolitiken

2018-11-22 Dagens Samhälle

Författare: Martin Andersson och Johan Eklund

Använd experiment för att följa upp näringspolitiken Martin Andersson och Johan Eklund

I en artikel i Dagens Samhälle skriver Martin Andersson, BTH och affilierad till IFN, och Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, att "förmågan att navigera i en föränderlig värld är en kritisk faktor för ett land som vill upprätthålla ett högt välstånd. Experimentell policy har därför blivit allt viktigare".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Andersson, Martin och Johan Eklund (2018), ”Använd experiment för att följa upp näringspolitiken”. Dagens Samhälle, 22 november.

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se