2019

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

2019-04-28 Expressen

Författare: Mats Hammarstedt

De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare Mats Hammarstedt

Mats Hammarstedt, Linneuniversitetet och affilierad till IFN, skriver i Expressen att p.g.a. bristande integration är flyktinginvandringen en "kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Hammarstedt, Mats (2019), ”De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare”. Expressen, 28 april.

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se