2019

Välfärden bygger på stelbenta strukturer

2019-07-15 SVT Opinion

Författare: Nima Sanandaji, Gabriel Heller Sahlgren och Karin Svanborg-Sjövall

Välfärden bygger på stelbenta strukturer Nima Sanandaji, Gabriel Heller Sahlgren och Karin Svanborg-Sjövall

I ett debattinlägg på SVT Opinion skriver bl a Gabriel Heller Sahlgren, IFN, att möjligheterna är goda att genom innovativa arbetssätt och smart teknik skapa högre produktivitet i välfärden. Men, "bromsklossen är att välfärden bygger på stelbenta strukturer. I vården axlar till exempel läkarna rollen som byråkrater, vilket gör att de träffar färre patienter per år än läkare i andra rika länder".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Sanandaji, Nima, Gabriel Heller Sahlgren och Karin Svanborg-Sjövall (2019), ”Välfärden bygger på stelbenta strukturer”. SVT Opinion, 15 juli.

Gabriel Heller Sahlgren

Kontakt

Mobil: +44 75 037 134 30
g.heller-sahlgren@lse...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se