2019

Marknadshyror är en bra idé för den som vill minska inkomstskillnaderna

Det är bostadsmarknaden som skapar de  ökande inkomstskillnaderna, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Hasn förklarar att de ökande skillnaderna inte har med löner att göra utan "kapitalinkomster, förändrad demografi och att välfärdsstatens bidrag och ersättningar inte ökat i takt med inkomstutvecklingen".

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Bergh, Andreas (2019), ”Marknadshyror är en bra idé för den som vill minska inkomstskillnaderna”. Dagens Nyheter, 16 augusti.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se