Debattartiklar

Debattartiklar 2019

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


Alfabetisk lista i referensformat


2019-12-22 Svenska Dagbladet

När staten misslyckas med påtaget ansvar

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om beskattning av den privata sjukvården. Det är omoraliskt att staten beskattar sin egen konkurrens, dvs den privata sjukvården, skriver hon.


2019-12-17 Dagens Nyheter

Den som avfärdar lågavlönade jobb behöver svara på vad alternativet är

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om låglönejobb i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter: "Att det finns nackdelar med enkla jobb till låga löner är självklart. Men att en stor grupp – inte minst invandrare – inte kommer in på arbetsmarknaden får också konsekvenser."


2019-12-06 Ny Teknik

Flytta FoU-stödet från större till mindre företag

Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, skriver en debattartikel i Ny Teknik om FoU-stödet. "Idag går nästan hela det statliga FoU-stödet till näringslivets större företag via direktfinansiering. Om stödet istället kanaliseras via skatteavdrag, kan stimulanserna riktas dit de gör mest nytta – till småföretag och entreprenörer."


2019-12-03 Dagens Samhälle

Dags att revidera katastrofbilden av svensk skola

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller- Sahlgren, IFN, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om PISA-resultaten: "Under de senaste åren har många, jag själv inkluderad, tävlat i att döma ut den svenska skolan. Men nu när resultaten har förbättrats två gånger i rad är det på sin plats att ge beröm". skriver han.


2019-12-02 Encompass Europe

Give Fully Market-Based Electricity Markets a Second Chance

Pär Holmberg

Pär Holmberg, IFN, skriver om elmarknaden i Europa i en debattartikel på Encompass Europe. EU och Tyskland bör göra ytterligare studier innan de överger tanken på en marknadsbaserad europeisk elmarknad, skriver han.


2019-12-02 Encompass Europe

A Reform Strategy for an Entrepreneurial Europe

Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mark Sanders

Magnus Henrekson och Niklas Elert, IFN skriver en debattartikel tillsammans med Mark Sanders, Utrecht University på Encompass Europe.  Europa hotas av nationalistisk populism och av en innovationskris. Att satsa mer på entreprenörskap skulle vara ett sätt att ändra kurs, skriver de.


2019-11-29 Dagens Nyheter

Överskottsmålet ändrades nyss – fel skynda fram fler förändringar

Lars Calmfors

I en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter, skriver Lars Calmfors, IFN och Stockholms universitet om överskottsmålet: "I debatten sägs nu att överskottsmålet ska skrotas för att möjliggöra investeringar. Men det finns inga hinder för att göra det redan idag, eftersom målet tar sikte på en hel konjunkturcykel."


2019-11-26 Norrbottens-Kuriren, Hela Gotland

Tveksam privatisering av Arbetsförmedlingen

Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, skriver om privatiseringen av Arbetsförmedlingen i en krönika publicerad i Norrbottens-Kuriren och Hela Gotland. "Arbetsförmedlingen fungerar dåligt och behöver reformeras. Men förändringarna bör ske i rimlig takt och ha stöd i forskning." Han skriver om fem randomiserade fältexperiment där en slumpvis utvald grupp arbetssökande får hjälp av privata förmedlingsföretag och sedan jämförs med en kontrollgrupp av arbetssökande som får hjälp av den statliga arbetsförmedlingen.


2019-11-24 Svenska Dagbladet

I en tillvaro där lagom inte räcker till

Özge Öner

Özge Öner, skriver om invandring och brottslighet i en krönika på ledarsidan i Svenska Dagbladet.


2019-11-18 Dagens Industri

Så undviker vi nästa Nya Karolinska-haveri

Mårten Blix och Henrik Jordahl

Om inget görs för att förbättra upphandlingarna, är det bara en tidsfråga innan nästa fiasko inträffar. Låt haverierna med Nya Karolinska och Förbifart Stockholm bli startskottet för ett vassare system där tjänstemän tillåts vara mer subjektiva i sina tilldelningsbeslut och Riksrevisionen granskar all offentligt verksamhet, skriver Måretn Blix och Henrik Jordahl, IFN i en debattartikel i Dagens Industri.


2019-11-18 Dagens Nyheter

Låt Ivo betygsätta vårdgivare och publicera läkares resultat

Bruce Keogh och Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver en debattartikel i Dagens Nyheter om en engelsk modell för kvalitetsjämförelser inom vården. En inspektionsmyndighet granskar och betygsätter vårdgivare, utfallsdata samlas in på sjukhus- och läkarnivå och resultaten publiceras. För att stärka sjukvårdssystemets legitimitet borde Sverige införa liknande kvarlitetsjämförelser, skriver han tillsammans med sir Bruce Keogh, tidigare medicinsk chef för National Health Service.


2019-11-16 Svenska Dagbladet

I väntan på privat arbetsförmedling

Mårten Blix

Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensförsörjning, skriver Mårten Blix. "Minst någon gång inom en femårsperiod är det väsentligt att uppgradera sin tekniska kompetens för att inte halka efter. Om utsikterna för branschen ser mörka ut kan det även vara värt att överväga ett större karriärbyte till något helt annat. Med tanke på hur mycket pengar som samhället redan satsar på vidareutbildning borde svårigheten inte i första hand vara bristande resurser – utan i stället ett matchningsproblem."


2019-11-15 Läkartidningen

Studien välkomnas, men analysen har metodologiska svagheter

Mårten Blix och Björn Ekman

Mårten Blix, IFN och Björn Ekman, Lunds universitet skriver i en debattartikel i Läkartidningen om en studie om nätläkaranvändare i Skåne.  De skriver att analysen lider av metodologiska svagheter och att resultaten inte kan anses vara tillförlitliga.


2019-11-04 Dagens Nyheter

Den radikala reformen kommer att skada fler än Arbetsförmedlingen

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på ledarsidan i Dagens Nyheter om förändringen av Arbetsförmedlingen. Det kommer inte att sluta väl, skriver han. "Forskningen ger inte något entydigt svar på frågan om arbetsmarknadstjänster bäst utförs av privata eller offentliga leverantörer. Antalet studier från olika länder som jämför de två typerna av aktörer är få. De som finns ger inte stöd för vare sig att privata utförare varit billigare eller bättre på att få arbetslösa i arbete. Studierna tyder snarare på motsatsen. Men resultaten kan förstås bero på att man i de undersökta fallen inte riggat systemen med privata utförare på bästa sätt. Det har sannolikt skett en gradvis läroprocess så att kunskaperna om hur sådana system ska konstrueras nu är större än tidigare."


2019-11-01 Dagens Samhälle

Kommunal marknadsföring blir lätt skatteslöseri

Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson

Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN och Gissur Ó Erlingsson, skriver en debattartikel i Dagens Samhälle om tillväxtpolitik i form av marknadsföring av platser. En åtgärd som de menar inte är problemfri.


2019-10-29 Dagens Nyheter

Det demografiska problemet vi varnats för i decennier är här nu

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter om det demografiska problemet när en stor mängd äldre ska försörjas av relativt få yngre. 

" Det kommer att krävas prioriteringar kring vad som ska skattefinansieras, och nya tekniska lösningar. Det är inte heller någon bra idé att enbart ge kommunerna mera pengar. Men om ökade resurser till välfärden kombineras med större handlingsfrihet för kommunerna och ett förbättrat ansvarsutkrävande på den kommunala nivån har vi åtminstone något bättre förutsättningar att klara välfärden även  under nästa tuffa decennium. "


2019-10-27 Dagens Industri

Konkurrenslagstiftning nyckeln till svenska entreprenörers framgång

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det svenska näringslivet var mer entreprenöriellt än det amerikanska under slutet av 1990-och början av 2000-talet. Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson skriver i en debattartikel i Dagens Industri att deras forskning visar att en anledning är ett omfattande mikroekonomiskt reformpaket som främjade dynamiskt företagande efter 90-talskrisen. Något som vi kan lära oss av idag.


2019-10-26 Svenska Dagbladet

Ring både nationalekonomen och stadsplaneraren

Özge Öner

"Det finns inte en idealisk stadsdesign som maximerar resultatet för alla. Beslutsfattare borde därför konsultera både nationalekonomer och stadsplanerare". Det skriver Özge Öner, IFN, i en krönika i Svenska Dagbladet.


2019-10-25 Dagens Samhälle

Risk att digital vård blir ett storstadsfenomen

Mårten Blix

Digital vård riskerar att bli ett storstadsfenomen, skriver IFN-forskaren Mårten Blix i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Regeringen har nyligen beslutat att ge pengar till 1177 Vårdguiden för att vidareutveckla deras digitala sjukvårdsportal. Det skulle kunna bli startskottet för att ta itu med de många haverier som e-hälsa länge har brottats med.

Risken är dock överhängande att samma problem som tidigare har lett e-hälsa i diket kvarstår obehandlade. Det är inte i första hand pengar som saknas utan frånvaron av ett tydligt mandat från staten och regionerna, skriver Mårten Blix.


2019-10-23 Dagens Nyheter

Det kan vara farligt med generös a-kassa för fler

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på ledarsidan i Dagens Nyheter att det kan vara farligt med en generös a-kassa för fler. Lars Calmfors skriver om den pågående utredningen om att reformera arbetslöshetsersättningen.

Lars Calmfors skriver bland annat att "en utvidgning av arbetslöshetsförsäkringen till att omfatta fler kommer att få negativa sysselsättningseffekter om den innebär högre ersättningsnivåer än dagens försörjningsstöd. Det skulle vara direkt kontraproduktivt när det gäller att främja till exempel utrikes föddas arbetsmarknadsintegration. Det senare bör enligt min uppfattning ha högsta prioritet."


2019.09-28 Svenska Dagbladet

När butikerna dör, förtvinar staden

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika i Svenska Dagbladet om brott mot svenska butiker och om butikernas betydelse för att skapa trygga städer.


2019-09-04 World Commerce Review

Border Carbon Tariffs: Giving up on Trade to Save the Climate?

Henrik Horn och André Sapir

Henrik Horn, IFN, skriver i World Commerce Review att det inte finns någon inneboende konflikt mellan klimatåtgärder och att slå vakt om det mulitlaterala handelssystemet. Men det kräver att vissa kriterier är uppfyllda.


2019-09-03 Dagens Nyheter

Om gigekonomin är så hemsk som journalister säger hade ingen jobbat där

Andreas Bergh

Journalisters beskrivningar av den nya gig-ekonomin är lika förutsägbara som ensidiga, skriver Andreas Bergh IFN och Lunds universitet i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han kritiserar bland annat Sydsvenskan och Sveriges Radio för att vara förutsägbara och ensidiga i sin rapportering.  Han ställer sig frågan om gigekonomin är hemsk, varför vill människor arbeta där? 


2019-09-03 Dagens Nyheter

Replik: "Fria fantasier utan stöd i forskningen"

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller-Sahlgren, IFN, skriver i en replik på Martin Lackéus debattartikel om skolan i Dagens Nyheter att de förändringar i skolpolitiken som Lackéus föreslår är en ompaketerad variant av de senaste decenniernas skolpolitik som inte fungerar.  Att en mer traditionell skolpolitik skulle leda till mer gängvåld finner inget stöd i forskningen, enligt Gabriel Heller-Sahlgren.


2019-08-29 SVT Opinion

Uppdrag gransknings reportage borde inte förvåna någon

Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver på SVT Opinion att "SVTs Uppdrag Granskning (28 augusti) rapporterar om den dåliga flyktingintegrationen i Filipstad och vilka effekter detta får på kommunens ekonomi. Det är lätt att konstatera att flera mindre kommuner står inför en situation liknande den som Filipstad upplever. Detta borde inte förvåna någon."


2019-08-27 Lärarnas Tidning

Debatten om digitalisering har tyvärr blivit ett skyttegravskrig

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, IFN, skriver i Lärarnas Tidning om digitalisering i skolan: "Totalt sett finns det lite stöd för att tillgång till teknik i sig höjer kunskaperna. Tvärtom. Däremot tycks specifika produkter och användningsområden – framförallt digital handledning – ha positiva effekter."


2019-08-23 Östra Småland Nyheterna

Ett lågavlönat jobb är bättre än inget jobb och ett ännu lägre bidrag

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, svarar på en ledare om att de marginalskattesänkningar som aviseras i januariavtalet av fördelningsskäl bör kombineras med högre kapitalbeskattning. Han skriver "utbildning- och arbetsmarknadspolitik räcker uppenbarligen inte till för att lösa utsatta gruppers sysselsättningsproblem. Då kan vi inte bara anta bort problemen utan måste fundera också på andra åtgärder".


2019-08-23 Dagens Nyheter

Därför är fastighetsskatten logisk

Lars Calmfors

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Lars Calmfors att "skattesystemet måste baseras på principen om likformighet. Det är just den som är huvudargumentet för en vettig fastighetsskatt".


2019-08-21 Dagens Industri

Så kan EU komma på fötter igen

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Niklas Elert och Magnus Henrekson, IFN, skriver i Dagens Industri om sin bok The Entrepreneurial Society: A Reform Strategy for the European Union. De förklarar detdet behövs reformer på sex områden reformer för att stärka EU:s entreprenöriella ekosystem, bl a ett enkelt skattesystem.


2019-08-16 Dagens Nyheter

Marknadshyror är en bra idé för den som vill minska inkomstskillnaderna

Andreas Bergh

Det är bostadsmarknaden som skapar de  ökande inkomstskillnaderna, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Hasn förklarar att de ökande skillnaderna inte har med löner att göra utan "kapitalinkomster, förändrad demografi och att välfärdsstatens bidrag och ersättningar inte ökat i takt med inkomstutvecklingen".


2019-08-14 Dagens Nyheter

Kapitalskatterna behöver höjas – annars ökar inkomstskillnaderna

Lars Calmfors

"Skattesänkningarna i januariavtalet riskerar att öka inkomstskillnaderna ytterligare. För att undvika det måste partierna våga fatta obekväma beslut – och införa en ny fastighetsskatt". Det skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheter ledarsida. Han menar att kapitalbeskattningen behöver ses över och bli mer enhetlig.


2019-08-04 Svenska Dagbladet

Schweiz vårdmodell säkrar jämlikheten

Nima Sanandaji, Karin Svanborg-Sjövall och Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren m fl skriveri ett debattinlägg i SvD att "med privata och obligatoriska sjukförsäkringar – som Schweiz har – kan även Sverige säkra vårdkvalitet på internationell toppnivå". De menar att "exemplet Schweiz visar att ett minskat offentligt åtagande kan förenas med solidaritet, egenmakt, hög vårdkvalitet och förbättrade förutsättningar för vårdinnovation".


2019-08-01 Norrbottens-Kuriren

I svenska skolan är tränaren domare

Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN och Örebro universitet, skriver i en krönika i Norrbottens-Kuriren att "Elevernas betyg är idag inte jämförbara mellan skolor. Det är olyckligt". Jordahl avslutar: "Det finns en anledning till att idrottsvärlden håller isär rollerna som tränare och domare. Detsamma borde gälla i ett decentraliserat skolsystem där betygen är ett viktigt konkurrensmedel."


2019-07-17 Dagens Industri

Lönemärket bör sättas enligt nya principer

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i ett debattinlägg i Dagens Industri att balans på hela arbetsmarknaden, inte industrins konkurrenskraft, bör vara målet för löneökningarna. Det är önskvärt med löneökningar som leder till att arbetskraft omfördelas från den konkurrensutsatta sektorn till resten av ekonomin.


2019-07-15 SVT Opinion

Välfärden bygger på stelbenta strukturer

Nima Sanandaji, Gabriel Heller Sahlgren och Karin Svanborg-Sjövall

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver bl a Gabriel Heller Sahlgren, IFN, att möjligheterna är goda att genom innovativa arbetssätt och smart teknik skapa högre produktivitet i välfärden. Men, "bromsklossen är att välfärden bygger på stelbenta strukturer. I vården axlar till exempel läkarna rollen som byråkrater, vilket gör att de träffar färre patienter per år än läkare i andra rika länder".


2019-07-15 Dagens Nyheter

Avtalssystemet måste utsättas för en hårdare offentlig granskning

Lars Calmfors

Den nuvarande industrinormeringen tjänar inte samhällsintresset lika väl som tidigare. Tyvärr försvåras en förändring av att debatten präglas av ”groupthink” skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. 


2019-07-08 Second Opinion

Behåll och effektivisera effektreserven

Pär Holmberg

Med mer förnybar elenergi kommer behovet av en effektreserv att öka. Detta talar emot Regeringskansliets nedtrappning och planerade avveckling av effektreserven. Det skriver Pär Holmberg, Institutet för näringslivsforskning, på Second Opinion.


2019-06-20 Dagens Samhälle

Flyktinginvandring räddar inte landsbygden

Mats Hammarstedt

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, att "nedläggningen av arbetsförmedlingskontor riskerar att slå särskilt hårt mot utrikes födda på mindre orter med hög arbetslöshet". Förklaringen är att nyanlända oftast saknar sociala nätverk och kontakter som är viktiga för att etablera sig på arbetsmarknaden.


2019-06-03 Aftenposten

Hvordan få flyktninger og innvandrere i arbeid?

Lars Calmfors, Nora Sanchez-Gassen och Kjell Nilsson

Lars Calmfors, IFN, samt två forskare från Nordregio skriver i ett debattinlägg i Aftenposten om en rapport de skrivit för Nordiska Ministerrådet. De menar att våra kunskaper om integrering är för dåliga: "Det finns praktiskt taget inga undersökningar som identifierar vilken typ av språkundervisning som fungerar bäst. Vi vet också för lite om vad olika utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder kostar."


2019-06-03 Dagens Nyheter

Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse

Lars Calmfors

Danmark, Finland, Norge och Sverige har alla tagit emot många invandrare, skriver Lars Calmfors i en krönika på DN:s ledarsida. Men förklarar han "en slående slutsats är hur mycket svårare integrationsproblemen är i Sverige än i våra grannländer".


2019-05-20 Svenska Dagbladet

Gör skolan tråkigare och jobbigare för eleverna

Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanandaji

Den progressiva pedagogikens fokus på glädje, elevdemokrati och elevledda metoder har haft negativa effekter på kunskapsinhämtningen, skriver Gabriel Heller Sahlgren, IFN, och Nima Sanandaji på SvD Debatt. De menar att skollagen och läroplanerna bör ändras så att elevers plikt att jobba hårt i skolan betonas.


2019-05-19 Dagens Nyheter

I klimatpolitiken bör man akta sig för att lägga alla ägg i samma korg

Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida att "den globala uppvärmningen utgör den kanske största utmaningen som mänskligheten stått inför". Han bl a om klimattullar: "Det bästa bidrag som de nordiska länderna kan ge till att bekämpa klimatförsämringen är genom teknikutveckling som kan komma andra till del."


2019-05-14 Expressen

Replik: En replik utan svar för flyktingkrisens förlorare

Mats Hammarstedt

Att det finns exempel på mindre kommuner som lyckas bra med integrationen är inget nytt. Detta förtar dock inget av resonemanget i min artikel, skriver Mats Hammarstedt i en replik i Expressen.


2019-05-10 Dagens Nyheter

Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över?

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, att den positiva svenska välståndsutvecklingen till stor del har sin grund i en framgångsrik strukturomvandling i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu visar nya data att det svenska entreprenörskapet avstannat.


2019-05-09 Dagens Industri

Satsa på begåvade barn för välfärdens skull

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren, IFN, rekommenderar i ett debattinlägg i Dagens Industri "ur ett ekonomiskt perspektiv en utbildningspolitik som tar sikte på elevernas kunskapsutfall genom att slå vakt om och utveckla friskolesystemet, införa centrala avgångsprov i slutet av grund- och gymnasieskolan, samt förändra läroplanen och lärarutbildningen så att lärarledd undervisning uppmuntras".


2019-04-28 Expressen

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Expressen att p.g.a. bristande integration är flyktinginvandringen en "kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför".


2019-04-15 Hela Gotland m.fl.

Rädslan håller oss tillbaka

Henrik Jordahl

Om nyföretagande skriver Henrik Jordahl i Hela Gotland (SNB). Han refererar till en uppsats som visar att rädslan för att misslyckas inte ger färre nystartade företag lika ofta i länder med större ekonomisk frihet. Jordahl skriver "Detta är goda nyheter för Sverige eftersom delar av vår ekonomiska politik underlättar företagande, bland annat genom en relativt lätt regelbörda."


2019-04-11 Dagens Industri

Prioritera forskningsråden i stället för basanslagen

Roger Svensson

Den nya statliga utredningen av det svenska högskoleväsendet, STRUT, måste göras om från grunden, skriver Roger Svensson, IFN, i Dagens Industri. Han förklarar att utredningen "antar att lärosätena kan förbättra verksamheten med mindre extern insyn och styrning än i dagens system, och detta samtidigt som man vill ta bort de incitament och drivkrafter för hög kvalitet i utbildning och forskning som finns".


2019-04-02 Dagens Nyheter

Att reformera de sociala skyddsnäten behöver alls inte vara så dyrt

Andreas Bergh

I en krönika på Dagens Nyheters ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, om medborgarlön. Han berättar om ett försök i Finland där 2000 arbetslösa fick en månatlig skattefri basinkomst på 560 euro. " [...] visar de första utvärderingarna av försöket inte på några negativa effekter på sysselsättningen jämfört med en kontrollgrupp. Däremot syntes flera positiva effekter på basinkomsttagarnas hälsa, välbefinnande och framtidstro."


2019-04-02 Dagens Næringsliv

Tiltak for å øke sysselsettingen

Steinar Holden, Grete Brochmann, Lars Calmfors, Elisabeth Holen, Knut Røed och Kristine von Simson

I ett debattinlägg i Dagens Naeringsliv skriver Lars Calmfors med flera ledamöter i Sysselsettningsutvalget om en NOU som de nyligen presenterat. De föreslår åtgärder för att öka sysselsättningen och skriver. "Våra förslag kommer att motivera människor med hälsoproblem eller otuillräckliga färdigheter att bli mer kvalificerade och motiverade att jobba. Och det blir lönsammare för arbetsgivare att anställa dessa personer".


2019-04-01 Dagens Nyheter

Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, är en av författarna på DN Debatt som skriver om ett experiment där "en man med ett svenskklingande namn fick bättre bemötande och mer information än en man med arabiskt namn" i kontakt med landets kommuner. Det handlar dels om i vilken utsträckning man får svar på frågor, dels vilket bemötande man får vid kommunkontakterna.


2019-03-26 Hufvudstadsbladet

Partierna måste redan i riksdagsvalet bekänna färg inför Europavalet

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN, med flera skriver i ett debattinlägg i finskas Hufvudstadsbladet att när flera medlemsstater genom själviskt agerande underminerar unionens handlingskraft kan EU inte leva upp till medborgarnas förväntningar.


2019-03-25 Dagens Nyheter

Replik: Stabil elproduktion uppmuntras inte av elmarknaden

Thomas Tangerås

I en replik på DN Debatt skriver Thomas Tangerås, IFN, Stabil och förutsägbar elproduktion uppmuntras tyvärr inte med dagens utformning av elmarknaden. En diskussion om prissättning av variabel kontra annan elproduktion borde rimligtvis ingå i den utredning som Anders Sundström förespråkar.


2019-03-20 Svenska Dagbladet

Replik: Ökad invandring löser knappast problemen

Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i en replik på SvD Debatt att "ökad nettoinvandring bidrar inte till att finansiera välfärden om inte sysselsättningsgraden i den utrikes födda befolkningen förbättras" Hammarstedt förklarar att ökad nettoinvandring i sig kan motverka en eroderad välfärd är en villfarelse.


2019-03-19 Nerikes Allehanda

Om Örebroregionen är attraktiv för välutbildade så ökar konkurrenskraften

Martin Andersson, Johan Eklund och Pernilla Norlin

Martin Anderssson, professor BTH och affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i Nerikes Allehanda. De förklarar att "Örebros förmåga att behålla eller stärka sin konkurrenskraft är beroende av kapaciteten att både höja nivån på regionens humankapital, men också att lyckas få de högutbildade att stanna kvar i regionen efter avslutad utbildning."


2019-03-14 Svenska Dagbladet

Slutreplik: Patienternas vilja ska inte viftas bort

Mårten Blix

Detta är en slutreplik på debattartikeln "Är detta början till slutet för nätläkarna?". 


2019-03-11 Svenska Dagbladet

Är detta början till slutet för nätläkarna?

Mårten Blix

I ett debattinlägg i SvD förklarar Mårten Blix, IFN, att ersättningen för nätläkarna inom kort förväntas sänkas än en gång. Dessa bolag går dock redan med förlust och ytterligare en sänkning kan på sikt slå ut dessa tjänster, skriver han och förklarar att det bästa vore att ett helhetsgrepp där den digitala vården integreras i vårdkedjan


2019-03-11 Dagens Samhälle

Snart lågkonjunktur, då blir integrationen svårare

Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och affilierad till IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Samhälle att flyktingar som kom 2015 "kunde snabbare ta sig in på arbetsmarknaden än föregående års flyktingar". Han förklarar att detta troligen beror på konjunkturen och varnar för uteblivna satsningar på att förbättra de utrikes föddas humankapital och uteblivna reformer för att sänka anställningskostnader.


2019-03-09 Svenska Dagbladet

Pojkar får orättvist låga betyg i skolan

Björn Tyrefors, Petter Berg och Ola Palmgren

Björn Tyrefors och två studenter skriver i ett debattinlägg i SvD att när lärare och elev känner varandra väl snedvrids betygsättningen. Grupper som redan gör sämre från sig i skolan får ett oförtjänt lågt betyg. Med en jämförelse av matematikbetyg i grundskolan och början av gymnasiet synliggörs hur går ut över pojkarna.


2019-03-09 Dagens Nyheter

Penningpolitiken riskerar att göra svenska företag ineffektiva

Lars Oxelheim

"Den makroekonomiska medvind som flertalet svenska företag fått av Riksbanken och av den ekonomiska politiken under de senaste tio åren är riskfylld i ett längre perspektiv." det skriver Lars Oxelheim, IFN, på DN debatt. "Det finns i dag all anledning för aktieägare och lön­tagare såväl som för våra politiker att ställa sig frågan hur konkurrenskraften egentligen utvecklats?"


2019-03-09 Svenska Dagbladet

De oliktänkande är viktiga i politiken

Özge Öner

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om att oliktänkande är ovanliga i politiken. Öner hänvisar till Nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman som "menar att vi litar på vårt systematiska tänkande mindre än vi tror att vi gör. Vi tror att ett argument är sant för att vi tror på dess följdsats. Kahneman menar att detta är lika sant inom politiken som inom många andra fält, såsom religion."


2019-03-04 Svenska Dagbladet

Svenska politiker bör rannsaka sig själva om EU

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Karin Leijon, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD om krisen i EU. De förklarar bl.a. att "medlemsstaternas politiska ledare måste sluta beskylla EU för impopulära beslut som de själva varit med och förhandlat fram" och att "EU måste ta hänsyn till legitima nationella särdrag".


2019-02-21 Universitetsläraren

Forskningsråden måste backa från Plan S

Magnus Henrekson, Henrik Jordahl, Mats Hammarstedt, Erik Lindqvist, Jonas Vlachos m.fl.

I ett debattinlägg i Universitetsläraren skriver Magnus Henrekson och ytterligare 110 professorer  om att Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond vill att forskning som de finansierar ska publiceras enbart i open access-tidskrifter. Det är en inskränkning av forskningens frihet som saknar motstycke, och som allvarligt hotar svensk forsknings kvalitet och konkurrenskraft, skriver professorerna som även inkluderar Henrik Jordahl, IFN.


2019-02-19 Dagens Nyheter

Fokusera inte på arbetsrätten när de 73 punkterna ska förverkligas

Lars Calmfors

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN,  att beslut måste fattas, när januariöverenskommelsen ska förverkligas, om det är parterna eller politikerna som bestämmer på arbetsmarknaden. "Att i samarbete med parterna rusta arbetskraften bättre för framtiden – till exempel genom ett skattesubventionerat kompetenssparande – borde vara en avsevärt viktigare uppgift för staten än att reformera arbetsrätten", skriver Calmfors.


2019-02-17 Dagens Industri

Rädda nätläkarna – och vården

Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Industri att "nätläkare har blivit en symbolfråga som speglar spänningarna mellan privat och offentlig sjukvård". Han förklarar att "ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan mycket väl skapa svallvågor inom hela sjukvården som dämpar viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården".


2019-02-11 Dagens Nyheter

S självkritiska omprövning av skolpolitiken är ett föredöme

Magnus Henrekson och Isak Skogstad

Magnus Henrekson, IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i DN. De skriver att det är utbildningsministerns ansvar att vända skolans utveckling: "Socialdemokraternas efterlängtade omprövning av sin skolpolitik bör ses som ett föredöme. Nu bör fler partier svälja sin stolthet och ompröva sin politik för att möjliggöra långsiktiga och blocköverskridande samarbeten på skolområdet."


2019-02-01 Dagens Nyheter

Roslings poäng var att framgångar ger lärdomar

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det optimistiska budskapet från Hans Rosling [...] har fått utstå en hel del kritik på sistone". Bergh menar att det kan "tänkas att passivitet skulle kunna bli en olycklig konsekvens av Roslings budskap". Han förklarar att vi bör lära av våra misstag, "men minst lika viktigt att lära av det som blivit bättre".


2019-01-23 Svenska Dagbladet

Allmän tro på låg ränta kan bli förödande

Lars Oxelheim

Det finns idag ett samförstånd kring att räntehöjningar framöver kommer att förbli blygsamma.Men Sverige är del av en global finansiell marknad och Riksbankens kontroll kan komma att sättas ur spel. Det skriver Lars Oxelheim, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.


2019-01-16 Dagens Nyheter

Kommunerna kommer inte att klara välfärden framöver

Eva Mörk, Gissur Ó Erlingsson och Lovisa Persson

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Lovisa Persson m.fl. att kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. I en SNS Konjukturrådsrapport 2019 har de identifierat "fyra nödvändiga förändringar", bl.a. färre riktade statsbidrag till kommunerna.


2019-01-14 Dagens Nyheter

Make utredningsväsendet great again

Andreas Bergh

Andreas Bergh skriver i en krönika på DN:s ledarsida, med anledning av reformer som S, MP, C och L har kommit överens om, att utredningar historiskt sett är avgörande för både tillkomst och genomförande av reformer i Sverige. Han fortsätter: "[...] nästan samtliga liberaliseringar föregicks av ett grundligt utredningsarbete som bidrog till att skapa en samsyn om verklighetsbeskrivning och förändringsbehov".


2019-01-11 Dagens Nyheter

Hejarklacksmentaliteten gör politiker dummare än vad de är

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en kolumn på DN:s ledarsida om migrationspolitik. Han refererar till "experiment i syfte att undersöka hur stora skillnader mellan olika grupper som krävs för att människor ska vara beredda att gynna den egna gruppen på bekostnad av andra". Bergh skriver: " Vilken godtycklig gruppering som helst tycks vara tillräcklig för att människor på allvar ska börja favorisera sina egna."


2019-01-04 Svenska Dagbladet

Kvinnliga invandrar­företagare viktiga för integrationen

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet Näringliv skrtiver bl.a. Mats Hammarstadt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund som har framgång i sitt företagande anställer i hög grad andra kvinnor med utomeuropeisk bakgrund. De förklarar samtidigt att "andelen kvinnor med utländsk bakgrund som startar och driver egna företag har ökat under de senaste årtiondena". 


2019-01-03 Svenska Dagbladet

Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd

Mårten Blix, Charlotta Levay, Anders Ekholm, Ulrika Lindstrand och Heidi Stensmyren

I ett debattinlägg i SvD skriver Mårten Blix, IFN, med flera att en kommande regering måste ta tag i frågan om digitalisering av vården: "Såväl sjukvården som omsorgen behöver en ökad förutsägbarhet i spelregler och förutsättningar. Om offentlig sektor rullar på i dagens hjulspår kommer skillnader mellan stad och land att vidgas ytterligare."

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se